Hoewel virologen het zeker weten, de tweede golf gaat er komen, is dat nog maar de vraag. En als ie komt, wanneer dan? Of is hij er al? Om een antwoord op deze vragen te kunnen geven, moeten we eerst weten wat dat is, een tweede golf. Kunnen we met bijvoorbeeld tweehonderd besmettingen het al hebben over een tweede golf?

De RIVM publiceert sinds 1 juli wekelijks (op dinsdag) de coroncijfers: hoeveel nieuwe besmettingen, hoeveel nieuwe patienten op de IC’s en hoeveel mensen zijn er aan Covid19 overleden? Gisteren, dinsdag 28 juli, schreef het RIVM het volgende:

Afgelopen week zijn er 1.329 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn er 342 meer dan het aantal meldingen van vorige week, 795 meer dan van die week daarvoor en 897 meer dan van die week daarvoor. Er zijn in de afgelopen week 23 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 4 meer dan vorige week. Er zijn 9 laboratorium-bevestigde COVID-19  patiënten als overleden gemeld, 2 meer dan in de week er voor.

METEN IS WETEN

Wat betekenen deze cijfers? 1329 lijkt veel, maar als je naar de vorige week kijkt, kun je ook zeggen dat er de afgelopen week, minder besmettingen bij zijn gekomen dan de week er voor. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis terecht is gekomen, is met vier gestegen, dat is een lichte stijging vergeleken met vorige week, maar volgens het AD liggen er in totaal slechts 19 patienten op de IC. En negen mensen zijn aan Covid19 overleden, dat is relatief dan weer een vrij forse stijging.

Dat er sinds 1 juli meer mensen zijn besmet, was te voorspellen. Aangezien het aantal testen de laatste week behoorlik op is geschroefd, is het niet zo gek dat het aantal besmettingen meestijgt. Net als de week er voor, was dat 1%. Het nieuws over meer besmettingen en de reacties daarop, heeft de laatste weken ook de angst voor een tweede golf doen aanwakkeren, dat leidt dan weer tot meer testen, etc. Ook het reproductiegetal – hoeveel andere mensen iemand die besmet is, besmet – ook dat belangrijke cijfer is ongeveer gelijk gebleven.

BEROUWBAARHEID

Maar hoe waardevol is zo’n test? Het klinkt gek, maar dat weten we niet precies. Simpelweg omdat dit virus nieuw is. Bovendien zijn er heel veel tests (honderden) in omloop, slechts een klein deel daarvan wordt gezien als redelijk betrouwbaar. Onder ‘redelijk’ wordt verstaan tussen de 50 en 85%, maar in ieder geval geen 100. Ook dat isgoed verklaarbaar. Net als bij het vaccin, gaat het ontwikkelen van een test vel te snel. Waar het ontwikkelen van een test normaal gesproken jaren kost, is dat nu binnen een maand gepiept. Dat betekent dat als je positief getest bent, je minimaal 15% kans hebt, dat je niet bent besmet.

RISICO NIHIL

Wat zien we verder? Van het aantal mensen dat is getest, valt een aanzienlijk groter deel in de leeftijdscategorie tot 50 dan zeg twee maanden geleden. Is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg, want deze groep is goed beschermd tegen het virus door het immuunsysteem. Je ziet dan ook dat in die categorie maar heel weinig mensen zijn overleden. Deze mensen krijgen doorgaans alleen te maken met milde klachten, en zijn met een paar dagen of een paar weken weeer hersteld. De kans dat het aantal mensen op de IC daarmee hard omhoog zal gaan, is heel klein. Daarmee blijft de kans dat dit zal leiden tot een snelle stijging van het aantal mensen dat er aan overlijdt, uiteraard ook klein (ongeveer 0,0000015%).

Nu het antwoord op de vraag: wanneer spreken we van een tweede golf? Die vraag kan niemand beantwoorden, omdat daar geen officiele defenitie voor is. De virologen spreken van een bosbrand die her en der oplaait, en op andere plekken redelijk onder controle is. Maar aangezien het RIVM, Rutte, de Jonge, de virologen en de ziekenhuismensen het vanaf het begin hebben gehad over de druk op de IC’s als graadmeter, zou je kunnen zeggen dat als het aantal IC-patienten boven (bijvoorbeeld) de zeshonderd komt en razendsnel stijgt (zeg 100 per dag) dan zou je logischerwijs van een tweede golf kunnen spreken. Daar is nog lang geen sprake van.

DOODSBANG

Op dit moment is het virus dan ook niet het grootste gevaar, maar de ANGST voor een tweede golf. Zoals gezegd, niemand weet wat dat is, maar het lijkt erop dat iedereen zich daarbij focust op het stijgende aantal besmettingen, in plaats van op het aantal IC-patienten. Zoals we net zagen zegt dat aantal niet zo veel, maar als we ons alleen gaan focussen op de schijnbare snelle stijging, kan dat wel een gevaar gaan vormen. Want angst, depressie en stress verlammen het immuunsysteem, waardoor de kans op Covin19 stijgt en de angst verder toeneemt. Dan komen we in een vicieuze cirkel van toenemende paniek dat niet alleen meer besmettingen oplevert (omdat het immuunsysteem is verzwakt), maar ook kan leiden tot een stijging van andere (welvaart)ziektes.

Maar zoals ik heb uitgelegd, die angst is – ondanks het voortdurende angstzaaien van het RIVM – op dit moment helemaal nergens voor nodig. Zeker niet voor mensen die niet tot de risicogroep behoren. Maar ook daarboven kun je in principe rustig slapen, want de negen mensen die de afgelopen week dood gingen aan corona is een te verwaarlozen percentage van nog geen 0,00001%. Welterusten!

 

Leave a Reply