Vele artsen en geleerden geven aan dat met name die anderhalve meter-regel meer kwaad doet dan goed. Sommigen zeggen zelfs dat de maatregelen niet helpen, maar juist de ziekte veroorzaken. Feit is dat het nooit is bewezen of zelfs uitgezocht dat het corona-virus, dat zogenaamd de basis is van deze pandemie, zelfs maar bestaat. In werkelijkheid zijn alleen al in ons land inmiddels meer dan 5 miljoen mensen zo goed als geburnout, stijgt het aantal mensen met depressie veel sneller dan het aantal coronapatienten en is er sprake van veel meer zelfdodingen dan normaal. Mede omdat de overheid de economie om zeep geholpen heeft, zogenaamd omdat men wil voorkomen dat de IC’s opnieuw vol lopen. Dat is niet gebeurd, en zal voorlopig, zoals het zich laat aanzien, ook niet gebeuren. De laatste weken staat dat aantal redelijk stabiel op 0 (gisteren, 26 augustus was dat aantal 3). Dat geldt net zo voor de ziekenhuis en IC-opnames. Alleen het aantal besmettingen stijgt razendsnel…, zo lijkt het.

 

Maar hoe kan dat? Hoe kan het dat het aantal besmettingen veel sneller stijgt dan het aantal zieken, ziekenhuisopnames, IC-opnames en sterfgevallen?  Zou het kunnen zijn dat er bewust gerommeld wordt met cijfers? Zou het kunnen dat de testen niet de hele waarheid aangeven? Of komt dat vooral door de jongeren (20-30) die heel onvoorzichtig zijn?

TWEEDE GOLF?

Als je de grafiek op de video bekijkt, kan ik me voorstellen dat je je een hoedje schrikt. Het lijkt alsof er na de eerste golf een tweede golf aankomt. Maar is dat ook zo? Waar baseren we deze tweede golf eigenlijk op? Als het aande RIVM ligt, is dat het aantal zogenaamd snel stijgende besmettingen. Maar een besmetting betekent in de meeste gevallen niets. Met name de jongeren hebben juist nauwelijks ergens last van. Vandaar dat hoewel de besmettingen stijgen, het aantal opnames (dus zieke mensen) redelijk stabiel blijft. Wat heeft het RIVM nu gedaan? Ze hebben aan de lijn ‘zieken’, de lijn ‘besmettingen’ geplakt, alsof dat hetzelfde is. Aangezien bij veruit de meeste mensen een besmetting niet zo veel voorstelt. Als je besmet bent, ben je in veel gevallen helemaal niet ziek. Je hebt vaak zelfs geen of nauwelijks symptomen. Met andere woorden, ondanks de vele besmettingen is er van zijn lang zal ze leven nog geen tweede golf. Dit is verlakkerij, angstzaaien.

Bovendien waarop baseer je of er een tweede golf is? Gaat het dan om het aantal besmettingen, het aantal zieken die gewoon thuis wonen, ziekenhuisopnames, IC-opnames of sterfgevallen? Of hangt dat af van de doelstelling van bijvoorbeeld de WHO (die blind wordt gevolgd door het RIVM, waar Rutte en de Jonge weer achteraan slenteren en wiens boodschappen weer blin d wordt gevolgd door het grootste deel van onze bevolking). Zo bepaalt een partij, namelijk de WHO wat wij moeten doen, wat de hele wereld moet doen. Afgelopen week gaf iemand van het RIVM zelfs aan dat de RIVM het ook niet weet.

MONDKAPJES

Je zou het het kunnen vergelijken met een schot hagel. De maatregelen – die gehaald zijn uit een oude studie, die ook nog eens verkeerd (bewust of onbewust) is geinterpreteerd – werken dus zeer waarschijnlijk averechts. Bovendien veranderen de regels bijna per dag. Terwijl Rutte (en het RIVM) eerst niet zo veel zag in mondpakjes, ging hij toch overstag. Vanaf 1 juni verplicht in het ov. Niet omdat ze ons beschermen tegen besmetting, maar omdat wij zo anderen niet kunnen besmetten. Sindskort ook in bepaalde drukke gedeeltes van een stad. Sinds gisteren hoefde het dan weer niet (je zal net een dag er voor een boete hebben gekregen van bijna honderd euro omdat je er geen droeg). Het maakte trouwens niet zo veel uit of we ze kochten, zelf maakten of van welk materiaal ze zijn gemaakt, als het maar niet de goede, medische mondkapjes waren die ons wel beschermen tegen besmettingen door anderen, die zijn voor de zorg. Maar als je een mondkapje draagt, is het verstandig ook een helm te dragen, want in het komende stormseizoen is het risico groter een tak op je hoofd te krijgen.

