De kracht van biologisch!

Veel mensen durven de stap naar biologisch (nog) niet aan. Omdat ze het te duur vinden, omdat ze niet weten wat biologisch betekent, omdat ze het associëren met geiten wollen sokken of omdat ze denken dat het niet uitmaakt, biologisch of niet biologisch.
Nou, met de conclusies van een omvangrijk onderzoek naar de verschillen tussen biologisch en niet-biologisch voedsel, dat op 15 juli 2014 in het British Journal of Nutrition verscheen, is het hoge woord er eindelijk uit: biologisch is echt (en veel) gezonder dan niet-biologisch! De onderzoekers, onder leiding van professor Carlo Leifert van Newcastle University, stellen dat de landbouwmethode onmiskenbaar invloed heeft op de kwaliteit van het voedsel..

– Biologische groenten, fruit en granen bevatten tot wel 60% meer antioxidanten
dan industrieel geteelde groente en fruit.
– In niet-biologische gewassen werden vier keer zo vaak restanten van pesticiden
gevonden als in biologische gewassen. Bij niet-biologisch fruit werden zelfs in 75%
van de monsternames residuen aangetroffen.
– In biologische gewassen lagen de concentraties van het zware metaal cadmium
48% lager dan in niet-biologische gewassen.
– In biologische gewassen werden aanzienlijk lagere concentraties stikstof
gevonden. Stikstof wordt in verband gebracht met bepaalde soorten kanker, zoals maagkanker.

Los daarvan zijn er nog meer in mijn ogen belangrijke redenen om voor biologisch te kiezen die niet opgaan voor de industriële, bewerkte producten. Bedenk daarbij dat je met water in plaats van frisdrank, drie keer een kleiner stukje vlees in plaats van zeven keer en lokale groente en fruit van het seizoen, dat verschil grotendeels terug verdient.

1. Schone producten

Biologische producten bevatten geen chemisch-synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen. De boeren die biologische landbouw bedrijven gebruiken alleen diergeneesmiddelen als het nodig is voor het welzijn van het dier. Ook wachten ze langer voordat een dier behandeld wordt. In biologische producten zitten daarom ook vrijwel geen restanten van diergeneesmiddelen.
NB. Een kanttekening: net als voor de bewerkte voedingsmiddelen bestaat er voor de biologische producten een lijst van toegelaten stoffen, maar deze is wel beperkter. Bovendien geldt er een verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen en ioniserende straling, en moeten de toevoegingen 100% biologisch zijn. En als deze niet voldoende vanuit de biologische landbouw beschikbaar zijn, minimaal voor 97%.

2. Vruchtbare grond

De voedingsindustrie heeft ervoor gezorgd dat de grond waarin ons voedsel geteeld wordt, door het gebruik van goedkope kunstmest en uitputting, zodanig is uitgewoond dat het nog nauwelijks mineralen en spoorelementen bevat. Logisch dat je deze broodnodige voedingsstoffen tegenwoordig dus nog nauwelijks in ons industriële voedsel tegen zult komen.
Als de zaadjes ontkiemd zijn, krijgen de plantjes bij de industriële landbouw de volgende aanslag op hun ‘gezondheid’ te verduren: om insecten te bestrijden, worden ze ondergespoten met levensgevaarlijke pesticiden. Ook dat helpt niet echt, zo zal je begrijpen, om ons voedsel gezonder te krijgen.
De derde reden dat we al deze gezonde toevoegingen vrijwel niet meer binnen krijgen is dat ons voedsel tegenwoordig veel langer onderweg is voor het op ons bord ligt. Hoe langer het onderweg is, des te minder blijft er van de micronutriënten over.
Maar ons voedsel krijgt pas de definitieve nekslag tijdens het verwerkingsproces. Dankzij tal van verwerkingsmethodes als koken, invriezen, pasteuriseren, drogen, schillen, opslag, rijpen, hydrogeneren, etc. worden de percentages vitamines, mineralen en sporenelementen in ons voedsel nog meer naar beneden bijgesteld. Om een voorbeeld te geven: voor de tarwekiem uit ons maalproces werd gehaald, bedroeg ons voedsel 150 eenheden vitamine E, dat is tegenwoordig, dankzij de inspanningen van de voedselindustrie, terug gebracht tot een schamele 7,4 eenheden.

3. Schoon water

Als je die vervuilende en ziekmakende middelen niet gebruikt, kunnen ze ook niet in het water terecht komen, het water dat bijvoorbeeld door koeien wordt gedronken, vee dat wij weer eten, zodat wij langs die weg ook weer bestrijdingsmiddelen binnen krijgen. Ook daarom is biologisch veel beter voor jouw gezondheid en die van je kind(eren).

4. Schone lucht

Maar dat is nog niet alles, de manier waarop de voedingsindustrie bezig is haar doelen te halen, leidt er ook nog eens toe dat niet alleen het water en de aarde, maar ook de lucht zwaar wordt belast met chemische stoffen, die zo via de ademhaling en ons voedsel ons lichaam binnen komen.

5. Dierenwelzijn

Ook laat de industrie zich weinig gelegen liggen aan het welzijn van dieren. Afgelopen week (april 2016) stond daar weer een beschamend artikel over in mijn krant (het AD), waaruit bleek dat kippen die geen eieren meer leggen, koeien die geen melk meer gaven en kalveren die vanwege teruglopende melkconsumptie teveel waren, op beestachtige manier werden gevangen, vervoerd en ergens ver weg (bv Polen) op barbaarse wijze werden geslacht.
Dat zal je in de biologische veeteelt niet tegen komen. Biologische boeren verbinden zich aan de afspraak dat dieren een prettig, gezond en een veel langer leven hebben dan de dieren die als grondstof dienen voor industrieel vlees en industriële vleeswaren.
Dieren die opgroeien in een biologische omgeving hebben ook een veel betere natuurlijke afweer tegen ziektes dan dieren in de normale veehouderij. De dieren bouwen deze natuurlijke afweer op doordat ze langer leven en in een langzamer tempo groeien.
Ook dat zou een reden kunnen zijn om van bewerkte dierlijke producten af te zien. Als je nog niet overtuigd bent, kijk dan eens op nietteverteren.nl

6. Gezondheidsvoordelen

Met biologische voeding krijg je dus veel meer natuurlijke vitaminen, mineralen en sporenelementen binnen dan met niet-biologische industriële producten, waar al die zeer, zeer waardevolle stoffen uitgefilterd zijn.

Als je het nog aandurft is het boek The Soup Lies van Hans-Ulrich Grimm op dat gebied een ware aanrader.

Leave a Reply

Een gezond kind in 7 stappen? Beter en slimmer eten. Boek bestellen