De aanklacht

Dit boek is een aanklacht tegen de moderne voedingsindustrie – zowel producenten als resellers – de overheid en het Voedingscentrum, tegen onwaarschijnlijke arrogantie en niets ontziend winstbejag. Maar ook tegen naïviteit, blind vertrouwen en gemakzucht van de consument. Ik maak me grote zorgen vanwege alle producten die je in onze supermarkten vindt, gemaakt door bedrijven die niet alleen ons lichaam, maar ook ons leefmilieu onleefbaar maken.

Dat doen ze door:

  • Voedingproducten vol te stoppen met lichaamsvreemde grondstoffen als geraffineerde
   suiker, e-nummers, pesticiden en zware metalen.
  • groente en fruit te leveren waaraan soms tientallen pesticiden kleven.
  • vlees van koeien, kippen, varkens, kalveren en lammeren te produceren dat naast water onder andere bestaat uit stoffen als antibiotica, hormonen, zware metalen en een scala aan E-rode nummers.
  • het water zodanig te vervuilen met medicijnresten en zware metalen dat onze waterzuiveringsinstallaties het niet meer aan kunnen, zodat wij het binnen krijgen als we
   water, thee of koffie drinken. Bovendien worden dieren die het drinken er ziek van.
  • dieren in veel te kleine ruimtes, onder erbarmelijke omstandigheden, op te sluiten en hen zonder daglicht en gezonde voeding in snel tempo groot te brengen, zodat hun toch al erbarmelijke leven doorgaans al na een jaar vaak op gruwelijke wijze eindigt.
  • onze aarde te belasten met overmatig gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen, monoculturen en mestinjecties, waardoor onze voeding nog nauwelijks voedingsstoffen bevat, zodat ons immuunsysteem verzwakt raakt en we eerder ziek worden en langzaam maar zeker sterven aan hart- en vaatziektes en kanker;
  • de lucht die we inademen te vergiftigen, hetgeen ongeveer hetzelfde effect heeft.

Deze werkwijze heeft de laatste veertig, vijftig jaar wereldwijd geleid tot miljoenen
slachtoffers, onbevattelijk hoge omzetten en dito winsten;

Ik maak me ook grote zorgen vanwege wetenschappers en marketeers die binnen de
uitgerekte grenzen van de wet, steeds weer nieuwe kreten of namen bedenken voor zogenaamde
gezonde ingrediënten die in werkelijkheid lichaamsvreemd en verslavend zijn, of die de waarheid op een andere manier geweld aan doen.

Dit over de ruggen, het vertrouwen en de onwetendheid van de consument. Daarbij gaat het naast de voedingsindustrie, producenten en resellers, ook om partijen als de Nederlandse staat – en alle andere staten ter wereld – en daaraan gelieerde partijen zoals het Voedingscentrum en de Gezondheidsraad.

Geen van deze partijen leggen bovengenoemde bedrijven een strobreed in de weg; in plaats van het wettelijk te regelen, vragen ze hen slechts vriendelijk suiker, zout en vet te matigen, welk verzoek deze machtige bedrijven even vriendelijk naast zich neerleggen. Ze verspreiden opzettelijk niet op waarheid berustende informatie, teneinde de consument op het verkeerde been te zetten en de concurrenten die wel met onze gezondheid in hun achterhoofd gezonde producten op de markt brengen, te beschadigen.

Verder maak ik me ernstig zorgen – en dat is de belangrijkste reden dat ik dit boek heb geschreven – omdat bovengenoemde partijen op niets en niemand ontziende wijze hun vizier ook op de meest kwetsbare, de meest onwetende en de meest gemakkelijk te verleiden doelgroep hebben gericht: onze kinderen!

Ten slotte maak ik me zorgen omdat wij, de consument, niet de moeite nemen om ons te verdiepen in wat we onze kinderen te eten en te drinken geven. Omdat we deze voeding zelf te lekker vinden, niet een stapje verder willen lopen of er geen geld voor over hebben. Ouders, opa’s en oma’s, tantes en ooms, maar ook meesters en juffen op school, vrijwilligers in sportkantines, restaurants en ga zo maar door, zetten de sluizen voor bovengenoemde partijen wijd open om op deze manier onze kinderen te vergiftigen en hun winsten op te hogen.

Maar ik maak me vooral zorgen omdat ik de opa ben van Milan, mijn fantastische
kleinkind van bijna zeven, en hij hier elke dag mee te maken heeft …

Getekend,

handtekeningcors

Cors van den Berg

Het doel

Uit diverse degelijke en onafhankelijke – met name dat – studies is komen vast te staan dat mensen die een ongezonde levensstijl aanhangen, gemiddeld zo’n tien jaar korter leven dan mensen die een gezonde levensstijl hanteren. Dat is één.

Ook is uit soortgelijke onderzoeken komen vast te staan dat deze eerste groep vaker dan de tweede groep komt te overlijden als gevolg van een van de welvaartsziektes – kanker, hart- en vaatziektes of diabetes – waardoor ze de laatste jaren van hun leven ook nog eens voor een deel in (een ziekenhuis) bed doorbrengen. Dat is twee.

Drie: we zijn als soort zo geprogrammeerd dat we verslaafd zijn aan zoet, vet en zout. Als je een kind de vrije hand geeft in het kiezen van wat hij eet en drinkt, zal hij altijd! kiezen voor producten die een van deze drie bevatten. En aangezien dat heden ten dage niet meer gaat over natuurlijke producten – zoals we vanaf dag een van ons bestaan als soort gewend zijn te eten en te drinken – maar over ongeraffineerde, onnatuurlijke, die enkele tientallen jaren geleden door de moderne voedingsindustrie via de supermarkt in ons eetpatroon zijn geïntroduceerd. Ook bewezen is dat ons lichaam daar slecht of helemaal niet mee om kan gaan en dat we, aangezien dat ten koste gaat van ons immuunsysteem, daardoor sneller ziek worden en minder snel herstellen.

Inmiddels is ook komen vast te staan dat biologisch (= natuurlijk) de meest gezonde keuze is met de grootste kans op een lang en gezond leven (waarbij ik aanteken dat er ook voorbeelden zijn van natuurlijke producten die niet zo gezond zijn). Verder begrijp ik heel goed dat er ook mensen zijn die om diverse redenen, niet voor biologisch kunnen of willen kiezen: geld, geen mogelijkheden in de buurt, imago, etc.

Wat is het doel van dit boek? Goed, dat gezegd hebbende, hoop ik je met dit boek duidelijk
te kunnen maken welke verderfelijke stoffen er in sommige producten zitten die
op het menu van jouw kind staan, producten waarvan jij denkt dat ze gezond zijn. Ik
hoop je daarnaast de kracht en de informatie te geven om deze producten in te ruilen
voor gezondere producten.

Als jij, uitgaande van jouw huidige levensstijl en mogelijkheden, voor jouw kind of
kinderen een paar ongezonde producten in zou kunnen/willen ruilen voor gezonde, is
mijn missie al geslaagd. Maar het zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn als je het
samen met jouw kind voor elkaar zou kunnen krijgen om alle zeven stappen te zetten.
Dat zou namelijk betekenen dat jouw kind een grotere kans heeft op een langer en
vooral gezonder leven (tot het eind), dan kinderen die die kans niet krijgen.

Dat is, kortom, het doel van dit boek!