Dat zijn niet mijn woorden, maar die van de Amerikaanse internist en endocrinoloog Zach Bush. Het is niet alleen dat hij daarmee de maatregelen die in Amerika tegen corona zijn genomen, onderuit haalt, ook hoe wij het hier hebben aangepakt is volgens hem op z’n zachtst gezegd dom.
Dom omdat er van het begin af aan, nooit aan is gewtijfeld. We zijn nu een half jaar verder, er ondanks dat er enorm veel onderzoek is gedaan, dat op z’n minst zou moeten lijden tot enige twijfel, heeft men altijd krampachtig en streng vastgehouden aan de anderhalve meter, handen wassen en in mindere mate, aan het niezen in de elleboog. Volgens Bush hebben deze verkeerde maatregelen, juist tot meer slachtoffers geleid door corona, maar ook vanwege corona. Hoewel de meeste mensen vinden dat Rutte en consorten het goed hebben aangepakt, laat Bush – gefundeerd op degelijke, argumenten – in zijn video daar geen spaan van heel.

TIPJE VAN DE SLUIER…

Om een tipje van de sluiter op te lichten: de oorzaak is niet het vrus, maar de manier van denken en handelen die de voedings- en farmaceutische bedrijven er de laatste decennia op na hebben gehouden. De daarmee gepaard gaande arrogantie en andere belangen dan de consument verdient, laat geen ruimte voor andere opties. Wat de eigenlijke oorzaak is, omkleedt hij met een duidelijk verhaal, logische argumenten en veel kritiek op hoe de rest van de wereld er mee om is gegaan; ze stonden erbij en keken er naar. Dat alles heeft geleid tot veel meer doden dan nodig door corona, maar ook vanwege corona.

WAT GAAN WE ER AAN DOEN?

Dan is het resultaat voorspelbaar: vanaf het begin heeft de overheid op basis van simpele aannames de verkeerde diagnose gesteld, en deze dwaling is, ondanks vele studies die het tegendeel bewezen, later nooit hersteld. Door gebrek aan kennis, belangen of angst op gezichtsverlies. De ware oorzaak is volgens Bush, dat we als mens te ver afgedwaald zijn van onze natuur, en we snakken er onbewust naar om daar naar terug te keren. Met name Glyfosaat en Round-up maken onze aarde kapot, maar dus ook ons lichaam. Volgens Buch hebben we wat synthetische chemicalien en gifstoffen een grens bereikt, corona kan ook tot een ommekeer leiden.

HET MEDICIJN BESTAAT AL

Het verhaal wordt zelfs nog mooier: we hoeven helemaal niet meer dood te gaan aan Covid, er is allang een medicijn dat het euvel ten koste van hooguit tien euro per persoon binnen drie minuten verhelpt. Dat is hetzelfde (natuurlijke) medicijn waar Trump ook gebruik van maakte, waar de Artsen In De Frontlinie superresultaten mee boekten (350 mensen op de IC hebben ze ermee geholpen) en waar de Jonge de draak mee stak.

Leave a Reply