Beste leden van de Tweede Kamer. Vandaag hebben jullie de kans om het kabinet het vuur aan de schenen te leggen. Jullie kunnen zaken die belangrijk zijn voor het volk, jouw stemmen, aan de kaak stellen. Dat is in deze vervelende coronatijd immers van levensbelang. Helaas lijkt het erop dat het bij jullie aanpak niet zo zeer om de belangen van het volk gaat (gezondheid, dood, etc.), maar dat die meer bij de verkiezingen in maart liggen, bij grote bedrijven of bij jezelf.

Het lijkt er eveneens op dat jullie de ellende die we in deze tijd meemaken, onbewust bagataliseren door vanaf het begin mee te gaan in aannames die zeker in die tijd, nergens op gebaseerd waren. Dat jullie je er al die jaren zogezegd met een Jantje van Leiden hebben afgemaakt, terwijl je je ook zou hebben kunnen verdiepen in deze materie, bijvoorbeeld in andere alternatieven. Dat je op z’n minst de moed zou hebben kunnen gehad om sommige alternatieven te benoemen, zonder te beweren dat dat de enige waarheid is, zoals het RIVM, Rutte en de Jonge voortdurend doen. Ik heb met andere woorden, het idee dat jullie gemakshalve even blind als Rutte en de Jonge achter het RIVM aanlopen met het WHO voorop, terwijl het ondertussen wel duidelijk mag zijn dat de oorzaak misschien wel eens een andere zou kunnen zijn dan beweerd: het virus. En dat dus de enige oplossing – dat we ons met z’n allen aan de maatregelen houden – wellicht niet klopt. Dat we met z’n allen stil zijn blijven staan bij de oplossingen die in februari/maart bekend zijn gemaakt, terwijl er in het afgelopen half jaar zoveel onafhankelijk onderzoek is gedaan dat een andere kant uitwijst, dat je dat met goed fatsoen niet meer vol kun houden. Hebben jullie daar kennis van genomen? Hebben jullie daar uberhaupt wel eens aan gedacht of zelfs maar aan getwijfeld, of is NOOIT aan iets twijfelen het virus waar de hele Tweede Kamer mee is behebt?

Stel nu eens dat de eerste, toen begrijpelijke aanname – het virus is de dader – inmiddels is achterhaald, dat dit verhaal bewezen niet meer klopt, dan kloppen de ‘maatregelen’ dus ook niet meer en helpt het zeker niet deze te verstrengen zoals jullie – met name de oppositie – willen. Sterker nog, dan worden de gevolgen alleen maar groter. Nu al geeft een snel stijgend aantal artsen en (onafhankelijke) wetenschappers aan dat die maatregelen, met de 1,5 meter voorop, meer kwaad dan goed doen, dan kun je zelf wel bedenken dat als we dan de duimschroeven nog meer zouden aandraaien, de gevolgen alleen maar groter worden: meer eenzame, depressieve, angstige mensen, nog meer mensen met een nog zwakker immuunsysteem, waardoor nog meer besmettingen, ziekenhuisopnames en welliccht op termijn nog meer mensen op de IC het gevolg zullen zijn. En op korte termijn lockdowns. Is dat wat jullie willen? Dan is het leed helemaal niet meer te overzien.

Onlangs zag ik een video waarin de Amerikaanse wetenschapper en arts Zack Bush in heldere bewoordingen uitlegt waarom al die maatregelen niet helpen, maar de situatie alleen maar zullen verergeren. Dat kan de overheid in nauwe samenwerking met de media natuurlijk gemakkelijk pareren met al dan niet gemanipuleerde cijfers en beelden waaruit blijkt dat niet komt door de foute veronderstelling, maar door de mensen zelf: zij houden zich immers niet aan de regels. Het is, zoals Maurice de Hond het noemt, een mooi voorbeeld van een cirkelredenering: als we ons aan de 1,5 meter houden, werken de regels, als we dat niet doen, ligt dat niet aan de regels maar aan de mensen. Zo blijven we inderdaad in cirkels achter elkaar aan hobbelen, zonder dat we ergens komen.

