We leven in een barre tijd, een tijd waarin we bang zijn geworden voor elkaar. Een tijd waarin we niet in gezondheid geloven, maar in een vaccin. We zijn daar in gaan geloven omdat onze leiders ons dat hebben ingeprent: ‘Het is de enige oplossing!’ Door een bombardement aan nieuwsberichten: ‘Alleen het vaccin kan ons helpen’. En natuurlijk de anderhalve meter maatschappij. We kunnen ons het oude normaal zelfs nog nauwelijks herinneren. Als we daar beelden van zien geloven we nog amper dat dat ooit bestond. We kunnen er niet meer mee omgaan, we zijn verslaafd geworden aan het nieuwe normaal.

De gevolgen zijn verschrikkelijk. Er wordt over gesproken of het toch nooit zal gebeuren. Er worden pleisteroplossingen bedacht om ons schuldgevoel mee te sussen. We stoppen gedachtes aan vroeger weg, willen er niet meer aan denken; we kunnen het niet meer op brengen, het is te zwaar. Bovendien, het vaccin zal immers onze toekomst veilig stellen. Straks, als we geprikt zijn, wordt alles weer zoals het was.

Maar wat als…

Maar wat als je een gezin hebt met drie kinderen, en zowel de moeder als de vader willen zich niet laten vaccineren. Omdat ze gezond leven, gezond eten, een sterk immuunsysteem hebben. Wat is dan de meer-, of juist de minderwaarde van een vaccin? Bij dat gezin staat gezondheid juist hoog in het vaandel geschreven. Daar staat dus heel veel op het spel: niets meer of minde dan hun toekomst! Wat mag er straks nog, wat kan er straks nog? Mogen ze straks nog vliegen, mogen ze nog een winkel in, naar een restaurant? Wie laat hen nog toe?

Hoewel het volgens de wet verboden is om mensen al die rechten te ontnemen, wordt er nu in praatprogramma’s al over gesproken wat er dan kan gebeuren. Een festivalorganisator, een theaterdirecteur, een vliegtuigmaatschappij, ja zelfs restauranthouders zien een vaccinverplichting schoorvoetend wel zitten. Dan kan hun bedrijf tenminste weer open, dan kunnen ze weer geld verdienen. Heel begrijpelijk van hun kant, anders gaan ze failliet en dat wil je natuurlijk ook niet. De regering benadrukt dat dat niet zal gebeuren. Daarmee nemen ze niet zelf de verantwoordelijkheid, maar leggen die bij de ondernemers. Maar wat voor keuze hebben die?

Hoe zijn we in deze situatie terechtgekomen?

Na een jaar likken we onze wonden en tellen onze zegeningen: een anderhalve meter samenleving geensceneerd door de overheid. Hoewel er al eeuwen dezelfde virussen op ongeveer hetzelfde moment langskomen, mensen van boven de tachtig al decennia doorgaan, ziekenhuizen het al eerder niet meer aan konden, is het dit jaar allemaal anders: dit jaar worden ons rechten afgepakt die we al ons hele leven hebben. Om er voor te zorgen dat de ziekenhuizen niet overvol raken. Dit jaar wordt het vuurtje met vereende kracht aangewakkerd door de media; we zijn er steeds meer in gaan geloven, raken steeds meer van elkar verwijderd.

We weten inmiddels dat mensen boven de 70 a 75 een veel grotere kans hebben om besmet te raken, op de IC terecht te komen en dood te gaan, dat er heel weinig mensen onder de 65 dood gaan aan dit virus en dat kinderen en jongeren nauwelijks kans maken op besmetting, laat staan doodgaan. We weten ook, of gaan daar steeds meer in geloven, dat een gezond leven ons beter tegen dit virus beschermt, dat er dan geen vaccin nodig is. En we weten dat het vacin niet goed werkt bij mensen met Obesitas en mensen met een verminderde weerstand (zwakker immuunsysteem), bijvoorbeeld…., zo’n beetje alle mensen die besmet zijn geraakt, op de IC zijn beland en er aan dood zijn gegaan. Dit laatste weten we van een woordvoerster van Pfifer die dat in een videobericht verklaarde. Over de werking voor kinderen onder de 16 weten we nog niets.

