We leven in een spanende, zeer interessante, maar levensgevaarlijke periode in onze geschiedenis. Heel kort samengevat: op basis van een zeer onbetrouwbare PCR-test (zie video) en dus dito cijfers ontstaat er een beeld alsof het aantal besmettingen de laatste drie maanden weer sterk oploopt. Op basis van dit beeld worden de maatregelen versterkt: we stevenen af, als het aan het RIVM ligt, naar verplichte quarantaine (ook als je niet getest bent), een tweede lockdown en uiteindelijk verplichte vaccinatie. Maar die testen zijn toch onbetrouwbaar…

Diederik Gommers is het eens, de Covid 19 – PCR test, zegt niets!

Tegen zijn zin bijna legt Drs. Mario Ortiz Buijsse uit hoe het echt zit. Tussendoor komen Diederik Gommers, Jaap van Dissel en vooraanstaande Duitse artsen aan het woord en zij zeggen allemaal hetzelfde (in mijn woorden): ‘Dit slaat nergens op!’ Met andere woorden; het lijkt er op dat we in heteindspel van Covid 19 zijn terecht gekomen. De messen worden geslepen en alles wordt uit de kast gehaald om ons duidelijk te maken dat het menens is. Maar wat is nu precies ‘menens? Als we de planning van het RIVM bekijken, bestaat die uit drie stappen, waarvan de laatste is: verplichte vaccinatie. Als je de ontwikkelingen het laatste half jaar hebt gevolgd, is dit niet verrassend. Maar wat betekent het?

Om te beginnen worden beslissingen genomen op basis van verkeerde informatie: we gebruiken een test, die zogenaamd aantoont dat iemand ziek is en dus besmettelijk, terwijl we eigenlijk alleen maar testen dat iemand een (deel van) een virus in zijn lichaam heeft dat erop duidt dat er iets aan de hand is, maar er wordt niet duidelijk gemaakt wat precies. Dus je kan verkouden zijn, griep hebben, etc. Of… Covid 19. Je kan dus in quarantaine moeten omdat je verkouden bent (en geen Covid19). Deze test test dus niet perse op COVID 19!! Maar, en daar gaat het om, je wordt vervolgens wel behandeld als een Covid 19 patient. Dit met alle gevolgen van dien. Dat betekent nogal wat: diegene wordt 14 dagen in quarantaine gezet, en niet alleen hij of zij, ook iedereen die met die persoon in contact is geweest…. Laat dat even tot je doordringen.

KAMERVRAGEN

Gisteravond mochten er in de Tweede Kamer vragen worden gesteld aan Jaap van Dissel. Van tevoren had Drs. Mario Ortiz Buijsse de kamer al geinformeerd van het feit dat de coronatest onbetrouwbaar is, dat je op basis daarvan dus niet kan bepalen of iemand Covid 19 heeft, en dat de maatregelen dus opz’n minst betwistbaar zijn. Terwijl je zou verwachten dat de hele Tweede Kamer daardoor op tilt zou slaan, heeft deze man zegge en schrijve 1 reactie gehad: ‘Bedankt.’ Wat nog veel erger is, is dat er slechts 1 kamerlid was dat de belangrijkste vraag stelde: ‘Wat test de test?’ Waarop Jaap van Dissel een enorm verhaal afstak waar geen touw aan vast te knopen was, en toen het kamerlid vroeg om meer duidelijkheid, werd hij door de voorzitter afgekapt.

Ik begon deze blog met: ‘We zitten in een spannende, maar gevaarlijke periode’, en dat klopt. Waar de RIVM naartoe wil, wordt nu met oneigenlijke middelen afgedwongen. Als we nu niets doen, komen we – met de noodwet in ons achter hoofd – in een soort politiestaat terecht waar slechts 1 man bepaalt: Hugo de Jonge. Maar gelukkig staan steeds meer mensen op die zeggen: ‘Er is een grens bereikt. Dit moet stoppen!’ Dan heb ik het niet alleen over jij en ik, maar over mensen die er toe doen, die we geloven, waar van Dissel en de zijnen niet omheen kunnen.

Hoewel we daar opnieuw niets van in de media zagen, zijn het vooral artsen die dit steeds harder roepen. Zij kunnen als geen ander cijfers beoordelen en iets zeggen over de ziekte en met name de test. In Duitsland hebben duizenden artsen zich verenigd in Ärzte für Aufklärung, in Spanje gebeurt hetzelfde onder de vlag Medicos por la Verdad (Artsen voor de waarheid), net als in Amerika, Doctors in the Frontline. Ook in ons land roert deze belangrijke groepzichsteeds meer. Net als in Belgie stuurden  bezorgde artsen een brandbrief naar de regering (https://opendebat.info/brandbrief/). Deze mensen weten waar Abraham de Mortert haalt, zien waar we heen gaan en gaan daar voor staan. In Duitsland zorgde dat voor een betoging tegen decoronamaatregelen in Berlijn waaraan 800.000 mensen deelnamen. Samengevat zeggen ze allemaal hetzelfde: ‘De corona uitbraak is een door de massa media opgeblazen fake crisis’. Wereldwijd spreken artsen zich uit tegen de door massa media opgeroepen massa hysterie rond covid-19.

Maar in de kern is het heel simpel. Iedereen die een beetje nadenkt en een klein beetje research doet, ziet binnen vijf minuten op de RIVM-website notabene dat, hoewel het aantal (dus zogenaamde) besmettingen al drie maanden razendsnel stijgt, er nauwelijks iets verandert bij de belangrijkste parameters: het aantal ziekenhuisopnames, IC-opnames en sterfte. Daaruit kun je concluderen dat er op z’n minst iets niet klopt: het aantal besmettingen, ziekenhuisopnamems, IC-opnamens of sterftecijfers. Gezien het bovenstaande is het het meest aannemelijk dat het de besmettingen zijn. Dat dat opeens niet meer aan de ouderen ligt, maar aan de jongeren, maakt het nog opmerkelijker.

Samenvattend: de overheid wendt zich in allerlei bochten, terwijl iedereen die een beetje na kan denken op z’n vingers kan natellen dat er iets anders aan de hand is; Covid 19 wordt gebrukt om ons zoveel angst te zaaien dat we rijp worden voor het verplicht vaccineren. Je kunt het vergelijken met het bouwen van een huis in Almere zonder heipalen. Ik zeg Almere omdat je daar vanwege de onbetrouwbare ondergrond, niet zonder heipalen kan bouwen. Dan stort het huis simpelweg in.

Laten we hopen dat deze zwendel snel boven tafel komt en we weer normaal (het oude normaal) ons leven kunnen oppakken, zonder mondkapjes, zonder testen, zonder de anderhalve meter-regel, en hopenlijk ook zonder mensen als van Dissel en Hugo de Jonge, die tegen beter in blijven volhouden dat we ons aan die maatregelen moeten houden, alders gaat het fout. Maar waar gaat het fout? Voor hen of voor ons? Welke keuze maken we. Morgen om 13.00uur op het Malieveld kun jij je stem laten horen. Be there!

Leave a Reply