Als het vaccin er is…., ja wat dan? Dan kunnen we terug naar het ‘oude’ normaal. Dat krijgen we vrijwel dagelijks te horen. Ook horen we dagelijks dingen als: ‘De besmettingen stijgen razend snel’, ‘Samen krijgen we corona eronder’, ‘als we ons maar aan de maatregelen houden’, etc. Maar wat is er waar?

Laten we beginnen met het vaccin. Net als alle andere onderwerpen, wordt ook over dit mogelijke vaccin veel onzin verteld. Net als de anderhalve meter, het zogenaamde normaal en de beschermingsfactor van het mondkapje (niet de goede, die ze in ziekenhuizen gebruiken, maar de slechtere) wordt er op een bijna religieuze manier gecommmuniceerd door de WHO, gevolgd door de RIVM (wist je dat het RIVM een speciale unit gedragsbeinvloeding heeft, die als doel heeft ons bang te houden) gevolgd door Rutte en de Jonge, gevolgd door een groot deel van onze bevolking. Er is steeds maar 1 oplossing: ‘Ik heb nooit getwijfeld aan het vaccin’. Dat zei de Jonge een maand of drie geleden toen er alleen op papier sprake was van een vaccin. ‘Er is geen enkel alternatief’ (de Jonge), ‘Als het vaccin er is, worden we nooit meer ziek’. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat dat zo is. Dat geldt niet alleen voor de laatste, maar voor alle andere beweringen.

Maar goed, stel dat er een vaccin komt, dat dat werkt, veilig is en dat vrijwel iedere Nederlander zich laat vaccineren (dat is ook een voorwaarde, al zal dat de farmaceutische industrie werkelijk worst wezen), wat levert ons dat dan concreet op? Wat biedt het ons meer dan andere alternatieven: een gezonde leefstijl, gezonde voeding of inderdaad, net als Zweden heeft gedaan, terugkeren naar het oude normaal: elkaar knuffelden, handen geven en omkijken naar onze ouderen. Nu we weten dat veel en veel meer mensen dood zijn gegaan (en nog zullen gaan) aan onderliggend lijden dan aan het coronavirus, net als een verbod op alternatieve medicijnen (wist je dat zo’n werkend middel – zoals HCQ – een versnelling van het vaccin in de weg staat en daarom wordt geweerd?).

Dat er een vaccin komt, lijkt gezien alle voorwaarden die zijn geschapen (een farmaceutisch bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gezondheidsschade door het vaccin bijvoorbeeld) wel zeker. Dat je daarna nooit meer ziek wordt, is zo goed als onmogelijk, dat het 100% veilig is ook (Daar is sinds de eerste vaccinatie begin vijftiger jaren nooit onderzoek naar gedaan) en dat het voor iedereen werkt al helemaal niet: het griepvaccin werkt maar bij 40% van de mensen. Bij dit virus, dat nog meer muteert, wordt logisch gezien de kans alleen maar kleiner. Wat blijft er dan nog over aan voordelen, zeker afgewogen tegen de gezondheidsrisico’s?

Maar hoe meet je dat? Terwijl er normaal in een jaar tussen de 2000 en tien duizend mensen aaan griep sterven, lijkt er dit jaar niemand griep te hebben gehad noch er aan dood te zijn gegaan. Hoe kan dat, zomaar opeens een grieploos jaar. Van alle zogenaamde coronadoden is 86% dood gegaan aaan onderliggende lijden. En is iedereen die positief getest wordt, ook echt ziek? Hoe kan het dan dat je vaak hoort dat iemand die eerst positief is getest een paar dagen later negatief is getest? Wie kan je nog vertrouwen? Bovendien wordt er, net als bij een strenge religie, linksom of rechtsom voor gezorgd dat iedere ‘gelovige’ het dogma accpeteert, zodat iedereen in de pas blijft lopen en ze elkaar corrigeren waar nodig.

Met andere woorden we zijn zo gehersenspoeld met informatie die discutabel is, dat we de kokervisie hebben overgenomen van de mensen die zo denken en, dat is belangrijk, ons land besturen. Zij spelen dagelijk de angstkaart en gebruiken daar steeds andere argumenten voor: eerst was het het aantal mensen op de IC, daarna de groepsimmuniteit (zoveel mogelijk besmettingen) nu is het juist zo weinig mogelijk besmettingen. Het aantal snel oplopende besmettingen baart iedereen zorgen, een tweede golf of een tweede lockdown staat voor de deur. Dat komt omdat ze zelf bang zijn, niet zelf durven nadenken, en dus een autoriteit (die ndanks ze zelf aangeeft het niet te weten, maar blijft roeptoeteren) als het RIVM en OMT volgen, maar misschien ook omdat ze andere belangen hebben dan onze gezondheid, die kennelijk voorgaan.

De gevolgen zijn echter desastreus: als je je blik strak gericht houdt op de relatief kleine groep (te dikke) ouderen met onderliggend lijden, en maatregelen toepast die iedereen raken, veroorzaak je veel en veel meer leed dan als je maatregelen neemt die de ouderen beschermen. Dankzij een kapot geramde economie leven veel mensen in angst voor hun baan,voor hun toekomst. Dit angstgevoel wordt nog eens aangewakkerd door een extreme overreactie op Covid 19. Ons oude leven wordt ons afgepakt. Deze aanpak leidt tot nogal wat immuunverzwakkende emoties: angst, stress, eenzaamheid, verdriet, etc.  Dit levert veel meer doden op dan corona.

En het gekke is, hoewel de groep kwetsbaren in het begin genoemd werd als de groep waarvoor we het moesten doen, lijken die uiteindelijk op alle manieren het gelag te betalen. Daar zijn de bestuurders, politiek, de Jonge, Rutte, verantwoordelijk voor. Maar ook leden van de Tweede Kamer die zich nepnieuws op de mouw laten spelden, het OMT dat dezelfde kokervisie heeft als het RIVM en de politiek, en vooral de media die weigeren deze zaken te onderzoeken en ze klakkeloos overschrijven van genoemde mensen.

Maar wat dan? Concluderen dat we de verkeerde weg van het ‘nieuwe’ normaal zijn ingeslagen, en vervolgens zo snel mogelijk terugkeren naar het oude normaal. Dus accepteren dat het coronavirus er is, en dat mensen ziek kunnen worden, daar eerlijk over zijn, er met elkaar over (kunnen) praten en berichten zonder dat het gecensureerd wordt; je gezonde verstand gebruiken en weer – maar dan op een gezonde manier – gaan leven. Dat we het met elkaar hebben over wat gezond is, wat goed is voor ons immuunsysteem, in plaats van een vaccin dat als experiment op ons los wordt gelaten. Een vaccin dat nog nooit eerder op die manier is gebruikt, niet te vergelijken is met de al bekende vaccins, binnen een jaar is ontwikkeld, in plaats van de gebruikelijke twintig (gemiddeld) jaar. Dat het dus nauwelijks is getest en zo ons DNA in wordt gejast…, dat we ons, voor we zo’n belangrijke keuze maken, realiseren dat we proefkonijnen zijn, met alle voor de hand liggende risico’s van dien. Dat we er misschienbeter voor kunnen kiezen om gezonder te gaan leven, gezonder te eten, kortom de beslissing niet bij de farmaceutische industrie, het RIVM, Rutte of de Jonge te leggen, maar zelf de regie te nemen. Ik wens je daarbij veel wijsheid toe.

Leave a Reply