We weten inmiddels ook dat de mensen die aan het virus zijn overleden, vrijwel allemaal heel oud, heel dik en eigenlijk al heel chronisch ziek waren. Na 1 januari 2018, toen de teller op 10 miljoen Nederlanders stond, heeft het RIVM geen nieuwe, actuele cijfers bekend gemaakt. Vijf jaar daarvoor waren dat er overigens 5 miljoen, een verdubbeling dus. Maar we weten nog niet of het echt werkt, hoelang het werkt, welke kortetermijn- en langetermijn risico’s er zijn en of de lockdowns helpen. Veel mensen uit de zorg spreken dat tegen.

Wat zegt ons dat?

Tien jaar beleid VVD

In de afgelopen tien jaar is er dan ook  veel veranderd: het aantal bedden in het ziekenhuis is gehalveerd, het aantal verplegenden is met dertig procent gedaald: de zorg is uitgekleed. Wat er ook is gebeurd, is dat we steeds ongezonder zijn gaan eten, daar hebben de grote supermarktketens van geprofiteerd, hun winsten groeiden elk jaar. Samengevat: de ongezonde voeding is gesubsidieerd, de gezonde voeding niet. Deze aanpak heeft er toe geleid dat zowel de kwaliteit van ons water, onze aarde en onze lucht dramatisch is gedaald, en de verhouding tussen de consument en het bedrijfsleven is veranderd is ten gunste van het bedrijfsleven. Wat kan een vaccin daaar tegen doen?

We zijn daadwerkelijk gaan denken dat die enorme groep van ouderen, dikkerds en mensen met onderliggend lijden, veroorzaakt door ongezonde voeding, een ongezond leven en het geloof in overheid en bedrijfsleven, de basis is van dit coronabeleid. We vinden dat deze mensen, die sowieso al ziek waren, beschermd moeten worden, ten koste van alles: onze kinderen, onze jongeren, mensen die zich niet willen laten vaccineren. Maar ook ten koste van een samenleving waar voldoende werken, mensen redelijk gelukkg zijn, gezonde voeding, een gezonde samenleving.

Risicogroep

Hoewel deze mensen bijna 50% meer kans hebben om het virus te krijgen, meer dan 150% dat ze in het ziekenhuis terechtkomen en meer dan 70% dat ze op de IC terechtkomen, is dat nog niets vergeleken met de kans om een van de welvaartsziektes – hart- en vaatziektes, obesitas, diabetes, kanker, etc. – op te lopen of zelfs daaraan te overlijden.

We staan toe dat de overheid ons onze rechten afpakt, onze toekomst afpakt, ons geld afpakt en ons onze waardigheid afpakt. Hoewel, zoals gezegd, elk jaar dezelfde virussen op hetzelfde moment langskomen, is dat wat er dit jaar is veranderd: de aanpak van de besmettingen. Die worden aangewend om ons hele leven op zijn kop te zetten, ons als proefkonijnen te gebruiken voor vaccins die nieuw en experimenteel zijn en in een poep en een scheet in elkaar zijn geflanst. Om ons over te halen ons te laten prikken, wordt alles uitde kast gehaald, behalve de waarheid:

Dat de kans om daadwerkelijk besmet te raken voor 90% van alle mensen nihil is, dat de kans dat de mensendie nu aan het virus overlijden, geholpen zijn met een vaccin tegen het coronavirus is eveneens nihil, omdat ze veelal lijden aan een of meer andere ernstige ziektes zoals obesitas, hart- en vaatziektes, diabetes en kanker, waar ze sowieso op (korte) termijn aan zullen overlijden.

De straf!

De kans dat ik ziek word, is zeker nihil. Omdat ik heel gezond eet en heel gezond leef. Daar doe ik dan ook alles voor; ik houd zo mijn immuunsysteem sterk, zodat ziekmakers maar een hele kleine kans hebben om mij ziek te maken. Mijn immuunsysteem is mijn vaccin.

