Op 30 september liet Rutte Nederland weten dat er strengere maatregelen nodig zijn om het virus er onder te krijgen: ‘We moeten het over een andere boeg gooien’, zei hij streng. Hoezo andere boeg?

Nou, zoveel anders zijn deze maatregelen nu ook weer niet, en het is maar de vraag of ze werken: geen publiek bij sportwedstrijden, thuiswerken en minder mensen in de horeca, die voorts eerder dicht moeten.

‘Als over drie weken de besmettingen niet genoeg zijn gedaald, hebben we een probleem’, zei Rutte op 29 september. Wie heeft dan een probleem, hij of wij? Want hoe kan het dat er nu, zeven maanden na het begin van de crisis, nog steeds geen duidelijk plan of heldere strategie is om de Tweede Golf te voorkomen. De maatregelen en adviezen veranderen bijna per dag. Nu wordt gezegd dat we koste wat het kost de tweede lockdown moeten voorkomen, maar wie zegt mij dat dat morgen niet anders is?

De Jonge roept al maanden dat het testen voor elkaar komt, maar nu, 3 oktober, verwacht het ministerie van Volksgezondheid dat het deze maand is geregeld. We weten al maanden dat de besmettingen rond deze tijd toe zullen nemen, maar  nog steeds is er een tekort aan testen, testlabaratoria en nog steeds moeten mensen een week thuis blijven voordat ze weten of ze positief of negatief getest zijn.

Dat geldt ook voor onze schoen: nog steeds heeft ruim de helft van alle scholen de ventilatie niet op orde, sterker nog ze wachten rustig af tot de overheid daar de richtlijnen voor biedt. Het kan wel drie jaar uren voor alle scholen dat voor elkaar hebben. Wat hebben de beleidsmakers gedaan in de tussentijd?

Sinds vorige week vrijdag krijgen ze het dringende advies om mondkapjes in te voeren. Tot nu toe wisten we niet beter of kinderen konden niet besmet worden, en opeens blijkt dat er honderden kinderen positief zijn gestest. Hadden de geleerden ongelijk, of ligt het aan de PCR-test? En als klap op de vuurpijl geldt dit dan weer niet voor het MBO en het HBO. De VO Raad smeekt dan ook om een landelijke aanpak. Iedereen wil weten wat ze moeten doen, iedereen weigert zelf na te denken.

Deze maatregelen zullen drie weken van kracht blijven, en als het aantal besmettingen dan geen halt is toe geroepen, kunnen er nog strengere maatregelen volgen. Afgelopen vrijdag, drie dagen na deze persconferentie steeg het aantal besmettingen met 600 naar bijna 4.000. Dat belooft weinig goeds!

Waarom belooft dat weinig goeds? We staan aan het begin van de herfst en dus het griepseizoen; meer mensen worden verkouden, hoesten of krijgen een loopneus. Aangezien er weinig verschil in symptomen is tussen corona en een simpele verkoudheid, en scholen bij het minste of geringste kinderen naar huis sturen, kunnen we er gevoeglijk vanuit gaan dat het aantal mensen dat getest gaat worden verder zal stijgen (als de teststraten en GGD’s daar klaar voor zijn), en dus ook het aantel besmettingen. Maar wat zegt dat als er twijfels bestaan over de kwliteit van de test, en de IC-opnames en het aantal doden daar mijlenver bij achterblijven?

Qua communicatie is alles wel volgens plan gegaan: door al maanden bijn toevallig de term ‘Tweede Golf‘ te laten vallen, wat de media dat dan weer meenemen, zijn we stukje bij beetje voorbereid op iets wat we ons al niet meer konden voorstellen. Zo zal het volgens mij ook geen met deTweede Lockdown. Hoewel er nu wort gezed dat we er alles aaan moeten doen om dat te voorkomen, en we weten dat de ene waarheid zomaar voor de andere kan worden ingewisseld, weten we ook dat we er van uit kunnen gaan dat dat zal gebeuren. Want het aantal besmettingen is bijna ongemerkt in de plaats gekomen van IC-opnames, terwijl of omdat het aantal IC-opnames (op 3 oktober) een factor 20 en en het aantal sterfgevallen een factor 19 kleiner is dan het aantal positief getesten.

Wat ook opvalt is dat bijna iedereen het er over eens lijkt te zijn dat de huidige maatregelen er voor hebben gezorgd dat er minder mensen ziek zijn geworden, op de IC zijn beland of dood zijn gegaan aan Covid 19, dan als de maatregelen niet zouden zijn genomen. Dat lijkt een logische verklaring al is die bewering nergensop gebaseerd. Hoe kan je iets bewijzen dat er niet is geweest of dat niets heeft gedaan? Bewijs bijvoorbeeld maar eens dat God niet bestaat, Of dat corona tot wel 90% is beperkt door de anderhalve meter, handen wassen of niezen in je elleboog. De autoriteiten kunnen niet eens aangeven waarom de maatregelen zo belangrijk zijn, alleen dat ze belangrijk zijn.