AEROSOLES

Ook is informatie die daarna is gekomen, simpelweg genegeerd. Met andere woorden: de RIVM is lui. Op pubmed.org bijvoorbeeld kun je op zoekterm vele studies vinden, ook over aerosolen. Dat weet het RIVM ook. Hoewel daarin klip en klaar duidelijk wordt gemaakt dat deze kleine drupppeltjes veel gevaarlijker zijn (factor 20), omdat ze veel langer in de lucht blijven hangen, wil de RIVM daar niet aan. Buiten is dat geen probleem, maar binnen, in een ongeventileerde ruimte, wel. Dat hebben we gezien in de verpleegtehuizen. Toch blijft de RIVM krampachtig vasthouden aan de grote druppels. En dat terwijl dezelfde RIVM zelf toen jaar geleden een onderzoek naar deze aerosolen heeft gedaan waar ze tot dezelfde conclusie kwamen als Maurice de Hond, deze conclusie past weer niet bij de anderhalve meter, de regel die heeft geleid tot een ineenstorting van onze economie.

CIRKELREDENERING

Nou hoor je, als leider van een land, bij veranderende positieve of negatieve omstandigheden, met name bij hele ernstige situaties zoals deze, terug te (durven) kijken naar hetverleden om je in gemoede af te vragen hoe is dat gekomen? En hebben we wel de goede dingen gedaan? Als je een goed leider bent, moet je toe durven geven dat je iets niet goed hebt gedaan. Als je iets anders wil doen, leg dan ook uit waarom. Nou, daar hoef je bij deze leiders niet om te komen; die denken namelijk heel simpel: het kan niet door de maatregelen komen, dus moet het ergens anders aan liggen, terwijl, zoals we net al zagen, deze conclusie helemaal niet klopt. Of komt hen dat gewoon beter uit? Met deze cirkelredenering hebben ze namelijk altijd gelijk, dus ook als ze niet gelijk hebben: als het fout gaat, worden de maatregelen niet goed nageleefd, gaat het wel goed, dan houdt iedereen zich er goed aan.  Maar wat nou als die regels niet kloppen?

HET NIEUWE NORMAAL

Vanaf het begin, is het RIVM, zonder enige uitleg, vaak van gedachten verandert, maar aan de oorspronkelijke maatregelen werd nooit getwijfeld. Zelfs nu de RIVM zeht het niet te weten, houdt men krampachtig vast aan die vermaledijde anderhalve meter. Juist deze maatregel verandert onze maatschappij essentieel: we durven geen handen meer te geven (‘Mag niet meer he’), elkaar te omhelsen, zelfs zie je mensen vaak schichtig wegduiken als er iemand in zijn anderhalve meter bubbel dreigt te komen. Ik maak me daar ernstg zorgen over.

En die vaccins zijn natuurlijk ook niet voor niets besteld. Ook al zijn er medicijnen die veel goedkoper zijn, veel beter werken en veel minder tot geen bijwerkingen hebben, en die niet wijzen in de richting van een geheime en levensgevaarlijke agenda: wat zit er in dat vaccin? Worden we bijvoorbeeld, zoals insiders onlangs naar buiten brachten, allemaal gesteriliseerd, zodat er wat aan de overbevolking wordt gedaan? Of biedt het vaccin de mogelijkheid om burgers 24/7 te volgen en zo de gehoorzame van de ongehoorzame te scheiden? Of, voor alle zekerheid, bevat het vaccin, zoals wordt beweerd, kankercellen en menselijke cellijnen van geaborteerde babies?

