Ik heb het vaker gezegd, veel vaker, dat het immuunsysteem onze belangrijkste beschermengel is. Dit systeem zorg ter voor dat we niet ziek worden, dat we gezond blijven en dat zelfs kankercellen en het coronavirus ons niet zo snel kunnen raken. Dat het vaccin deze geweldige prestaties, en dan zonder bijwerkingen ook kan realiseren, is niet waarschijnlijk. Toch hebben we Hugo de Jonge daar nooit iets over horen zeggen ‘Er is’, volgens de Jonge, ‘geen ander alternatief dan het vaccin!’

De man met de meest opvallende schoenen van het kabinet heeft andere belangen. En gezien de aard van de maatregelen zijn dat geen belangen die hij en wij delen. Want samenvattend kunnen we een beetje kort door de bocht wel stellen dat vrijwel alle maatregelen een ding gemeen hebben: ze verzwakken ons immuunsysteem.

1. De ziekte zelf

In Nederland zijn meer dan 10 miljoen mensen chronisch ziek. Deze mensen lijden aan een of meer chronische ziektes. Dat zijn vaker ouderen dan jongeren. En juist op deze mensen heeft het virus het gemunt. Dat is begrijpelijk omdat je immuunsysteem boven de zeventig snel zwakker wordt. Dat is eigenlijk een heel normale ontwikkeling, want een mens moet toch eens dood gaan en een steeds zwakker immuuunsysteem is in deze tijd vaak de hobbelige weg daar naartoe.

2. Anderhalve meter

De meeste angst en stress hebben te maken met de anderhalve meter. Ons immuunsysteem is zeer gebaat bij rust, zekerheid, vertrouwen, een goed sociaal leven  en tevredenheid, maar als deze pandemie en de bijbehorende maatregelen iets niet doen is het dat wel.

Door deze anderhalve meter zijn bijvoorbeeld bedrijven failliet gegaan, hebben mensen hun baan en een deel van hun inkomen verloren. Daarmee is de belangrijkste zekerheid uit hun bestaan geramd; te weinig geld om de vaste lasten te betalen, geen vooruitzicht op een nieuwe baan en het gevoel er niet meer bij te horen. Om het over verveling nog maar niet te hebben.

Veel mensen leven juist in angst. Om ziek te worden of dood te gaan bijvoorbeeld. Ook het aantal mensen met depressieve klachten is de laatste maanden enorm gestegen. Over zelfdodingen kan ik geen cijfers vinden, maar gezien de economische gevolgen van de maatregelen, zou het mij niet verbazen dat het aantal zelfdodingen ook hard gestegen zijn.

Als oudere word je opgesloten in een tehuis waar om je heen steeds meer mensen aan corona sterven, je mag je kinderen en je geliefden niet meer zien. Is dat nu je zo welverdiende oude dag? Mensen worden eenzaam, verdrietig en zien het leven niet meer zitten. Tel dat bij elkaar op en je hoeft niet zo heel slim te zijn om te bedenken dat dat de nekslag voor deze mensen is.

2. Bangmakerij

Dat onze belangrijkste leider in deze crisis het slechts heeft over vaccins, de tweede golf en de spoedwet, baart ons zorgen. We vinden het vreeemd dat onze minister van Volksgezondheid met geen woord rept over een sterk immuunsysteem, gezonde voeding of een gezonde leefstijl, dat maakt hem in onze ogen verdacht. Wat voert hij in zijn schild? Waarom bestelt hij voor heel veel geld vaccins die er nog niet eens zijn?

We begrijpen er niets van, maar we kunnen geen kant uit. De regels en de absurde boetes op overtreding van deze regels, waarvan niemand ons heeft uitgelegd waarom ze zijn ingezet, maken ons bang. Het gaat in al die praatprogramma’s over hetzelfde en we kunnen het er niet mee eens zijn, anders ben je een complotdenker. Niet alleen Hugo de Jonge roept dat, ook de media, zelfs de reclames en de mensen om ons heen.

