Op de site van het RIVM las ik tot mijn grote verbazing het volgende: ‘Op 1 januari 2018 waren bijna tien miljoen mensen in Nederland chronisch ziek.’ Chronisch betekent ‘langdurig’, meestal zonder zicht op genezing. Hoe kan dat, dacht ik. Het heeft me zo’n drie jaar van mijn leven gekost om de waarheid boven tafel te krijgen. Die waarheid is knetterhard! Het heeft alles te maken met wat we tegenwoordig eten en drinken, en de medicijnen die we slikken als we ziek zijn geworden.

https://www.youtube.com/watch?v=wadQw6QJvUcHOE DE ELLENDE BEGON…

De eerste miljoen jaar van ons bestaan als menselijke soort aten en dron- ken we voornamelijk natuurlijke voedingsproducten, zoals water, noten, zaden, fruit, vis en heel soms vlees. Dit voor het lichaam zo vertrouwde eetpatroon is de laatste decennia ongemerkt vervangen door een ander eetpatroon. In plaats van uit natuurlijke producten, bestaat dat nieuwe eetpatroon tegenwoordig uit voedingsproducten gevuld met bewerkte voedingsstoffen, voedingsstoffen die bewust in een laboratorium zijn ontwikkeld door mensen met kapjes voor hun mond. Dat hebben ze ge- daan omdat je zo de consument kunt bespelen. Je kunt op die manier de mensen op hun wenken bedienen. Als ze een product willen dat langer houdbaar is, zoet moet zijn of lekker goedkoop, kun je hen dat bieden. Deze producten worden verkocht op zoveel mogelijk plekken, zodat de consument daarvoor altijd dicht bij huis terecht kan: in supermarkten, tankstations, sportkantines, pretparken, scholen, zwembaden, bioscopen en op tal van andere plekken. Deze stoffen herkent ons lichaam niet als voeding, daar weet ons lichaam zich geen raad mee. Daardoor worden we massaal ziek.

ALLOPATHISCHE HENEESKUNDE

Als we dan ziek zijn, gaan we naar de huisarts. Die schrijft ons syntheti- sche medicijnen voor die er niet voor zorgen dat we beter worden. Door de bijwerkingen die deze medicijnen hebben, moeten we er zelfs nog andere medicijnen bij gaan slikken. Dat leidt er dan weer toe dat we steeds zieker worden. De cijfers van het RIVM tonen dat aan. Omdat we bang zijn en denken geen andere keus te hebben, geloven we wat de dokter, en de specialist, ons vertellen. Hoewel er tal van betere natuurlijke alternatieven zijn, klampen we ons vast aan deze allopathische geneeskunde. Omdat we niet anders kennen en niet anders durven. Maar het kan ook anders.

BARRETT

Alweer een jaar of vijftien geleden werd ik geconfronteerd met een Barrett-slokdarm. Dat betekent dat de bekleding van mijn slokdarm door maagzuur zodanig is veranderd, dat ik een vergrote kans op slokdarm- kanker heb. Om dit risico te verkleinen, moest ik van mijn toenmalige huisarts blijvend een maagzuurremmer slikken. Op dat moment was ik zogenaamd chronisch ziek. Jaren later, na het lezen van het boek de Voedselzandloper, kwam ik er- achter dat slechte voeding een desastreuze invloed kan hebben op je ge- zondheid. Ik ging er meer op letten. Het viel me daarbij op wat mijn kleinzoon van toen vijf aan industriële verwenproducten toegestopt kreeg.

Dat was de belangrijkste aanleiding om op onderzoek uit te gaan: wat kreeg hij binnen en wat voor gevolgen kan dat hebben? Het antwoord was niet misselijk! Ik besloot de resultaten van mijn zoektocht te publice- ren, omdat ik vond dat iedereen die kennis zou moeten hebben. Een jaar later verscheen mijn eerste boek Niet Te Verteren.

CHRONISCH GEZOND

Mijn eerste boek wilde ik de Omgekeerde Wereld noemen. Die titel kwam voort uit de ervaring dat veel oplossingen die ik vond voor een gezondheidsprobleem het omgekeerde bleken van wat wetenschappers me vertelden. In deze omgekeerde wereld wordt er met ons eten en onze medicijnen geknoeid, omdat er veel geld mee verdiend kan worden. In deze wereld is dus zestig procent van de bevolking chronisch ziek, en heeft ruim vijfennegentig procent van alle vijfenzeventig plussers min- stens één chronische aandoening. Daarvan is het grootste gedeelte laag- opgeleid.

