Het is nu 24 december, acht dagen nadat de lockdown inging. Dat betekent dat nu het aantal positieve getesten zou moeten gaan dalen. Helaas, ook vandaag stijgt dat aantal weer fors. Wat betekent dat?

Volle pleinen en winkelstraten of lege pleinen en winkelstraten, dat maakt, zo blijkt nu, helemaal niks uit; het aantal positieve testen blijft maar stijgen. We moeten erkennen dat de natuur slimmer en machtiger is dan wij. Met al onze maatregelen maken we het kennelijk alleen maar erger.

Wat moeten we dan? Het heeft er alle schijn van dat ondanks al onze opofferingen, de lockdown geen enkele positief effect heeft op het aantal positieve testen. we de verkeerde kant op gaan, letterlijk. Dat we in onze arrogantie denken dat we het beter weten dan de natuur. En dat we zo eigenwijs en zwak zijn dat we dat maar niet willen toegeven. Wat we ook doen, het wordt alleen maar erger. waarbij de schuld altijd bij het volk ligt.

Zou het kunnen zijn dat het niet aan ons ligt, maar aan de maatregelen? Nu steeds duidelijk wordt dat alle getroffen maatregelen onze samenleving alleen maar verder ontregelen. Dat we daardoor de mensheid in een onnatuurlijke staat brengen die alleen maar voor meer slachtoffers zorgt. Zouden we niet gewoon moeten toegeven dat we in het verleden fouten hebben gemaakt die er nu voor zorgen dat we deze zogenaamde pandemie niet meer de baas kunnen.

Was het niet vanaf het begin de maatstaf: het aantal mensen op de IC’s? We moeten er voor zorgen dat de ziekenhuizen het aan blijven kunnen. En wij maar denken dat we dat kunnen. Deze lockdown laat zien dat we dat niet kunnen, dat allemaatregelen – en dat zijn er inmiddels heel veel. De autoriteiten gaan tekeer als een olifant in een porseleinkast – het aleen maar erger maken?

Dat we onnatuurlijke keuzes maken, waardoor er een onnatuurlijke samenleving onstaat waar angst regeert. En angst heeft een negatieve invloed op ons immuunsysteem, waardoor meer mensen ziek of besmet raken.

Het eerste jaar

De pandemie duurt nu alweer bijna een jaar. Als er iets is dat de aanpak van deze pandemie kenmerkt, is het wordt regeert door mensen die met handen en voeten gebonden zijn aan autoriteiten die niets met ‘natuurlijk’ heben: de allopathische ‘geneeswijze’ geneest niet, maar houdt ziektes in stand. Het RIVM is daar onderdeel van, de mensen in het OMT zijn daar onderdeel van. De gemende deler is dat het virus alleen tot staan kan worden gebracht met onnatuurlijke middelen enonnatuurlijke maatregelen: de anderhalve meter is niet natuurlijk, je handen stuk wassen met syntetische middelen is onnatuurlijk, de lockdown is onnatuurlijk.

De maatregelen die nu extra genomen worden, zullen weer veel bedrijven raken. Dat zal leiden tot meer werklozen, meer faillisementen, nog meer eenzaamheid (zeker rond de feestdagen) en meer depresssies (en dan bedoel ik niet het weer). Dat los je niet op met de PCR-test, daar wakker je het alleen maar mee aan. De reden dat we deze test  gebruiken, is omdatwe daarmee zogenaamd zicht houden op de situatie.

We stellen de verkerde vragen en krijgen dus de verkeerde antwoorden; Bijvoorbeeld: hoe kan het dat het coronavirus in december nog steeds slachtoffers maakt, terwijl de RIVM zelf aangeeft dat dit virus elk jaar – en dat al eeuwen lang – eind mei uitdooft? Als dat namelijk echt zo is, is een coronabesmetting zo vlak voor de winter onmogelijk.

Wat is er dan aan de hand?

Het lijkt erop alsof deze pandemie kunstmatig in stand wordt gehouden. Maar waarom zou de RIVM, het OMT en Rutte en de Jonge dat laten gebeuren? Toch zijn er teveel ‘toevalligheden’ die daar op wijzen: het opschroeven van het aantal cijcles eind oktober, het opschroeven van het aantal testen (meer testen, meer positief getesten) – door bijvoorbeeld het uitrollen van de XL snelteststraten (waar overigens geen cijfers over bekend zijn) – hetgeen niet leidt tot overbevolkte IC’s.