3. Mondkapjes

Het zuurstofgehalte in zo’n mondkapje is beduidend lager dan als we vrij kunnen ademen, maar toch moeten we ze dragen. Zuurstof is onmisbaar voor ons lichaam, omdat we dit nodig hebben om de cellen van energie te voorzien. De hoeveelheid zuurstof in het bloed, blijkt uit verschillende testen lager te worden door de mondkapjes. Dit kan leiden tot klachten als sufheid, verwardheid, onrust en benauwdheid. Juist gezonde buitenlucht inademen zorgt voor een gezond zuurstofgehalte. Het ene verzwakt  het immuunsysteem, het andere versterkt het juist. Waarom dan toch die mondkapjes?

Toch worden we verplicht ze te dragen. Dat wil zeggen: de ene dag wel en de andere weer niet. Op de ene plek wel, en de andere niet. En gek genoeg vooral buiten, terwijl het daar juist veilig zou zijn. We kunnen elkaars mond niet meer zien, onze gelaatstrekken, we kunnen elkaar slecht verstaan. We hebben het gevoel als een hond gemuilorfd te zijn, monddood te worden gemaakt. Stress door het dragen van gezichtsmaskers, zorgt bovendien voor een hogere hartslag en kan zelfs de lichaamstemperatuur verhogen. Hierdoor functioneert het immuunsysteem minder goed. Wat zijn ze van plan?

Tot slot: door een mondmasker te dragen, maken we dove mensen ook monddood. Als je doof bent ben je voor communicatie afhankelijk van de bewegingen van de mond van degene die tegen je spreekt. Dat is onmogelijk omdat het masker het zicht daarop ontneemt.

4. Handen wassen

Negen van de tien wast dagelijks zo vaak zijn handen, dat de zo belangrijke beschermlaag van goede bacterien kapot gewassen wordt. Deze maatregel zou ons moeten beschermen tegen het virus, maar zorgt er juist voor dat het virus vrij spel krijgt. Toch bewaken mensen die geen idee hebben waarom, deze kul-maatregel: congierges op scholen, winkelbediendes, gastvrouwen in een hotel of restaurant, ga zo maar door, omdat ze bang zijn voor de torenhoge boetes. En waarom zou je het doen? Handen geven is voor de meeste mensen allang iets uit het verleden toen het oude normaal nog gold. Ook is het allang bekend dat de kans dat je het virus via objecten kunt verspreiden nihil is.

5. In je elleboog niesen.

Als iemand dat al zou kunnen, dan heeft het nog geen nut. Waarschijnlijk wordt de binnenkant van de elleboog of arm bedoeld, maar wat voor zin heeft dat? Zullen de spetters dan minder ver komen? En trouwens, je draagt toch een mondkapje.

6. Feiten

Ondanks dat de maatregelen door steeds minder mensen gedragen worden, houdt iedereen zich er aan. Maar hoe kan het dat er, nu er zoveel besmettingen zijn, geen sprake is van oversterfte, en waarschijnlijk, als het zo doorgaat, kenmerkt het einde van dit jaar zich zelfs door ondersterfte. Waarom worden ons dingen die al eeuwen normaal zijn, dingen als knuffelen, handen geven of intimiteit ontzegd, terwijl we die juist zo hard nodig hebben om ons immuunsysteem sterk te houden?

Het beleid leidt tot isolatie, eenzaamheid en depressiviteit, niet alleen bij ouderen. Mensen die zich eenzaam, depressief en geïsoleerd voelen, hebben tot 10 keer meer kans om ziek te worden en voortijdig te overlijden. Als je de coronasterftecijfers erbij telt, hoe kan er dan sprake zijn van ondersterfte? Zeker als je je bedenkt dat er veel mensen juist door corona doodgaan, mensen die niet terecht kunnen of durven in de ziekenhuizen, mensen met kanker, diabetes of hart- en vaatziektes, en dat we deze aandoeningen nu samenvatten onder het begrip ‘onderliggend lijden.’