DE OMGEKEERDE WERELD

In de omgekeerde wereld vertrouw je op je huisarts, de supermarkt, de overheid en al haar controlerende en adviserende instellingen, en de me- dia. Ten onrechte. Je gelooft het RIVM dat beweert dat Nederlanders steeds langer leven. Met als reden dat ziektes eerder worden ontdekt, behandelingen beter zijn geworden en huisartsen beter bijhouden wie een chronische aandoening heeft. Terwijl het omgekeerde bewijs daarvan gewoon op hun eigen site staat: bijna tien miljoen mensen zijn chronisch ziek! Meer dan twee jaar geleden. En je gelooft de media, maar weet niet dat die voor het grootste deel naar de pijpen dansen van de industrie. Tachtig procent van alle informatie die je over in dit boek beschreven onderwerpen krijgt, komt direct van de industrie zelf vandaan.

WETENSCHAPPELIJK?

Waarom zou je mij geloven? Hoewel ik niet wetenschappelijk ben onderlegd, geen studies op dit ge- bied heb gevolgd, geloof ik heilig in de conclusies die ik tijdens mijn zoektocht heb getrokken. Daarom denk ik dat ik alle recht van spreken heb als het over deze onderwerpen (voeding en medicijnen) gaat. Sim- pelweg omdat het over mijn gezondheid gaat en ik het gevoel heb dat, als ik niet oppas, anderen daar mee aan de haal gaan. Daar wil ik zelf over beslissen. Met mijn eigen gezonde verstand kom ik wat dat betreft een heel eind. Daarmee kan ik heel goed waarheid en onwaarheid, zin en onzin en gezond en ongezond uit elkaar houden.

Waar in kringen van de omgekeerde wereld groot belang wordt gehecht aan ‘wetenschappelijk bewijs’, ben ik daarover slechts sceptisch, argwa- nend en allergisch. Omdat die term door de industrie en de overheid is gekaapt om een zogenaamd bewijs te leveren, waar het bedoeld is om iemand of iets juist een alibi te verschaffen. Daarmee wordt ons het recht ontzegd over onze eigen gezondheid te waken, zelfs om gezonde keuzes te maken. Dat wil in de praktijk zeggen dat je, als je geen wetenschappe- lijk bewijs kunt leveren, simpelweg je mond moet houden. Dan heb je geen recht van spreken.

LEGAAL LIEGEN

Terwijl – ziehier de omgekeerde wereld pro forma – de wetenschappers die voor deze industrieën werken, legaal liegen over wat wel en niet ge- zond is en daarbij door de overheid uit de wind worden gehouden. Conclusies die absoluut niet gebaseerd zijn op wetenschappelijk onder- zoek, worden wel als zodanig gebracht door onderzoekers die menen daar rechten aan te kunnen ontlenen die ten koste gaan van ons welzijn, onze gezondheid of ons leven.

Verder beweer ik niet per se dat iedere ‘industriële’ wetenschapper een slecht mens is, maar wel dat ieder zo zijn eigen belangen heeft. Belangen hebben, bewust of onbewust, zeker in de omgekeerde wereld, grote in- vloed op de keuzes die men maakt.
Deze belangen maken wetenschappelijk bewijs daarom in de meeste ge- vallen waardeloos. Daar wordt niets mee bewezen, alleen iets mee ver- zwegen, weggemoffeld of verbloemd, namelijk de waarheid. Want die waarheid is niet in het belang van het bedrijfsleven. De reden voor deze bedrijven om onderzoek te doen, is niet om uit te zoeken of iets goed voor ons is, maar om aandeelhouders tevreden te houden. Om te verbloemen dat daar alles voor moet wijken, kunnen ze niet anders doen dan liegen. Die leugens zien we als waarheid, omdat we deze partij- en – supermarkt, overheid, RIVM – vertrouwen.. We hebben niet het lef om er vragen bij te stellen.

BOODSCHAP

Maar mijn belangrijkste boodschap is: net als ik op mijn onderzoek con- clusies en onderzoeksvaardigheden vertrouw, zou jij dat ook moeten doen. Jouw gezondheid en die van je kinderen, zijn te belangrijk om dat aan anderen over te laten. Zoek bijvoorbeeld uit wat er in de producten zit die je in de supermarkt koopt, zoek uit wat de gevolgen kunnen zijn, wat er gebeurt als jij je kinderen laat inenten, zoek uit waarom de partijen die daarmee te maken hebben (farmaceutische bedrijven, de overheid, de politiek) dat zo graag willen en geloof ze zeker niet op hun blauwe ogen. Als je dit boek hebt gelezen, zal je begrijpen wat ik bedoel. Ik hoop dat ik je bij deze belangrijke beslissingen, een handje heb kunnen helpen. Succes!

Leave a Reply