Ook is duidelijk bij wie de schuld ligt: bij ons, wij houden ons simpelweg niet aan de maatregelen, niet binnen en niet buiten. Daarbij is en passant weer vergetendat het gevaar op besmetting buiten nihil is. Komt hen dat beter uit misschien? Maar wat als die drie maatregelen niet deugen? Of als de autoriteiten te laat hebben gereageerd of de verkerde adviezen hebben opgevolgd? Dat is toch ook een mogelijkheid, gezien de vele draaiingen, niet eens zo’n slechte. Die maatregelen veranderden soms zelfs in een paar dagen. Dat straalt niet bepaald autoriteit uit.

Voetbalstadions blijven leeg, cafe’s sluiten eerder en mogen minder mensen toelaten en als dwingend advies: mondkapjes, zelfs scholieren. Waarom hebben ze juist voor deze maatregelengekozen? En hoeveen strenger zijn ze eigenlijk? Voor degenen die het betreft, heel streng, maar voor de rest van Nederland valt dat best mee. Het is dan ook zeer de vraag of ze er voor zullen zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Vraag is ook: waarom supermarkten, kerken en moskeeën daarvan gevrijwaard zijn gebleven.

Het is dezelfde vicieuze cirkel als waarin het kabinet blijft ronddraaien: als de cijfers stijgen, komt dat omdat mensen zich niet aan de regels houden, als de cijfers dalen, hebben we ons goed aan de regels gehouden. Maar nogmaals, wat als de maatregelen niet kloppen?

‘We moeten het virus NU met elkaar onder controle krijgen.’

Maar wat nu als degene die moeten beslissen, het eigenlijk niet weten. Iemand van het RIVM heeft zich dat een paar weken geleden al laten ontvallen. En waarom hebben ze ons niet uitgelegd waarom juist de anderhalve meter, handen wassen en in je elleboog niezen, zo effectief zijn. Zou je ook kunnen stellen dat als de afgelopen maanden iets aantonen, het wel is dat ze NIET werken? Wie zegt mij dan dat nu wel gaat lukken, in drie weken? Wie zegt me dat de mensen die ze hebben bedacht, weten waar ze mee bezig zijn?

In het begin ging het om groepsimmuniteit, daar hoor je al heel lang niets meer over. Daarna was het credo: de ziekenhuizen moeten het aan kunnen. Nu is het dan ‘minder besmettingen’, terwijl dat niet zo veel zegt als het aantal IC-opnames of doden heel beperkt blijft. Vooralsnog is daar geen sprake van, kunnen we dan wel spreken van de Tweede Golf?

Dat is niet het enige waar de autoriteiten over steggelen: aerosolen zijn lange tijd in de ban gedaan, mondkapjes waren zinloos, testen was ook niet nodig. Hoewel er inmiddels heel veel onderzoek naar is gedaan, zijn mondkapjes nog steeds onderwerp van discussie. Bovendien leken wij wel het enige land dat ze niet massaal droeg.

Over aerosolen horen we inmiddels niemand meer, en pas vanaf 1 juni, toen het aantal besmettingen al behoorlij was gedaald, was er de mogelijkheid om je te laten testen. Pas in augustus werd er door Rutte/de Jonge en dus de media meer nadruk op gelegd en steeg het aantal mensen dat zich liet testen. Naarmate meer mensen zich liet testen, steeg logischerwijs het aantal besmettingen, en omdat het aantal besmettingen steeg, kwam er (nog) meer vraag naar testen.

Een vicieuze cirkel die begin oktober nog lang niet is doorbroken. Maar.., nog steeds zijn er niet genoeg testen, nog steeds heeft de GGD het zo belangrijke contactonderzoek niet onder controle (besmette mensen moeten zelf alle personen waarmee ze in contact zijn geweest maar opsporen in informeren), en ook de testcapaciteit blijft achter bij de vraag. Hoewel de Jonge al lang geleden riep dat het goedou komen.

En ook al wist men in mei al dat er vanaf september meer vraag zou komen naar testen, omdat dan het griepseizoen zou beginnen, heeft men daar niet of onvoldoende op geanticipeerd. Het inschakelen van grote buitenlandse testlabaratoria is lange tijd op afstand gehouden. Drie weken geleden zei de Jonge nog dat dat eind van de maand voor elkaar zou zijn en nu, drie weken later, is daar nog steeds geen sprake van.

Maar stel dat deze maatregelen toch over tweeeneenhalve week tot het gewenste resultaat zouden leiden, wat voor gevolgen hebben ze daarnaaast nog voor onze gezondheid: behalve eventueel minder besmettingen, minder IC-opnaes en minder doden doorcorona, levert het per saldo meer faillisementen, meer werklozen, meer stress, meer depressies, meer eenzaamheid, meer angst, dus meer besmettingen (vanwege een verzwakt immuunsysteem) op. Is dat het ons waard?