HET GAAT NIET LANGER OM DE ZWAKKEREN

Hoe het ook zij, het eerste doel (beschermen van de zwakkeren), is kennelijk van tafel. Waarom? Geen idee. Waarschijnlijk omdat het dan wat al te opvallend wordt dat het nergens op slaat. Het aantal doden, ziekenhuisopnames en IC-opnames schommelt namelijk al een tijdje rond hetzelfde – lage – aantal. Maar weet je wat wel blijft stijgen? Het aantal zogenaamde vals-positief meldingen, mensen die positief worden getest, maar geen corona hebben of nauwelijks symptomen. Dat heeft te maken met de kwaliteit van de tests. De test slaat al aan als je maar een klein beetje hebt ingeademd. Daardoor word je niet of nauwelijks ziek, maar word je wel opgenomen in het aantal besmetten. Regelmatig horen we, ook in het nieuws, dat emand eerst positief is getest en vlak daarna weer negatief. Wist je trouwens dat patienten in Amerikaanse ziekenhuizen veel geld waard zijn? Voor een ziekenhuisopname vangt het ziekenhuis 1300 dollar, en voor iemand aan de beademing telt de staat grif 3900 dollar neer.

DOVEMANSOREN

Ook deze beademing staat zeer ter dicussie. Daardoor krijg je te weinig zuurstof binnen en dat is dodelijk. Er komen de laatste dagen steeds meer verhalen boven van het front. Steeds meer artsen klappen uit de school, leggen de wereld uit dat het helemaal niet zo is als ons wordt voorgespiegeld. Hoewel deze mensen hun baan op het spel zetten, willen ze de wereld vertellen hoe het echt zit. Het wordt niet gehoord, geloofd of is tegen dovemansoren. In tijden van nood, willen we maar een ding horen, al het andere schept alleen maar verwarring, ook al is het een leugen. Beter een goede leugen dan een slechte waarheid. Terwijl deze crisis juist gebaat zou zijn bij moed, bij gezond verstand en bij daadkracht, zelfs eigenwijsheid. Met alleen angstige en boze mensen, is ‘samen’ levensgevaarlijk, dan wordt ‘samen’ uitgesplitst in verschillende groepen – de trouwen en de complotdenkers – en dat versterkt alleen maaar de angstgevoelens en dus de kans op besmetting.

VACCIN OF GEZOND LEVEN?

Dat vaccin zal er weldra zijn. Inmiddels zijn 150 farmaceutische bedrijven bezig het te ontwikkelen. Denk na: hoe kan een test die in een paar maanden in elkaar is gezet, goed werken? Hoe kan een vaccin dat binnen een paar maanden gebruiksklaar is, zijn werk goed doen? Normaal gesproken staat daar zeven tot (gemiddeld) twintig jaar voor, en dan heb ik het nog niet over een virus dat muteert. Hoe kan het dat het bedrijf Astrazeneca geen enkele blaam treft als er mensen door het vaccin sterven of invalide worden? Omdat Amerikaaanse farmaceutische bedrijven die een vaccin ontwikkelen sinds 1979 hebben bedongen niet voor eventuele gezondheidsschade bij mensen verantwoordelijk gesteld te kunnen worden. Weet je waarom dat is, omdat de tien jaar daarvoor diverse farmaceutische bedrijven op de fles gingen omdat ze miljarden aan schadevergoedingen moesten betalen.  We zijn dus vogelvrij.

Terwijl, in tegenstelling tot wat Rutte en de Jonge zeggen, er wel verschillende betere alternatieven zijn, alleen daar liggen hun belangen niet. We weten dat verreweg het grootste deel van de slachtoffers veel te dik is en onderliggend lijden heeft, we weten ook dat roken, alcohol, stress, water- en luchtvervuiling en ongezonde voeding daar de oorzaak van zijn. In plaats daar iets aan te doen mag de tabaksindustrie zijn gang gaan, wordt er niets aan alcohol gedaan, blijven de grote industrieen hun vuiligheid in het milieu pompen en steunt de overheid de voedingsindustrie die dodelijke voedingsproducten blijft uitkotsen in plaats van de bedrijven die natuurlijke (biologische) voedingsproducten. In de afgelopen maanden heb ik van Rutte noch de Jonge gehoord: ‘Doe iets aan je gezondheid. Stop met roken, matig alcohol en ga biologisch eten.’ Want, zoals gezegd, daar liggen hun belangen niet. Ze laten ons liever verrekken, dan de wereld voor ons een stukje beter te maken. Naast de WHO, het RIVM en de politiek, wort ons leven – en onze gezondheid – vooral bepaald door (de lobbyisten van) deze bedrijven.

 

 

 

Leave a Reply