Het is denk ik logisch om te veronderstellen, mede gezien het standpunt van het RIVM en dus Rutte en consorten in het begin dat ze nog maar heel weinig wisten, dat de aannames van toen tegenwoordig niet meer houdbaar zijn, of daar op z’n minst aan getwijfeld mag worden. Dat is toch legitiem? Daar hoef je je niet voor te schamen. Of en je misschien bang voor complottehreticus te worden uitgemaakt? Hoe kan je nu beweren dat je toen nog maar weinig wist, maar dat je zeker weet dat de aaanames van toen met de weteschap van nu 100% waar zijn? E als dat zo is, waarom is dat dan niet met ons gedeeld?

Dan kun je wel zeggen dat je daar nooit aan hebt getwijfeld, maar diep in je hart weet je best dat je het helemaal niet zo zeker wist en weet, dus door het steeds weer te benadrukken meer bezig bent jezelf gerust te stellen, wat helaas gepaard gaat met steeds meer angst en besmettingen bij ons, het volk. Heb je er zo wel eens naar gekeken? Waarom ga je mee in deze hysterie? Wist je dat het aantal mensen met een depressie de laatste weken enorm is gestegen? Zijn er uberhaupt cijfers over zelfdoding? Daar zou je wel eens van kunnen schrikken. Is het niet jouw taak om ons, het volk, te beschermen, niet je collega’s of de farmaceutische industrie? Wist je trouwens ook dat de Jonge’s vriendje, Astrazeneca, meer dan een miljard heeft moeten uitkeren aan gedupeerde slachtoffers? Dat is straks, als we verplicht worden ons te laten vaccineren, jouw voorland.

Wat Bush in essentie zegt is dat de intrinsieke oorzaak van deze pandemie is dat we de laatste decennia zowel onze voeding, als ons leefwereld hebben laten vergiftigen met talloze chemische en synthetische stoffen; die zitten – wat de meeste mensen helaas bagataliseren, niet weten of tegenspreken – in onze voeding en onze medicijnen, op onze groente en fruit, in onze aarde, waardoor we aan alle kanten steeds zwakker worden en bedreigd door ziekteverwekkers. Daar hebben jullie niets aan gedaan, sterker nog jullie hebben het aangewakkerd, goedgekeurd, en zelfs gefaciliteerd, zoals de Jonge dat nu ook weer doet met zijn vaccindeal. Heb je daar trouwens vragen over gesteld in deKamer? Heeft iemand daar vragen over gesteld? Of ben jij net zo zeker van het vaccin als je collega’s Rutte en de Jonge, zie jij ook geen andere alternatieven?

Vind je niet dat het hoog tijd wordt voor verandering, dat we de boel om moeten gooien: voeding zonder gifstoffen, kankerverwekkende synthetische zoetstoffen en dito bestrijdingsmiddelen? Dat we NU moeten beginnen met het opbouwen van een nieuwe samenleving waarin we streven naar het uitbannen van chronische ziektes, en medicijnen die dat veroorzaken en in stand houden in plaats van dat ze die ziektes genezen, naar een wereld waar ziekte geen verdienmodel meer is. Dat we ons gaan focussen op waar het echt om gaat: een gezonde samenleving waar de uitgewoonde grond waar we nu onze gewassen op telen weer echt gezond word, dat er weer leven in zit, waardoor deze bestrijdingsmiddelen uberhaupt niet meer nodig zijn; dat we, met andere woorden, niet uitgaan van belangen van de superrijken, maar van de gewone mens? Dat jij je dus niet focust op de verkiezingen, een goede baan of andere leuke dingen die lobbyisten je voorschotelen, maar dat je elke dag met ‘goede daden’ laat zien dat jij degene bent waarop we op een goed moment moeten stemmen. Dat je je hart laat spreken, logisch nadenkt en dingen uit zoekt of laat uitzoeken door onafhankelijke mensen of partijen voordat je iets vraagt of zegt, dat je het lef hebt om tegen de stroom in te gaan. Dat soort mensen hebben we nodig. Dat het weer mogelijk wordt om onafhankelijk te zijn. Laten we daar VANDAAG mee beginnen!

Leave a Reply