De totale lockdown die het presidium gisteren afkondigde, kon niet op een slechter moment komen: vandaag zou ik met twee vrienden een paar dagen naar Limburg gaan. En bijna had ik gisteren een vlucht geboekt naar de Canarische eilanden om bij te komen van de verschrikkingen van het afgelopen jaar.

Maar ik moet er bij zeggen gezien de omstandigheden, kondigden Rutten en de Jonge wel de meest logische maatregel aan van deze hele pandemie. Dat werd ook wel eens tijd. Ik zei ‘gezien de omstandigheden’, en dat behoeft wel enige uitleg. Want die omstandigheden zijn vanaf het begin bepaald door deze twee mensen. Misschien is het je opgevallen dat de maatstaf voor deze en andere maatregelen nogal eens veranderden, op basis van wat er gebeurde; met andere woorden afhankelijk van wat er te zien was pasten ze die aan.

De maatstaf

Ik noem er een paar: in het begin was het het aantal mensen op de IC de maatstaf: als die aantallen uit de hand liepen, volgden er nieuwe maatregelen. Ook daarmee kon je kennelijk alle kanten op: wanneer is er sprake van een tekort, en tot waar kon er worden opgeschaald? Dat varieerde van 1400 (tekort) tot 2400 (opschalen), nogmaals, al naar gelang de situatie. Op het hoogtepunt lagen er meer dan 1400 mensen op de IC’s. Nu liggen er iets meer dan 600 op de IC’s, dat is 2 per ziekenhuis. En over opschalen horen we niets, ondanks de precaire situatie als je Rutte mag geloven. Met andere woorden: er liggen 600 op de IC, en er zou, gezien eerdere aantallen, opgeschaald kunnen worden tot pak em beet 2400. Toch is dat de reden voor deze nieuwe lockdown.

Druk op de IC’s

Toen de IC’s vrijwel leeg waren, werd het aantal besmettingen de maatstaf. Dat was toevallig ook het moment dat er met massaal testen werd begonnen. Een verstandige keuze, want dit testen werd gedaan met de zogenaamde PCR-test, een test die niet geschikt is voor dit werk. Maar wel voor beleidsvoering, want daarmee kan je als leidinggevende alle kanten op. Volgens de edenker van de test is deze dan ook ‘zwaar misleidend’. Daarmee kan je immers zelf bepalen hoeveel mensen positief getest worden. Overigens zegt het niet zoveel als je positief wordt getest, verreweg de meeste mensen hebben niet of nauwelijks symptomen.

PCR test

Op 1 september hebben ze de test – in Jip en Janneke-taal – van 30 naar 35 gezet. Dat betekent zoveel als dat het aantal besmettingen omhoog gaat. Het aantal besmettingen liep dan ook snel op, een goede reden om in te grijpen. Gek genoeg daalt het aantal besmettingen deze week juist weer hard (van meer dan 10 duizend naar minder dan 8 duizend in vier dagen). Zelfs Diederik Gommers heeft dat toegegeven.

Hoewel Rutte vorige week nog zei dat het belangrijk is dat het aantal positieve testen minder snel zou stijgen of ongeveer gelijk zou blijven, gooit hij het nu weer over een andere boeg: de positief testen dalen niet snel genoeg, daardoor kunnen de ziekenhuizen het niet meer aan. Dus nu zijn de besmettingen niet meer de maatstaf, maar het aantal patienten in de ziekenhuizen. Voor de goede orde: het aantal mensen op de IC’s is nog niet de helft van de vorige piek iets meer dan 600 tov meer dan 1400).

Tien jaar Rutte

Hoewel hij dankzij corona nog nooit zo populair is geweest bij de bevolking, is de zorg er sinds zin aantrede een stuk slechter. Sinds Rutte op de troon zit, is het aantal ziekenhuisbedden met 25% gedaald. Kennelijk zijn er steeds minder mensen enthousiast om in de zorg te werken (vorig jaar 140.000 vacatures). Ook dat merken we nu.

In ogenschouw genomen dat er sinds 2009 3,63 meer mensen in ons land wonen en het aantal mensen boven de 60  met ongeveer 4% is gestegen, is het aantal bedden van 47.600 naar ongeveer 35.000 gedaald. Het aantal IC-bedden is in vergelijking met 2017 met ongeveer 900 (ongeveer 40%) gedaald. Daarmee bungelt ons land ergens onderaan (Duitsland heeft er bijvoorbeeld zo’n 4x zoveel per 100.000 inwoners). Als dat zou komen omdat onze bevolking gezonder is geworden, is dat nog te begrijpen, maar alle cijfers over ziekte zijn sindsdien alleen maar gestegen.