Het is wel vreemd dat Rutte maar blijft benadrukken dat de mogelijk weer overvolle ziekenhuiszalen de belangrijkste reden is om tot deze nieuwe maatregelen over te gaan, aangezien de kabinetten onder zijn leiding daar de afgelopen tien jaar zelf voor hebben gezorgd. Niet alleen is het aantal bedden ongeveer gehalveerd, ook het personeel is daarop aangepast.

Heb ik misschien iets gemist?

Wat ook vreemd is, is dat ik tot februari, maart nog nooit had gehoord van een coronavirus. Dat coronavirus, waarvan nu door de media wordt gedaan alsof het een heel nieuw virus is, is al eeuwen onder ons. Nee, wij wisten alleen van het griepvirus dat elk jaar toesloeg, het ene jaar wat erger dan het andere. Drie jaar geleden bijvoorbeeld zijn er bijna 10.000 mensen aan de griep overleden, daar hoorde je toen niemand over voor zover ik me herinner. Ook niet over de overvolle ziekenhuizen, die toen nog enigszins beheersbaar waren omdat de zorg nog niet geheel was uitgekleed.

Het nieuwe coronavirus

Al bestond vde PCR-test al decennia, ook daar hoorde ik dit coronajaar pas voor het eerst van. De PCR-test  bestaat al veel langer, maar die is tot nu niet eerder op deze manier ingezet. Deze test was daar ook helemaal niet voor bedoeld. Dat heeft de ontwikkelaar van de test steeds benadrukt. Hij noemde dit middel zelfs ‘extreem manipulatief’ Sterker nog, het is zelfs bij wet verboden, een diagnose te stellen door middel van een test, dat mag alleen een arts doen.

Gek genoeg weten de mensen die avond aan avond aanzitten bij praatprogramma’s als OP1 en Beau maar al te goed. Diederik Gommers beaamt dat zelfs in een video op You Tube. Maar in al die programma’s waar hij aan tafel zit.., geen woord! Hoewel vele, vele wetenschappers en zorgmedewerkers dat ook weten, en van zich laten horen, hoor of lees je in de reguliere media niets van. Worden ze misschien gewoon niet uitgenodigd om in genoemde tv programma’s het woord te doen, omdat dat niet in hun straatje past?

Vanaf 1 juli: 4,5 miljoen testen

Wat ook opvalt, is dat testen inmiddels steeds massaler worden ingezet. Het heeft er alle schijn van dat deze trend voorlopig aanhoudt. Begin juni waren dat er nog geen 50.000 per week, inmiddels is dat het vijfvoudige. In totaal zijn vanaf 1 juli viereneenhalf miljoen mensen getest. Uitgaande van 65,- per test, heb je het dan over ongeveer 15 miljoen euro per week (ruw geschat is dat 300.000.000,- vanaf 1 juli). Alleen voor testen, niet voor alle steun aan mensen die slachtoffer zijn geworden van het huidige coronabeleid. Dat komt daar nog bij. Als je dat afzet tegen het bezuinigingsbeleid dat de kabinetten Rutte de afgelopen 10 jaar hebben gevoerd, is dat toch op z’n minst zeer merkwaardig.

Hoeveel van die mensen testen positief? Op 14 december, de dag dat de lockdown ingaat, zijn er 8457 mensen positief besmet. Een week later is dat, ondanks of dankzij de maatregelen, met 50% gestegen. Wij zijn zo arrogant dat we met al ons geld de natuur kunnen verslaan en zo dom om niet te durven toegeven dat dat niet zo is. We zijn te schijterig om te luisteren naar wetenschappers en artsen die signaleren dat de maatregelen zelfs averechts werken, laten liever mensen aan het woord die het met ons eens zijn.

Wederom vraag ik me af waarom de meeste maatregelen moeten leiden tot een steeds verdere ineenstorting van onze economie. De anderhalve maatregel, waarvan je al in het begin wist dat die niet te handhaven was, heeft al heel veel bedrijven de kop gekost, en nog veel meer mensen in de ellende gestort, zowel financieel als geestelijk en lichamelijk. Tel daarbij op dat niet alleen elke positief geteste persoon in qrarantaine moet, maar ook alle mensen met wie hij minimaal een kwartier in contact is geweest. Bedenk wat dat voor het bedrijfsleven betekent.

