Glyfosaat dodelijk, toch nog steeds niet verboden!


De discussie over het omstreden middel glyfosaat is niet voorbij. In een nieuwe studie stelt het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. De Wereldgezondheidsorganisatie is het hier echter niet mee eens en blijft bij het standpunt dat het middel waarschijnlijk wel kankerverwekkend is.

Het onderzoek door ECHA is door de Europese Commissie aangevraagd om duidelijkheid te krijgen over de veiligheid van glyfosaat. Daarover ontstond vorig jaar veel discussie nadat het International Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie het middel als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ classificeerde. De Europese voedselveiligheidsorganisatie EFSA stelde echter dat glyfosaat niet kankerverwekkend is en krijgt daarvoor nu dus bijval van ECHA.

Maar in een nieuw rapport komen onderzoekers van de Verenigde Naties (VN) tot de afschuwelijke conclusie dat jaarlijks circa 200.000 mensen overlijden aan een acute vergiftiging door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Ondanks deze cijfers worden er nauwelijks maatregelen genomen om mensen te beschermen. Hoe kan dat?

Bayern, Monsanto, etc.
De reden dat maatregelen uitblijven is volgens de onderzoekers van de VN duidelijk; grote chemiereuzen als Monsanto, Bayer en Syngenta frustreren effectieve maatregelen dankzij een onethische lobby, het ondermijnen van onafhankelijke wetenschap en een zeer agressieve marketing van hun producten en diensten. De VN stelt dat preventieve maatregelen op basis van het voorzorgsbeginsel hard nodig zijn om de problemen op te lossen.

Het rapport van de VN komt op een belangrijk moment, want in de Europese Unie, één van de weinige plekken op aarde waar het voorzorgsbeginsel in de wet is vastgelegd, staat dit principe onder druk. Deze week bleek dat onderzoekers nog steeds verdeeld zijn over de vraag of het bestrijdingsmiddel glyfosaat kankerverwekkend is. Het Europees Chemieagentschap (ECHA) stelt deze week dat glyfosaat weliswaar ernstig oogletsel kan veroorzaken en giftig is voor al het leven in het water, maar dat het niet kankerverwekkend is voor mensen. Foodwatch vroeg direct om een reactie van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie op het onderzoek. Het IARC reageerde meteen en gaf aan dat ze het niet eens is met ECHA. Het IARC blijft bij het standpunt dat glyfosaat waarschijnlijk wel kankerverwekkend is. Foodwatch vindt dat zolang deze discussie niet is opgehelderd de EU de vergunning voor glyfosaat moet intrekken.

Gezondheid consument voorop, bij twijfel niet doen
De discussie over de veiligheid van chemische bestrijdingsmiddelen is zeer ingewikkeld. Naast het wetenschappelijk onderzoek spelen ook commerciële en politieke belangen vaak een grote rol in de discussie over het wel of niet toelaten van stoffen. Daarom hechten we bij foodwatch zo sterk aan het voorzorgsbeginsel. Dat zorgt er namelijk voor dat de gezondheid van consumenten voorop wordt gesteld en wij niet de dupe worden van alle onduidelijkheid. Bij twijfel niet doen, daar komt het simpel gezegd op neer. In het grootste deel van de wereld geldt dit principe helaas niet. Daar wordt de gezondheid van burgers afgewogen tegen de winsten van grote bedrijven en trekken consumenten vaak aan het kortste eind. In de Europese Unie is het voorzorgsbeginsel wel in de wet vastgelegd, maar de discussie over glyfosaat laat zien dat dit beginsel onder druk staat. Dat mogen we niet laten gebeuren! Laten we ons samen inzetten om ervoor te zorgen dat de gezondheid van burgers altijd boven de winsten van grote bedrijven wordt gesteld!

Op haar website laat het IARC weten dat zij kennis heeft genomen van de conclusies van ECHA maar deze niet deelt. Het onderzoeksinstituut van de WHO blijft bij het standpunt dat glyfosaat ‘waarschijnlijk wel kankerverwekkend’ is. Hiermee is er voorlopig nog geen einde gekomen aan de discussie over de veiligheid van glyfosaat.

Op de website van foodwatch kun je de petitie rekenen.

Leave a Reply

Een gezond kind in 7 stappen? Beter en slimmer eten. Boek bestellen