7. Desinformatie

Wat doet het met je als je bedenkt dat je straks wordt gedwongen om je te laten vaccineren, terwijl niemand je vertelt wat er in zit, noch wat de mogelijke bijwerkingen kunnen zijn? Omdat het tot staatsgeheim is gebombardeerd? Onjuiste perceptie als gevolg van maatregelen die gebaseerd zijn op aannames, genereren onnodig veel angst, angst zorgt voor stress en stress verzwakt je immuunsysteem.

Het wordt een saai verhaal, het is elke keer hetzelfde: de maatregelen veroorzaken emoties die het immuunsysteem verzwakken, en met een verzwakt immuunsysteemword je eerder ziek en ga je eerder dood. Kan het zijn dat we over een paar jaar Rutte, de Jonge, Jaap van Dissel, Grapperhaus, etc. voor de rechter slepen voor massamoord?

Emoties die wij als mens ervaren, hebben een grote invloed op het functioneren van ons immuunsysteem. Angst, stress en eenzaamheid maken ons kwetsbaarder. In deze tijd waarin we het immuunsysteem juist heel hard nodig hebben, kan bijvoorbeeld eenzaamheid wel eens een heel negatief effect hebben op het verloop van een hoop andere ziektes andere dan Covid19, waardoor nog meer mensen sterven. Kan het zijn dat we dit jaar eindigen met ondersterfte omdat er vrijwel niemand dood is gegaan aan corona, maar dat we gewoon minder dodelijke slachtoffers hebben door de welvaartsziektes, dat we gewoon voor de gek zijn gehouden om ons te dwingen in de pas te laten lopen.

8. A-sociaal

Samenvattend zijn alle, ik herhaal alle maatregelen gebaseerd op zo min mogelijk sociale contacten. Als er iets is wat ons onderscheid van dieren is het wel sociale contacten. Het is voor het eerst in ons bestaan als mens dat we daarmee worden geconfronteerd. Het elimineert ons veiligheidsgevoel, het vertrouwen in de mensen om ons heen, het gevoel er niet alleen voor te staan. Welke invloed zal dat hebben op ons immuunsysteem?

Andersom: als jij je veilig voelt dan ben je in staat tot sociale betrokkenheid met andere mensen. Sociale betrokkenheid is neurologisch gezien een toestand die is gebaseerd op de activiteit van hersenzenuwen. Als we sociaal betrokken zijn, kunnen we gevoelens ervaren van liefde en vriendschap. We kunnen goed samenwerken, ons hechten aan anderen, met elkaar praten en voor elkaar zorgen, spelen, zingen, dansen enzovoort. Wanneer we samen met anderen mensen zijn, voelen we ons maatschappelijk betrokken en voelen we ons beter, zijn we belangrijk. Aan de andere kant, als we deze mogelijkheid niet hebben tot positieve sociale interactie, kunnen we depressief, gestrest, eenzaam of zelfs agressief worden. Daar heb je het antwoord: dit heeft een hele negatieve invloed op ons immuunsysteem.

Dus: de maatregelen zorgen er voor dat we ons depressief, eenzaam, gestresst of agressief voelen. Dat zorgt er op zijn beurt voor dat ons immuunsysteem sterk verzwakt en daardoor zijn we vatbaarder voor het virus, worden we eerder ziek, belanden we eerder in het ziekenhuis, op de IC en tenslotte in onze doodskist. De omgekeerde wereld in optimaforma: de mensen die voor ons bepalen wat we wel en niet mogen in coronatijd motiveren dat met argumenten als: ‘We moeten ons er aan houden om de ouderen beschermen’, maar wat ze doen is het omgekeerde: daar worden niet alleen de ouderen, maar ook jongeren de dupe van. Ze jagen ons de dood in.

Leave a Reply