Met andere woorden: deze pandemie wordt kunstmatig in leven gehouden. Voormalig vice-president van farmaceutische bedrijf Pfizer, Dr Mike Yeadon legt uit waarom hij van mening is dat de overheidsmaatregelen rampzalig en onnodig zijn.

Leave a Reply