Dan komen we bij de keerzijde van deze maatregelen: als je de gevolgen van alle maatregelen – testen, anderhalve meter, mondkapjes, handen wassen, zware lockdown, quarantaine – bij elkaar optelt, krijg je en nog langere rij: eenzaamheid, depressiviteit, uitgestelde of geen zorg, schrijnende armoede, etc. Wat denk je dat dat met mensen doet? Hoeveel dodelijke slachtoffers heeft dat beleid nu al niet opgeleverd? Dat zullen we waarschijnlijk nooit weten.

Hoezo coronavirus?

Om je gelijk te krijgen en te houden, is alles toegestaan. Ook al kan een blinde zien dat al deze maatregelen averechts werken, willen we koste wat kost ons gelijk halen. We klampen ons vast aan de maatregelen en de ‘waarheid’ die dat bewijst, ook al is dat bewijsbaar niet zo. Hoewel het coronavirus tot eind mei actief is in ons land, houden we vol dat het dit virus is dat we moeten bestrijden. Hoewel daar in de onafhankelijke wetenschap zeer aan getwijfeld wordt.

Nooit is er zoveel geld uit gegeven aan het oplossen van een gezondheidsprobleem als gedurende deze pandemie. Hoewel er door diverse ziektes (kanker, hart- en vaataandoeningen, diabetes, etc), verslavingen (roken, alcohol, drugs), verkeer, etc. jaarlijks veel meer dodelijke slachtoffers vallen, hoor je daar niemand over. Dat er door deze ziektes veel meermensen in het ziekenhuis liggen dan door ‘corona’, valt niemand op. En dat deze mensen dik en ziek worden door een onnatuurlijke manier van eten en leven, dat we daar misschien iets aan moeten doen, daarover wordt slechts gezwegen.

HET Vaccin

Al snel werd het V-woord in het debat opgenomen: als dat – het Vacin – er zou zijn, konden we weer terug naar het oude normaal, zo werd ons voorgeschoteld; dan konden we weer naar de kroeg, de bioscoop, het restaurant en ja, zelfs naar festivals. Meer dan de helft van alle mensen kan niet wachten tot ze het vaccin kunnen krijgen. Hoewel een groot deel van de wetenschappers, artsen en gezondheidswerkers aangeeft dat al die wisselende maatregelen meer slecht dan kwaad doen, hoor je die stem niet in de media. Voor praatprogramma’s lijken vooral voorstanders van het vaccin uitgenodigd te worden, tegengeluiden worden niet langer gehoord. Sterker nog, mensen die terechte kritiek hebben, worden voor complotdenkers uitgemaakt.

Hoewel de farmaceuten zelf aangeven dat ze veel nog niet weten, dat dit vaccin zeker ernstige bijweringen gaat hebben, zeker op de lange termijn, benadrukken ze dat we dat moetenverzwijgen en mensen aan moeten zetten om zich te laten vaccineren. Hoewel ze zwangere vrouwen, of vrouwen die misschien zwanger zijn, afraden dat vaccin te gebruiken, worden zij straks wel op het gevaar af anders tweede rangs burger te worden, gedwongen het te nemen. Op die vrouwen is het vaccin niet getest.Nog een ander dingetje: het virus muteert als een gek. Wie zegt mij dat het vaccin werkt op alle ongeveer 2500 mutaties.

Imiddels is ook duidelijk wie eerst mag en wie nog moet wachten. En weer slaat de politiek de plank flink mis: de zwakkeren en het zorgpersoneel mogen eerst. Onder de zwakkeren verstaan we mensen dik boven de 65 die te dik zijn en een oderliggend lijden hebben. Mensen dus die doorgaans (niet altijd) een heel ongezond leven lijden, mensen die roken, drinken, ongezond eten en ongezond leven. Kortom mensen waar de maatschappij weinig aan heeft als het gaat om arbeid. Ook op die mensen is het vaccin niet getest. Hetis vooral getest op de groep mensen die weinig risico lopen, mensen onderde 65 waarvan er  het afgelopen jaar slechts 500 mensen zijn overleden.