Toch dreig ik er straks voor gestraft te worden dat ik me niet laat vaccineren, omdat ik denk dat een synthetisch vaccin niet goed is voor mijn lichaam, voor mijn gezondheid. Een vaccin dat in een fractie van de tijd die tot nog toe nodig was om een vaccin te ontwikkelen, in elkaar is geflanst. Door bedrijven die nu niet bepaald het imago hebben jouw gezondheid hoog in het vaandel te hebben, bedrijven die de afgelopen jaren miljarden moesten betalen aan mensen die gezondheidsschade hebben opgelopen door het slikken of prikken van hun producten. Zij hebben zelfs bij onze overheid bedongen dat niet zijzelf, maar de overheid eventuele schade door dit vaccin gaat bekostigen. Dat wil zeggen dat we daar uiteindelijk allemaal zelf voor opdraaien. Daarom heeft de Joge het vaccin tot staatsgeheim gebombardeerd.

Bovendien bieden de vaccins, zoals ons verteld is, allesbehalve 100% bescherming, waardoor we de anderhalve meter afstand in acht moeten blijven nemen, een mondkapje moeten blijven dragen en ons aan alle andere maatregelen, die bijna wekelijks veranderen, moeten blijven houden. Hoewel we al eeuwen te maken hebben met het vrius waar we nu tegen worden ingeent, die virussen ook al eeuwen muteren, worden we nu op allerlei manieren bang gemaakt; zo zou er een veel gevaarlijker virus opstomen vanuit Engeland, en ligt er nog een Braziliaanse en Zuid Afrikaanse variant op de loer. Dus ja, we zitten nog wel even met het virus. Waarom hebben we dan het vliegverkeer vanuit Engeland niet stopgezet? Elke dag kwamen er twintig vliegtuigen per dag aan.

Sprookjes

Tenzij we stoppen die sprookjes te geloven, zal dat inderdaad het geval zijn. Simpelweg omdat deze sprookjes bedacht worden en vervolgens geensceneerd met kennis die door het RIVM wordt aangedragen, sprookjes die door iedereen worden gelooft, maar waar niemand zich in verdiept. En dat terwijl het vrus al duizenden keren is gemuteerd, net als het griepvaccin, waarbij je dus ieder jaar maar af moet wachten hoe effectief het is. Meer dan vijftig procent wordt het niet.

Is het dan eerlijk en logisch om mensen die gezond willen leven, en daarom niet geprikt willen worden, al hun rechten te ontnemen, terwijl mensen die gevaccineerd zijn straks hooguit 50% zekerheid hebben dat ze zelf niet besmet kunnen worden en geen enkele zekerheid dat ze andere mensen niet kunnen besmetten, al die rechten wel te gunnen? Natuurlijk niet!

HELP!!

Maar van wie kan ik straks iets verwachten? Welke politieke partij zal voor mij en alle andere die voor gezondheid kiezen opkomen? En van welke mensen om me heen? Velen hebben hun mening over mij al klaar: ‘Je hebt er zelf voor gekozen, dus nu moet je niet piepen.’ Dat is wat we aan deze pandemie hebben overgehouden; in plaats van solidariteit, zijn we in staat om mensen die zich niet hebben laten vaccineren aan te geven. War doet je dat aan denken?

HOOP!

Ik hoop van harte dat we bij zinnen komen, en dat de pandemie ertoe leidt dat we ons meer gaan richten op een gezonde leefstijl. Dat we beseffen dat dat natuurlijke middel veel gezonder en doeltreffender is om een virus buiten de deur te houden. Dat in een gezonde maatschappij we geen deuren hoeven te sluiten, mensen niet hoeven te ontslaan, oude mensen niet hoeven op te sluiten, niet hoeven te kiezen wie wel en wie niet een plekje krijgt op de IC, niet een jaar lang bedreigingen hoeven aan te horen, depressief hoeven te worden of elkaar de bal hoeven toe te spelen, of hoeven voor te dringen voor een vaccin. Dat we, samenvattend, inderdaad naar een nieuw normaal gaan, waar gezondheid ons redmiddel is, waar we mensen die een gezond leven leven, niet buitenspel zetten, maar juist als een voorbeeld zien.

Zie de video. Meer informatie: thegreaterreset.org

 

 

Leave a Reply