‘Hee, dit heb ik niet bedacht’, zei Mark Rutte verontwaardigd toen hij een vraag kreeg over de aanpak van Covid 19. En DIT klopt, dit heeft hij inderdaad niet zelf bedacht, maar hij bepaalt wel wat wij moeten ondergaan. Dat doet hij al 10 jaar. Wat heeft dat ons opgeleverd? Veel, maar heel weinig goeds. Na bezuiniging op bezuiniging is het aantal ziekenhuisbedden gehalveerd en het aantal verpleegkundigen teruggebracht tot minder dan 70 procent.

Vooral heeft het geleid tot een enorm verschil tussen rijk en arm. Het aantal rijken is nog nooit zo groot geweest, dat geldt ook voor het aantal armen. En nog nooit hadden de grote bedrijven zoveel macht als nu. Dit alles ging ten koste van onze gezondheid; in 2013 telde ons land vijf miljoen chronisch zieken, in 2018 was dat aantal verdubbeld. Hoeveel het er nu zijn, weten we niet, maar als we de lijn  doortrekken, komen we op zo’n dertien miljoen. We zijn hard op weg om allemaal chronisch ziek te worden, zowel lichamelijk als geestelijk.

Wat in die tien jaar ook is veranderd, is dat die grote bedrijven hun macht niet gebruiken om te zorgen voor een betere wereld, maar juist voor een slechtere: er zijn nog nooit zoveel bomen gekapt, is nog nooit zoveel straling op ons af gekomen en nog nooit zoveel ongezonde producten ontwikkeld en in de supermarkt verkocht. Er is nog nooit zoveel landdbouwgrond ‘vermoordt, lucht verontreinigd en water ondrinkbaar geworden. Met andere woorden: de laatste tien jaar is ons klimaat behoorlijk om zeep geholpen. Allemaal dankzij de VVD met aan het roer Mark Rutte.

Het voorlopige dieptepunt is de coronapandemie. Met dieptepunt bedoel ik niet het aantal doden of positief getesten, maar de aanpak daarvan. Al honderden jaren komen dezelfde virussen langs, al eeuwen lang gaan daar mensen aan dood en ook regelmatig stond de opvang van de zieken onder druk. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Wat wel anders is, zijn de maatregelen – nog nooit kregen we dergelijke draconische maattregelen voor onze kiezen – de aanpak, het zwijgen van de media en vooral het papagaaien van de grote massa.

Hoe kan dat? Als we inzoomen op de slachtoffers dan valt op dat het de oudsten zijn die dood gaan, veelal met een of meer ernstige ziektes onder de leden. Ook dat is nooit anders geweest, het ene jaar meer dan het andere jaar. In 2018 waren het er bijna 10.000. Toen zagen we geen beelden van overvolle ziekenhuizen (terwijl ze dat wel waren) of lazen we dag in dag uit over besmettingen en vaccins. Logisch, want naarmate we ouder worden gaan we eerder dood. Onder de 65 jaar gaat vrijwel niemand dood aan Covid 19. Ook hebben de meeste mensen die positief getest zijn, daar vrijwel geen last van.

Maar juist de groep oudsten – boven 75 – wordt in de uitleg door de politici gebruikt als belangrijkste reden om ons aan die maatregelen te houden. Slim, want iedereen heeft ouders en grootouders die ze niet willen missen. Dat wil niemand! Maar nogmaals naarmate we ouderworden verzwakt het immuunsysteem en gaan we op een goed moment dood. Alleen worden het er steeds meer omdat onze leefomstandigheden steeds slechter worden, omdat we steeds ongezonder eten, omdat we er zelf voor kiezen om ongezonder te leven. Bekijk deze video en bepaal daarna wat jouw rol is in deze zogenaamde pandemie.

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwLsJvLnjZDpNjXGQWzWtWQSPDx?projector=1

Dit jaar is niet anders dan al die andere jaren, met een verschil: dit jaar verklaren de griepepidemie van voorgaande jaren tot een corona-pandemie. Dit jaar wordt de jaarlijke griep corona of Covid 19 genoemd, en dit jaar worden we gedwongen om ons leven op z’n kop te zetten: we dragen een mondkapje, we houden anderhalve meter afstand en we doen precies wat Rutte van ons vraagt. Ook al heeft hij dit hele toneelstuk inderdaad niet zelf bedacht, hij heeft wel de regie, hij is wel verantwoordelijk voor deze gang van zaken met alle gevolgen van dien. Weet je wat nog meer is veranderd is, bedenk ik me net, er is dit jaar helemaal geen griep. Wat zegt ons dat?

Dat we voor de gek worden gehouden. Elk jaar gaat de oudste groep dood. Dat kan zijn aan hart- en vaatziektes, kanker, diabetes, maar ook aan de griep. Dit jaar lijkt het wel of we niet aan allerlei verschillende ziektes dood gaan, maar aan slechts een: Covid 19.  Maar er is nog iets wat opvalt: toen we nog in de eerste golf zaten, voorspeldende media al dat er een tweede zou komen. Inmiddels zitten we in die tweede enwordt er weer voorspeld dat er een derde zal komen. Als we die lijn doortrekken, zaler een vierde, vijfde, etc. golf voorspeld worden en komen.

Dit heet geen voorspellen, dit heet voorkennis. Al drie maanden voor die zogenaamde pandemie kwam, heeft een klein commitee van ingewijden in de virus- en vaccinwereld – o.a. de Duitse viroloog Drosten, Bill Gates en de leider van de WHO – nagespeeld wat er zou gebeuren als er een pandemie zou uitbreken. Dat scenario is geen scenario maar een plan van aanpak gebleken; het gaat tot nu toe precies zo als toen ‘nagespeeld’. Dit heeft een enorme impact op ons leven gehad en nog.

De hamvraag is: hoewel de afgelopen jaren dezelfde besmettelijke ziektes in meer of mindere mate zorgden voor dezelfde situaties, inclusief overvolle ziekenhuizen, was er nooit sprake van een jaarlange mediahype, een anderhalve meter maatschappij, mondkapjes en een verstikkende lockdown, laat staan een serie lockdowns. Ook niet trouwens van een tweedeling in de maatschappij zoals nu, die straks nog groter zal worden als de mensen die zich niet in laten enten heel veel niet meer mogen watde anderen – de gehoorzamen – wel mogen.  We zijn in een klein jaar van vrije geesten veranderd in proefkonijnen, van mensen in dieren, maar ook van mensen die andere mensen bewaken en verketteren. Ook dat is niet door Rutte bedacht, maar het is wel zijn schuld.

Bekijk de video en trek je conclusie! Of je nu student bent, leraar, winkelier, burgemeester, lid vande Tweede Kamer, politieagent of boa, trek je conclusie. Ben je opgeleid om demonstraties (is een grondwettelijk recht) te verbieden, om onschuldige mensen neer te maaien, omver te schoppen, te bespuiten met gif, etc. dan wel mensen die op goede gronden niet gevaccineerd willen worden buitenspel te zetten? Tegen hen te roepen: ‘Eigen schuld, dikke bult!’ Terwijl zij juist heel erg bezig zijn met hun gezondheid, dit in tegenstelling tot de mensen die zich vrijwillig laten vaccineren.

NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID!

Doe als de politie in andere landen heeft gedaan: gebruik je gezonde verstand en sluit je aan bij de ‘gewone’ mensen; laat je niet gebruiken om de hemel op aarde in de hel te veranderen, maak de wereld weer zoals die was, maar dan wel een stuk gezonder.

 

Leave a Reply