De jongere mensen die er voor zorgen dat de economie blijft draaien, moeten wachten tot – naar verwachting – augustus 2021. Ondertussen blijven – ook naar verwachting – coronamaatregelen van kracht, en als het aan het kabinet ligt worden die zelfs aangescherpt. Ook als je gevaccinerd bent, moetje je aan de maatregel blijven houden, inclusief mondkapje.

Het nieuwste normaal

En nu, aan de vooravond van het massale vaccineren beginnen we de contouren te zien van het nieuwste normaal: mensen die zich verdiept hebben in de gevaren van vaccineren, vrouwen die kinderen hebben die daardoor erg ziek zijn geworden of zelfs dood zijn gegaan, bijvoorbeeld, mensen die dat niet mogen doen van hun geloof, maar ook mensen die heel goed weten wat de risico’s zijn en hun gezondheid daar niet voor in de waagschaal willen stellen, mogen sommige dingen niet meer als ze zich niet laten inenten. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat mensen die niet zijn ingeent gezonder zijn dan mensen die dat wel zijn, omdat inenten je immuunsystem verzwakt. Omdat inenten onnatuurlijk is.

Richard de Leth zegt hierover: ‘In de lockdown trekken we ons verder terug in onze warme huizen. Enerzijds omdat het buiten steeds kouder en donkerder wordt, en anderzijds omdat we wachten op het magische vaccin. Zodat we daarna ons ‘oude leven’ weer kunnen oppakken. En daar zit juist het probleem. Want dat zou betekenen dat we niets hebben geleerd van deze vitaliteitscrisis.
De verspreiding van het coronavirus is het gevolg van:
  1. Roofbouw op de aarde, vooral het kappen van de oerbossen en de monoculturen in de landbouw. Hierdoor krijgen plaagdieren, woekerplanten en virussen steeds meer vrij spel
  2. Verzwakking van onze vitaliteit, onze weerbaarheid. De moderne leefstijl vol bewerkte voeding, inactiviteit, chronische stress en gebrek aan bezieling heeft een prijs. Welvaartsziekten zijn op dit moment doodsoorzaak nummer één.
Samengevat kun je stellen dat we vervreemd zijn van de behoeftes van Moeder Aarde en van ons eigen lijf. Maar deze oorzaken aanpakken is veel te complex. We zouden het moderne wereldwijde economische landschap grondig moeten renoveren. De economie zou ondergeschikt aan de ecologie moeten zijn. De Abenaki-indianen zeiden de vorige eeuw terecht: ‘Wanneer de laatste boom is omgehakt, de laatste vis is opgegeten en het laatste water is vergiftigd zullen we pas beseffen dat je geld niet kunt eten.’ Want de natuur veroordeelt niet, maar werkt wel met natuurlijke consequenties. Zoals het coronavirus.
Medisch ethicus Erwin Kompanje spreekt zich uit in De Volkskrant: ‘Dat hele slachtofferschap zit me dwars. Slachtoffer, dat ben je als je op straat wordt doodgeschoten, maar je kunt geen slachtoffer zijn van een virusinfectie. Dat is een ziekte die mens en dier kan treffen, dat is ons lot, dat overkomt ons al eeuwenlang.’

De Omgekeerde Wereld

We moeten volgens premier Mark Rutte onze handen stuk wassen, terwijl de Gezondheidsraad in 2016 opriep antibacteriële handzeep en handgels vooral uit de schappen te verwijderen, omdat ze mensen juist vatbaarder voor ziekten kunnen maken. Maar waarom horen we nergens hoe we onszelf kunnen versterken?

Minister de Jonge benoemde op de persconferentie van 17 november voor het eerst het belang om ‘gezonder te gaan leven’. Het ging om een opmerking van 11 seconden. We mogen vooral zelf uitzoeken hoe we deze vertaalslag maken naar ons persoonlijk leven. Verder geen woord over leefstijl, voeding of de juiste supplementen.