Ook de belasting op de zorg is niet nieuw: in zowel 2016, 2017, 2018 als 2019 waren er nieuwsberichten met noodkreten over uitgestelde zorg, overvolle ziekenhuizen en ic’s, afgezegde operaties en verplaatsingen van patiënten naar het buitenland. Wat hebben de kabinetten Rutten daaraan gedaan? Het aantal vacatures stijgt alleen maar: in 2019 140.000. Ook is het sinds 2017 de bedrijfstak met het hoogste ziekteverzuim (6,6%).

Een onderzoek van RTL Nieuws van januari 2020 onder bijna 3000 verpleegkundigen had zorgelijke uitkomsten. Verpleegkundigen gaven aan dat ze ernstige fouten maken met medicijnen. Ze geven aan dat ongekwalificeerde collega’s handelingen uit moeten voeren die zij nog niet mogen, of kunnen doen. Sommigen spreken in het onderzoek zelfs van het overlijden van een patiënt door te weinig handen aan het bed. En voor vele specialismen kunnen ziekenhuizen zich inmiddels niet meer houden aan de treeknorm (binnen 4 weken ontvangst bij poli). Bij de specialismen oogheelkunde en maag-, darm- en leverziekten is de gemiddelde wachttijd bij ziekenhuizen in 2019 opgelopen tot ruim zeven!! weken. Elk jaar wordt dit erger. Met dank aan Rutte.

Conclusie

De zorg is al jaren het zwarte schaap, alleen was het de afgelopen jaren niet dagelijks nieuws zoals nu. Corona legt eigenlijk de vinger op de zere plak. Het maakt duidelijk waar de oorzaak van alle ellende echt ligt. Niet bij ngehoorzame mensen, of zelfs complotdenkers of critici, maar bij de baas van Nederland, Mark Rutte. Er was al extreem personeelstekort in de zorg. Maar wat denk je van al dat hardwerkende zorgpersoneel dat nu ook nog eens thuis zit wegens een positieve PCR-test of door een snottebel?

En die PCR-test? Je hebt het inmiddels toch wel echt meegekregen dat deze veelvuldig ‘false-positieve’ testen geeft (je uitslag is Corona maar je hebt geen corona)? En dat ze de werking van de test zo hebben aangepast dat ze nog meer ‘false positieven’ geeft? (o.a. aantal cycles verhoogd van 30 naar 35) Vragen hierover door Wybren van Haga (lid Tweede Kamer) zijn nog steeds onbeantwoord.

Vele wetenschappelijke studies geven aan dat maatregelen als lockdown, 1 ½ meter, mondkapjes geen effect hebben op het afremmen van een virus. Met andere woorden: Het virus trekt zich er niks van aan. Als je landen met elkaar vergelijkt met strenge regels of nauwelijks  regels dan zie je praktisch geen verschil in de cijfers. Dit in tegenstelling tot de economische en sociaal emotionele gevolgen. Die zijn bij een lockdown extreem veel hoger: een paar voorbeelden: uitgestelde zorg kost volgens wetenschappelijk onderzoek honderdduizenden levensjaren, economische schade van miljarden, faillissementen, mensen die hun baan verliezen, lange termijn psychologische schade bij kinderen maar ook volwassenen en de sociale gevolgen voor onze maatschappij.

Bovendien, het is helemaal niet nodig. Koop de zorg in in Duitsland. Deze hebben de capaciteit. Volgens berekeningen koop je 1000 bedden inclusief zeer goed geschoold personeel voor 6 maanden voor slechts 45 miljoen euro. Klinkt als veel geld? De regering heeft nu al miljarden en miljarden verbrandt. Ons geld. Tot de verkiezingen horen we natuurlijk niks over de extreme bezuinigingen en lastenverzwaringen die hierdoor moeten komen. Maar daarna…

Hoogleraar Michaéla Schippers haar wetenschappelijke peer-reviewed (gecontroleerd door andere wetenschappers) studie geeft aan dat er 138 miljoen!!! mensen in de wereld zullen sterven door Corona. Let wel: Niet door het virus maar door alle neveneffecten. We hebben het dan o.a. over kinderen die een langzame dood sterven door de honger. Want voor vele mensen in de wereld is het verschil tussen werk of geen werk: leven of dood.

Het heeft er alle schijn van dat Rutte en de Jonge de problemen willen rekken tot aan de verkiezingstijd, januari, februari. Ik durf er wat om te verwedden dat het half januari allemaal positiever en beter wordt volgens hen en dus de media. Bovendien durf ik er iets om te verwedde datde CDA en de VVD flink gaan winnen. Angst zaaien loont. Dan hebben we krachtige leiders nodig, krachtige leiders zoals Rutte en de Jonge. Zonder hen zouden we nu nog steeds een rijk land zijn, zouden er veel minder oversterfte zijn en zou ik vandaag gewoon naar Limburg gaan, en met de kerst naar de Cabarische eilanden.

 

Leave a Reply