Voor het kamerreces was er al sprake van een corona-spoedwet. Toen kreeg hij van de Tweede Kamer de opdracht om er nogeens goed naar te kijken. De wet is inmiddels aangepast en eind september stemt de Tweede Kamer opnieuw, een dikke maand later gevolgd door de Eerste Kamer. Maar waar stemmen de verschillende partijen eigenlijk tegen of voor?

Zoals het zich nu laat uitzien, wordt het ongemeend spannend. Als er nu gestemd zou worden is het de verwachting dat CDA, VVD en Partij van de Arbeid (ja, ook de PvdA!) voor zullen stemmen. Ook als dat betekent dat dan de democratische controle zal ontbreken. Sterker nog zij willen nog veel verder gaan, zij willen bijvooorbeeld dat er ook achter de voordeur gecontroleerd kan worden, verplicht getest moet worden, verplichte quarantaine of verplichte mondkapjes, etc., daarbij kunnen ze deze controle missen als kiespijn. De SP, Partij van de Dieren, Groen Links, PVV, Haga en Forum zijn waarschijnlijk tegen, de rest is nog onduidelijk. Maar waar stemmen ze eigenlijk voor of tegen?

Ik neem de diverse punten uit deze ‘tijdelijke’ Covid19 Spoedwet met je door.

1. De spoedwet is een machtigingswet met verregaande bevoegdheden voor de minister van Volksgezondheid (Hugo de Jonge)

Dat is niet helemaal waar, bij de nieuwe wet is het niet alleen de Jonge (CDA), maar ook Grapperhaus (CDA, Minister van Justitie en Veiligheid.), Kasha Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en op de achtegrond Mark Rutte (VVD) een hoofdrol. Deze vier bepalen wat er op het gebied van Covid19 gaat gebeuren. Dat kan per dag veranderen. Daarom heet het geen spoedwet meer – daarin zouden specifieke maatregelen opgenomen moeten worden, waar het kabinet over kan oordelen – maar bij een machtigingswet oordeelt het kabinet slechts over het kader, niet over de details, zoals De Jonge volhoudt.

2. De Minister van Volksgezondheid kan zonder inmenging van het parlement (grond)rechten vergaand inperken op basis van vage criteria.

Dat mogen ze doen als het ‘redelijkerwijs ter bestrijding is van het virus’, en als er ‘sprake is van een pandemie of het gevaar daarop’. Daar is gezien de situatie op de IC’s op dit moment helemaal geen reden voor, toch moet deze wet er komen. Waarom? Het wordt nog vager omdat het ‘noodzakelijk’ moet zijn. Ook daar is (nog) geen sprake van. Toch dreigt zowel de Eerste als de Tweede Kamer buitenspel gezet te worden. Daarmee is (‘tijdelijk’) de democratie afgeschaft. Dan komen wij in een situatie terecht waarin we niet weten wat er morgen gebeurt, we worden in een staat van een voortdurende onzekerheid gebracht. Morgen kan de school van je kinderen zijn gesloten, je geen werk meer hebben of we verplicht in quarantaine moeten, met alle vervelende gevolgen voor ons en onze kinderen. Zelfs dat ‘tijdelijk’ is onzeker .

Dat is vreemd, want in ons rechtstelsel is er maar een partij verantwoordelijk voor het inperken van grondrechten en dat is de Volksvertegenwoordiging en, zoals het nu is, neemt deze er niets eens de verantwoordelijkheid daar voor. Daarmee zetten ze zichzelf eigenlijk buitenspel als ze voor deze wet kiezen.