Vooral omdat verreweg de meeste mensen die besmet zouden zijn, slechts milde klachten ervaren, en 86% van alle mensen die zogenaamd aan Covid 19 zijn overleden, minstens een onderliggende ernstige ziekte hadden. Als je dit meerekent, zijn er aan corona in de afgelopen maanden ongever 50 of 60 gezonde mensen onder de 65 overleden. Het grootste deel betrof mensen boven de 75, mensen die – hoe moeilijk dat ook te accepteren is als het een geliefde betreft – op die leeftijd normaal gesproken ook dood zouden gaan. We horen dan dood te gaan, dat is de reden waarom ons immuunsysteem na je zestigste langzaam maar zeker verzwakt.

Is het ons waard dat 95% van alle Nederlanders door deze maatregelen bloot wordt gesteld aan geestelijke pijn dat ons immuunsysteem verzwakt, waardoor ook wij een vergroot risico lopen om corona te krijgen, terwijl mensen boven de 75 sowieso een groot risico lopen om te overlijden, zeker als ze al kanker, obesitas of diabetes hebben?

Is het ons waard dat we door de komende spoedwet of door de onafwendbare tweede lockdown weer voor onbepaalde tijd in een onvrijwillige quarataine gaan, die nog meer slachtoffers zal opleveren dan het aantal slachtoffers door Covid 19?

Is het ons dat waard als we weten dat alleen onze leiders en de farmaceutische industrie daar beter van worden, we moeten wachten tot het vaccin er is, terwijl het staatsgeheim is wat dat vaccin bevat?

Is het ons dat waard als je weet dat veel artsen zich – internationaal – al hebben verenigd en aangaven dat de maatregelen meer kapot maken dan ons lief is. Als je weet dat er in praatprogramma’s steeds dezelfde mensen langs komen, die een ding gemeen heben: ze spreken dezelfde taal! Terwijl juist deze kritische artsen geen podium krijgen. Waarom laten ze geen mensen aan het woord die een andere mening zijn toegedaan?

Toen de IC’s volliepen, ging het hele land op slot. De economie stortte in, terwijl in het Noorden nauwelijs mensen aan Covid 19 dood gingen. Toch moesten ze daar met het Zuiden mee lijden. ‘Dat most een volgende keer voorkomen worden’, zeiden ze, dan zouden er regionale maatregelen volgen, of zelfs alleen maatregelen voor bepaalde groepen, bepaalde wijken, bepaalde gebouwen (scholen). Dat beleid heeft enkele dagen stand gehouden. Nu zijn we weer terug bij af: landelijke maatregelen, wat voor gevolgen dat ook heeft voor de rest van Nederland. De oplossing: weet je wat, we kleuren gewoon het hele land rood. Hebben we dan helemaal niets geleerd, en wat betekent dat ‘voortschrijdend inzicht’ van Rutte?

Conclusie:

Na zeven a acht maanden door de coronajungle te hebben gezwalkt, bivakkeert ons land in de onderste regionen van landen die het het slechtst doen; samen met Frankrijk en Spanje. We scoren zeven a acht keer slechter dan ons buurland Duitsland. Zestien landen, inclusief Belgie, Spanje, Engeland en Portugal, scoren beter. Hoe kan je dan nu met droge ogen beweren dat Rutte en de Jonge het goed doen?

Voor hetzelfde geld is het helemaal niet gek om het omgekeerde te beweren: stop met al die maatregelen! Zolang er geen enkel bewijs is dat de huidige maatregelen invloed hebben op de aantallen, maar we wel zeker weten dat de maatregelen juist averechtse gevolgen hebben als een toenemend aantal mensen met depressie, eenzaamheid, en mensen die, ondanks onderliggend lijden niet meer inziekenhuizen terecht kunnen juist vanwege Covid 19.

Als je dat allemaal weet, kunnen we dan met z’n allen niet beter zeggen: ‘Laten we stoppen met die poppenkast’? En kiezen voor nieuwe maatregelen, maatregelen die echt helpen: het wordt verboden om in praatprogramma’s en andere media iets te zeggen over corona, angst te zaaien waar dat helemaal niet nodig is, een land of gedeelte van een land waar het aantal doden en mensen op de IC lager is dan het landelijke ziekenhuisaanbod toestaat, dat land de kleur rood of oranje te geven, om mensen die een andere mening hebben complotdenkers te noemen, om mensen te verplichten zichzelf en hun kinderen te laten vaccineren en iets wat zo belangrijk is voor onze gezondheid tot staatsgeheim te bombarderen.

Als je weet dat het vaccin veel en veel sneller is getest dan tot nu toe gebruikelijk was, in plaats van minimaal vijftien jaar, is dat nu gebeurd in nog geen jaar), dat de bedrijven die het vaccin ontwikkelen niet aansprakelijk gehoudenwensen te worden voor de eventuele gezondheidsschade en dat het bedrijf dat ‘onze’ vaccins maakt – Astrazeneca – meer dan een miljard euro heeft uitgegeven aan mensen die schade hebben opgelopen door hun producten, wil je jezelf en je kinderen dan nog laten vaccineren?

Tenslotte zou ik willen voorstellen om naast alle verboden praatprogramma’s juist willen verplichten om mensen uit te nodigen die kennis hebben over gezonde voeding en een gezonde leeftijl, zonder dat ze belangen hebben die hun objectiviteit in de weg staan.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply