Dat Boris Johnson nu juist degene moet zijn die ons erop moet wijzen dat een gezonde leefstijl veel beter werkt tegen corona dan welk vaccin ook. Dat is al erg! Hoewel politici in Nederland beamen dat Covid19 mensen met overgewicht harder raken dan gezonde mensen, kiezen met name VVD en CDA er liever voor om de resultaten af te wachten van het al eerder genoemde Preventieakkoord, dan in te zetten op echte gezondheid.

Waarom het Preventieakkoord op geen enkele manier de gezondheid van de Nederlander zal verbeteren, heb ik in een eerdere blog al aangegeven. Paul Blokhuis moet zich dood schamen dat hij het woord ‘gezondheid’ zelfs maar in zijn mond durft te nemen. Een woordvoerder zegt namens hem dat in het corona-programma ‘Alleen Samen’ al aandacht is voor gezonde voeding en beweging. Ik heb gisteravond echt m’n best gedaan, maar in al die spotjes komt noch het woord ‘gezondheid’, noch het woord ‘beweging’ voor.

Deze woordvoerder voegde daar in het AD vandaag nog aan toe: ‘We zijn constant in gesprek met wetenschappers en ondertekenaars van het Preventieakkoord om te bekijken wat nodig is om onze ambitie van een gezonder Nederland te behalen. En, zoals altijd al is gezegd, als dat niet snel genoeg gaat, kijken we wat daarvoor nog meer nodig is.’ Hij vertelt er niet bij dat dat zogenaamde Preventieakkoord niet bedoeld is voor ons, burgers, maar voor de industrie zelf. Daar liggen immers zijn belangen, niet bij gezonde mensen. Als dankzij de stevige lobby van de voedingsindustrie na de suikertaks zelfs onze laatste strohalm, geen belasting op water, uiteindelijk moest sneuvelen, hoeven we daar geen illusies bij te hebben.

HYDROXYCHLOROQUINE

Hoewel het relatief spotgoedkope medicijn hydroxychloroquine, gecombineerd met het mineraal zink, al op vele plekken in de wereld tot ongelofelijke resultaten heft geleid, wordt het door het RIVM en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge weggezet als een gevaarlijke hype. Ook de Nederlandse huisarts Rob Elens heeft daar 100% resultaat mee behaald. Dat dat middel zeer waarschijnlijk veel beter werkt dan alle andere behandelingen, bewijst ook een Amerikaanse arts die samen met een groot aantal andere artsen onder de naam ‘Artsen In De Frontlinie’ dagelijks corona-patienten bahandelt en geneest. De teller staat inmiddels op driehonderdvijftig patienten die zijn genezen (is eveneens 100%).

DE VRAAG STELLEN, IS HEM BEANTWOORDEN

Waarom is de Jonge daar zo stellig in? Het antwoord ligt natuurlijk voor de hand: het groter doel is dat alle mensen op aarde, van baby tot stokoude bejaarden aan het vaccin moeten. Een middel dat onder andere vreemde bestanddelen zal bevatten als kankercellen, deeltjes van een geaborteeerde foetus en nanodeeltjes. Niet omdat dat ons beter zal helpen, maar omdat daarmee verschrikkelijk veel geld kan worden verdiend. Of, zo wordt gesuggereerd, omdat daarmee de overbevolking kan worden bestreden.

Dan blijft de vraag waarom mensen als Rutte en de Jonge in diverse video’s hebben gezegd dat ze nooit hebben getwijfeld aan het vaccin? Waarop baseren ze dat? Ze zeiden het op een moment dat er uberhaupt nog geen vaccin was, een vaccin dat volgens ingewijden aan vrijwel geen enkel protocol voldoet en in een fractie van de daarvoor gebruikelijke tijd, wordt klaargestoomd. Hebben ze voorspellende gaven? Of hebben ze voorkennis? Hoe dan ook, de geruchten die gaan over wat er in dat vaccin zit, doet het ergste vermoeden. Ook in dit geval lijkt het middel veel erger dan de kwaal.

HOEZO PREVENTIE?

Terug naar het Preventie-akkoord, ondanks het tot op een vieze onderbroek na, uitgekleede akoord, hechten de grote partijen (mn VVD) meer aan onderlinge afspraken met partijen die tot nog toe nooit blijk hebben gegeven de intentie te hebben om iets te doen aan overgwicht en obesitas. Ook al benadrukken wetenschappers en collega partijgenoten (SP, Groenlinks, etc.) dat synthetische stoffen in de voedingsproducten de belangrijkste oorzaak zijn van deze epidemie, is het kabinet dus niet van plan daar echt iets aan te doen. Dit staat in schril contact met het belangrijkste uitgangspunt om in deze coronatijd de risicogroep te beschermen, zelfs ten koste van de economie. Het leeuwendeel van de mensen die dood zijn gegaan aan Covid 19 hadden immers overgewicht en onderliggend lijden. De ziektes die samengevat de welvaartsziektes worden genoemd en die veroorzaakt worden door ongezonde voeding met daarin veel te veel geraffineerde suiker, aspartaam en diverse andere, synthetische, chemische zoetstoffen.

CONCLUSIE

Als we op dat preventieakkoord moeten wachten om deze gevaarlijke stoffen uit onze voeding te krijgen, kunnen we lang wachten. Daarvoor heeft de industrie dankzij zijn lobbyisten en vooral de partijdigheid van politici een veel te grote vinger in de pap als het om gezonde, of liever ongezonde voeding gaat. Dus zal een campagne, zoals Boris Johnson in Engeland is gestart om mensen te helpen af te vallen, hier in Nederland niet plaatsvinden. Onder de dekmantel van een zogenaamd Preventieakkoord zal er geen verbod op reclame voor junkfood op televisie en internet komen, evenmin zal het verboden worden, zoals in Engeland wel het geval is, om snoep in het zicht bij de kassa te etaleren, noch zullen onze te dikke mensen beschermd worden door kortingsacties op deze producten te verbieden.

Alsof, zoals in dit akkoord staat, scholen en sportclubs uit zichzelf, gezondere producten gaan verkopen als er geen controle en straf op ‘overtreding’ van die afspraak staat. Dat is een voorspelbare illusie. Omdat ze simpelweg niet willen weten wat gezond is. Dat is niet in hun zakelijke belang. Aangezien alle ongezonde spullen uit de supermarkt komen, en de overheid deze industrie subsidieert en dus steunt, zal het nog veel langer duren voor er uberhaupt een dergelijke overheidscampagne zal komen. En mocht die er komen, dan is het vrijwel uitgesloten dat ons daarin eerlijke en zuivere informatie zal woren gegeven over wat gezond is. Dat ons duidelijk en zonder slinkse omwegen zal worden gemaakt dat producten waar synthetische, chemische stoffen in zitten heel erg ongezond zijn.

Ondanks het feit dat meer dan tien miljoen mensen in Nederland, ik zeg het nog maar eens, chronisch ziek zijn, vele wetenschappers pleiten voor een veel verder gaande gezondheiscampagne en slechts 20% van de supermarktreclame over gezonde voeding gaat, terwijl 80% het doel is, houden CDA en VVD hun poot stijf. Kennelijk kan het hen weinig schelen dat er jaarlijks meer mensen dood gaan aan deze zogenaamde voedingsstoffen, dan dit jaaraan Covid19.

Leave a Reply