Was in het begin van de corona crisis groepsimmuniteit het doel, vanaf deze maand is dat het terugdringen van de besmettingen. Hoewel dat logisch klinkt, is het dat allerminst. Waarom? Dat lees je hierna.

Er vallen een paar dingen op in deze fase van de coronacrisis: (1) omdat het aantal besmettingen hard op loopt, hebben de gezaghebbenden het over de tweede golf (2) ooit was groepsimmuniteit het doel, dus zoveel mogelijk besmettingen, nu is dat juist minder besmettingen, (3) ondanks het credo ‘de zwakkeren komen eerst, die moeten we beschermen’, zijn er het afgelopen half jaar meer oudere mensen gestorven aan depressie, eenzaamheid en onderliggend lijden dat vanwege corona niet behandeld kon worden, dan aan Covid 17. Nog iets opvallends: in plaats van het RIVM en het Outbreak Management Team, lijken de burgermeesters de regie overgenomen te hebben. Waarom? Dit team adviseert toch alleen maar?

Bovendien geven diverse wetenschappers aan (waaronder Diederik Gommers) dat de zogenaamde CPR-testen niet de goede uitslag geven. Om te beginnen is die test niet gemaakt om infecties te meten. Daar is niets geks aan. Controversieler wordt het als we zeggen dat de PCR-test geen virussen kan meten, toch is het zo. De PCR-test meet namelijk alleen een heel klein deeltje van het totale genetisch materiaal. Een positieve PCR-test betekent niets anders dan dat er op het wattenstaafje dat achterin je neus wordt gestopt, een klein deeltje van het genetisch materiaal is gevonden. Er wordt dan aangenomen dat dat genetisch materiaal 1) uniek is voor het virus, en 2) dat dan ook altijd het hele virus in het lichaam aanwezig is. Die aanname is zeer discutabel.

Hoe kan je nu zeker zijn dat een test meet wat je wil dat hij meet? Daarvoor moet je de test eerst valideren tegen de Gouden standaard. De Gouden standaard in de virologie is het verslag van het daadwerkelijk fysiek waarnemen van het virus. Dat houdt in dat je, om zo’n PCR-testkit te kunnen maken, het virus eerst moet isoleren. Daarvoor is een heel eenvoudige procedure. Deze procedure wordt door de wetenschappers beschreven in een wetenschappelijk paper, die wordt gepubliceerd zodat andere wetenschappers dat eventueel kunnen reproduceren. Dat document zou dan het startpunt moeten zijn van allerlei nieuwe testen, allerei andere theorien en protocollen. Maar dat paper – het fundament van zo’n test- is er niet. Daar is al heel vaak door wetenschappers om gevraagd, maar tot op heden is het niet geleverd.

Maar dat is niet het enige probleem met deze meting. Er kunnen namelijk ook nog andere deeltjes met dezelfde code in het lichaam rondzwerven waar de test op aan kan slaan. Dan word je positief bevonden, terwijl het om flarden ‘oud’ materiaal is en niets met het coronavirus te maken heeft. Bovendien is deze test extreem gevoelig voor vervuiling; als iemand zonder mondkapje over het wattenstaafje heen ademt, is het al besmet, en kun je het weggooien.

Er zijn dan ook meerdere reden waarom het beter is te stoppen metdeze PCR-test. De belangrijkste is dat de uitslag van deze PCR-test de maatstaf is voor belangrijke, verdergaande maatregelen die grote gevolgen kunnen hebben. Als je bijvoorbeeld positief bent getest, moet je een week of tien dagen in quarantaine, en mensen waarmee je in contact bent geweest zelfs twee weken. In die tijd kun je niet maar je werk, niet naar school, niet sporten, dat heeft een negatieve uitwerking op de economie, maar ook op de gemoedstoestand van mensen. En juist dat is de reden dat veel mensen steeds depressiever en angstiger worden, waardoor het immuunsysteem verzwakt en we in plaats van beter beschermd zijn tegen het virus, daar juist vatbaarder voor worden.

Dit zal de komende tijd alleen maar erger worden. Bijvoorbeeld: als een leerling op school op een snotneus wordt betrapt, wat in deze tijd volstrekt normaal is Рen dus steeds vaker voor zal komen Рwordt hij naar huis gestuurd met het dringende verzoek van de docent aan de ouders het kind vooral te laten testen. De ouders laten het kind vervolgens testen en het wordt, omdat het verkouden is, positief getest, waarna hij in quarataine moet, net als de rest van de klas.

Conclusie: op basis van verkeeerde testen, worden dagelijks grotere aantallen besmettingen genoemd en gepubliseerd. De gezaghebbenden doen het voorkomen alsof veel mensen zich niet aan de regels houden, en dreigen met verder gaande maatregelen. De gevolgen daarvan zijn groot. Omdat die aantallen nu de nieuwe maatstaf zijn geworden, worden belangrijke aanpassingen van de corona-maatregelen juist op basis van die stijging bepaald. Net zoals veel wetenschappers, mag van Dissel ook geacht worden dit te weten. Gezien zijn wat verwarde reactie op een normale vraag van Haga in de Tweede Kamer, kun je je afvragen: waarom gebeurt dit allemaal? Waarom vertelt van Dissel niet de waarheid?

De Jonge, die verantwoordelijk is voor de aanschaf van de vaccins, heeft datzelfde vaccin tot staatsgeheim gebombardeerd. Waarom mogen wij niet weten hoeveel geld daarmee is gemoeid, of nog belangrijker, wat er in dat vaccin zit of wat mogelijke gevolgen kunnen zijn? Het enige wat wij weten is dat het vaccin zo nieuw is, dat we er nog geen enkele ervaring mee hebben, terwijl het bedrijf dat ze in een poep en een scheet heeft ontwikkeld de laatste achttien jaar meer dan een miljard heeft uitgekeerd aan slachtoffers van hun medicijnen. Logisch dus dat dit bedrijf niet aansprakelijk gehouden wil worden voor eventuele lichamelijke en geestelijke schade door het vaccin, maar het is niet ogisch dat de overheid nu een deel daarvan voor haar rekening heeft genomen.

 

 

 

Leave a Reply