Het toonaangevende medische tijdschrift The British Medical Journal publiceerde deze maand een artikel over Covid-19, corruptie en het onderdrukken van wetenschap door machthebbers. Op Social Media zien we ook steeds meer censuur plaatsvinden. Facebook plaatste bijvoorbeeld bij een artikel van een bekende Oxford-wetenschapper over een mondkapjesonderzoek een waarschuwing. Op LinkedIn werd deze opmerking van dermatoloog Tim Smits verwijderd omdat het ‘in strijd is met hun professionele communityrichtlijnen’. Ook werd deze week een post van huisarts Martin Voerknecht over het Pfizer Vaccin verwijderd:

In kranten staat dat het vaccin voor 90 procent effectief is, maar hij laat zien dat dit een relatieve risicoreductie is. Dus concreet: het betekent dat je met de IFR (Infection Fatality Rate) van het coronavirus volgens hem 127.500 mensen zou moeten vaccineren om één dode te voorkomen. Hij geeft aan dat we de kosten voor een vaccin beter kunnen besteden aan het leveren van zinnige zorg. Aanvulling: een stuk van een wetenschapper op de website van The Britisch Medical Journal  laat zien dat er 256 mensen ingeënt moeten worden om 1 corona-besmetting te voorkomen (dus de andere 255 mensen hebben geen enkel voordeel).

Neuroloog Jan B. Hommel schreef ook een kritisch stuk met de titel Academische kakkerlakken over ‘moderne wetenschappers’ die in de reguliere media schreeuwen om vaccineren als heilige graal en over het inperken van vrijheden van mensen die zich niet laten inenten. Het is een complexe filosofische, maar vooral medisch-ethische discussie.

Afgelopen maand verscheen er een brandbrief aan het kabinet van 65 artsen, wetenschappers en bestuurders van gezondheidsorganisaties. Ze stellen dat er meer aandacht moet komen voor het belang van een gezonde leefstijl in coronatijd, vooral omdat dit ertoe kan leiden dat een corona-infectie minder ernstig verloopt. Als je leefstijl achteruit gaat, gaat je immuunsysteem achteruit stelt hoogleraar obesitas en internis Liesbeth van Rossum. Want onthoud dat de immuunrespons bij dikke, zieke en oudere mensen (de 3 risicogroepen), mede door de maatregelen, is verzwakt. Hetzelfde geldt voor mensen met tekorten aan essentiële voedingsstoffen. De werkzaamheid van een vaccin – dus de immuunreactie op de stoffen uit het vaccin – is minder, dus ook voor deze groepen blijft een gezonde leefstijl en de juiste supplementen essentieel, ook als ze het vaccin krijgen.

Een veranderend virus

Inmiddels zijn er meer dan 2000 soorten van het virus. Gisteren was er grote panieik in Engeland:er was een nog besmetteljker virus ontdekt. Engeland zit nu letterlijk in een Brexit. Emeritus hoogleraar Menno Jan Bouma zegt deze week in een interview: ‘In maart 2020 wisten we nog weinig van corona. Toen is, onder leiding van de WHO, vanaf dag één wereldwijd breed ingezet op het vinden van een vaccin voor de ziekte COVID-19. Maar inmiddels is meer en meer duidelijk geworden dat ook het coronavirus muteert, net als het griepvirus. Dat kunnen virologen zien aan de genetische code van corona: daar bestaan op dit moment al vele verschillende vormen van. Tegen welke van die vormen ga je een vaccin ontwikkelen?

En als we een vaccin tegen corona vinden, dan zal dat wellicht het volgende jaar niet meer goed werken. Het lijkt dus logischer om COVID-19 aan te pakken met andere maatregelen. Net als bij de griep: frisse lucht (oftewel ventileren), en zorg voor je afweersysteem met de juiste leefstijl. Daarnaast zijn er inmiddels ook een paar middelen bekend die prima lijken te werken tegen COVID-19, waaronder vitamine D.’ Volgens TU Delft-onderzoeker Bas Kolen – die deze maand de eerste coronarekening publiceerde – worden de kosten inmiddels steeds groter dan de baten.

In maart werd besloten om onder meer scholen, cafés, restaurants, pretparken en sportscholen tijdelijk te sluiten om zo het coronavirus te bestrijden. Uit de berekening van Kolen blijkt dat de kosten van de coronamaatregelen op blijven lopen, terwijl de baten – onder meer het aantal levens dat wordt gered – niet oplopen. ‘Met de informatie die er in maart was, was een lockdown een prima besluit’, zegt Kolen. ‘Maar we zien nu de kosten verder stijgen. Aan het eind van het jaar zijn de kosten grofweg een factor 5 tot 7 hoger dan de baten, afhankelijk van hoeveel doden er zijn voorkomen.’ Hoogleraar en geriater Rudi Westerdorp reageerde deze maand ook fel op het coronabeleid van het kabinet. ‘We hameren en hameren, en alles gaat kapot.’

Begin deze maand hadden vaal artsen kritiek op de KNMG-campagne #ditismijnzorg. Zij vinden dat de campagne leidt tot polarisatie en dat de artsenfederatie KNMG geen oog heeft voor de schadelijke gezondheidsgevolgen van coronamaatregelen. Ik blijf me met OERsterk inzetten op het vergroten van jouw weerbaarheid. Vanuit de overheid en officiële instanties hoor je hier niets tot veel te weinig over.

  • Eet meer groente en minder suiker.
  • Beweeg meer en train beter.
  • Ontspan dieper.
  • Slik de juiste supplementen.

Risico’s van het Vaccin

Voor de bedrijven die het vaccin ontwikelen, die de laatste jaren tesamen miljarden hebben moeten betalen aan slachtoffers van hun producten, zijn er alleen maar voordelen. Tegen de negatieve gevolgen van het vaccin zijn ze ingedekt: eventuele uitkeringen aan slachtoffers komen niet voor hun rekening, maar voor die van ons, de belastingbetalers. Maar voor degene die straks ingeent worden, zijn er wel risico’s: de bijwerkingen op de korte en lange termijn zijn zowel voor onze gezondheid als onze portemonnee groot. Maar ook as je je niet laat vaccineren, staan ons grote risico’s te wachten.

Iemand verplichten tot een shot is bij wet verboden, maar er is geen wet die bedrijven verbiedt om  mensen die niet zijn gavccineerd niet toe te laten. Gedacht wordt aan vliegen, publieke ruimtes of bepaalde zorgfuncties. En de rest van Nederland kijkt toe: eigen schuld, dikke bult, had je je maar moeten laten vaccineren! Daardoor dreigt er een humanitaire ramp omdat een groot deel van de Nederlandse bevolking met goedkeuring van de goegemeente tot tweede rangs burger wordt gebombardeerd.

Als dat bedoeld wordt met het mantra ‘samen’ (‘Samen krijgen we het virus er wel onder’), krijgt dat begrip opeens een heel andere lading. Samen betekent opeens niet meer met z’n allen, maar alleen met mensen die hetzelfde denken en doen als de regering predikt. De rest valt in de categorie ‘Wappies’.  Dus als je heel goed weet waarom je je niet laat vaccineren, je gezondheid je lief is, word je uit de groep gezet. Dat begint inderdaad te lijken op een religie of zelfs op een oorlog.

HET ENIGE GOEDE ALTERNATIEF

Wat hadden we dan moeten doen? Het gaat niet over wat we hadden moeten doen, het gaat erom dat we lessen leren uit wat we hebben gedaan. Dat we toegeven dat wat we hebben gedaan niet het juiste is. In mijn optiek moeten we onze arrogantie opzij zetten en durven toegeven dat we deze situatie zelf hebben gecreëerd. Omdat we de verkeerde maatregelen hebben getroffen, maatregelen die het alleen maar erger hebben gemaakt. We moeten toegeven dat we de verkeerde kant hebben gekozen, dat we andere keuzes moeten maken.

Als het gaat om belang van het aantal zieken dat de ziekenhuizen aan kunnen, moeten we er als de wiedeweerga voor zorgen dat er meer ziekenhuizen komen, die meer bedden hebben en waar meer personeel aan het bed staat. Daarnaast moeten we durven toegeven dat er natuurlijke medicijnen bestaan die veel beter werken dan de synthetische medicijnen die we nu inzetten. Met name moeten we al die synthetische troep inruilen voor onatuurlijke voeding, een gezonde leefstijl, voldoende bewegen en natuurlijke supplementen

Maar deze les gaat nog veel verder: we moeten toegeven dat we op alle fronten verkeerd bezig zijn: wij zijn natuurlijke wezens die we niet meer moeten opzadelen met onnatuurlijke, synthetische stoffen zoals medicijnen, producten, straling, etc. Laten we wel wezen!

Leave a Reply