3. Het is verboden om zich buiten de eigen woning binnen de gestelde lengte (1,5 meter) te bevinden.

Als je je dus binnen de anderhalve meter van iemand anders bevindt, normal sociaal gedrag, ben je strafbaar. Dan krijg je een boete van, schrik niet, 435 euro (was 390) plus 9 euro administratie, omdat het een verstoring is van de openbare orde,. Bovendien krijg je een strafblad. Met name dat laatste kan verregaande gevolgen hebben; dan kan je bijvoorbeeld geen ambtenaar, politieagent, leraar of handhaver meer worden. Het is een dwamgmiddel om mensen tot gehoorzaamheid te dwingen.  ‘Handhaven achter de voordeur’ is weliswaar geschrapt, omdat het quartet dat hierover gaat dit in de wet wil hebben. Want nu ‘worden woningen misbruikt’ om (verjaardag)feestjes te geven.

4. Met de ‘vangnetbepalingen’ kunnen ook niet in de wet vastgelegde bevoegdheden alsnog opgelegd worden.

Nu kunnen zich situaties voordoen die nog niet zijn genoemd, al bestaan of zich voor kunnen doen. Deze ‘risico’s dekken ze in door zogenaamde vangnetbepalingen. Daarmee kunnen de Jonge en consorten maatregelen die nu nog ter discussie staan kunnen doorvoeren, bijvoorbeeld verplichte quarantaine (niet thuis, maar in een afgesloten inrichting) terwijl er geen enkele aanwijzing is dat je besmet bent, mondkapjesplicht (terwijl dat eerder averechts werkt), gedwongen testen of het inperken van de vrijheid van meningsuiting of publicatie, dat is kan namelijk ook ‘redeijkerwijs ter bestrijding van het virus worden gezien.

Met andere woorden, er zijn slechts vier personen verantwoordelijk voor het zogenaamd beschermen van de zogenaamd zwakkeren in de samenleving en deze vier kunnen daarin de maatschappij totaal gek maken, zonder dat er een advocaat of proces aante pas komt en de politiek er iets tegen kan doen. Ze kunen samenvattend iedereen naar eigen bevinding en belang opsluiten, beboeten en dol draaien.

Waar moet je dan in maart op stemmen, om deze ondemocratische situatie af te wenden? Wie voor zijn en wie waarschijnlijk tegen zullen stemmen, staat eerder in deze blog beschreven, maar welke partijen twijfelen nog? Vijftig Plus en de Partij van de Toekomst is in principe voor, maar vindt dat het doel niet altijd de middelen heiligt. Die zouden nog om kunnen gaan. DENK valt in dezelfde categorie als Vijftig Plus. Groen Links neigt naar tegen stemmen. De SP heeft inmiddels aangegeven tegen de wet te zullen stemmen. De SP heeft ook een aantal vragen gesteld waarmee ze veel duidelijk maakt: Bijvoorbeeld: ‘Stel nu dat er voor mijn ogen iemand ter aarde stort, mag ik die dan helpen of krijg ik dan een strafblad?’ Christen Unie is eveneens voor, maar de achterban ziet ook wel dat de gevolgen van de maatregelen niets met christelijke waarden te maken hebben. Maar D66 is de belangrijke speler, die bepaalt of de wet er komt. Dat heeft alles te maken met Sigrid Kaag, sindskort partijleider en minister van Buitenlandse Zaken. Ook zit ze in het bestuur van een toezichthoudend orgaan van de WHO dat gaat over Covid19. Het is de taak van Kaag erop toe te zien dat het wordt uitgevoerd. Daarnaast zit zij bij de Wereldbank en ook die ondersteunt de Cavi, de vaccinatiealliantie. Zij is wat dit betreft de belangrijkste persoon in het kabinet.

Samenvattend: als deze spoedwet er komt kan de Jonge doen wat hem goeddunkt, tot verplichte vaccinatie aan toe. Hoewel hij in juni tegen Geen Stijl nog net deed of er niets zal veranderen aan de verantwoordelijkheden van het kabinet, weten we inmiddels wel beter. Dus stem in godsnaam op een partij die tegen deze afschuwelijke wet stemt, desnoods Forum voor Democratie.

 

.

Leave a Reply