De Tweede Golf?

Vandaag, zaterdag 25 juli, hoefde ik de krant (AD) niet open te slaan om te weten hoe laat het is. Het offensief om een tweede golf te forceren is begonnen. Op de voorpagina stond een artikel van Marion Koopmans, viroloog van beroep, en lid van het Outbreak Managing Team, waarin de subkop is: ‘Mondkapjes niet afdoende tegen Tweede Golf.’ Het staat bol van de angstprikkels. Waarom? Gaat de tweede golf er komen? En wat voor tweede golf zal dat zijn?

Is dat misschien ook de reden dat deze instelling sinds 1 juli ons niet meer per dag, maar per week informeert over de ontwikkelingen rond corona? Hoe dan ook, de paniek is nergens voor nodig vindt Maurice de Hond, en de tweede golf is nog heel ver weg. Het is waar dat in de afgelopen week het aantal besmettingen bijna twee keer zo hoog was als de week er voor. Het is ook waar dat dat vervelend is, maar vooralsnog niet meer dan dat. Al zal er volgens Maurice de Hond wel een tweede golf komen, maar dan van faillisementen, werklozen, en eenzame en gedeprimeerde mensen.

Aangezien de GGD de laatste weken steeds meer is gaan testen, en dat verhalen als deze mensen steeds banger maken, zodat ze zich eerder laten testen, is het logisch dat het aantal geregistreerde besmettingen stijgt. Bovendien, zegt de Hond, zijn er in verhouding veel meer jongeren getest dan ouderen, en deze groep zal daar naar verhouding veel minder van merken omdat hun immuunsysteem hen daartegenbeschermt. Slechts in een heel enkel geval komen die mensen op de IC terecht. Gezien het aantal mensen dat in de doelgroep tot 65 jaar aan Corona is overleden (Nog geen 400, 1 : 0,0025), hoeven we ons voorlopig gen zorgen te maken. Hoewel?

Het aantal mensen op de IC was tot nu toe de voornaamste graadmeter voor het RIVM om te kunnen spreken van een noodsituatie. Nu kan dat bij de RIVM, maar ook in de samenleving bijna per dag veranderen, maar ook wat dat betreft kunnen we rustig gaan slapen: op 8 juli daalde het aantal corona-patienten op de IC’s van 103 naar 94, en zelfs de week dat het aantal besmettingen bijna verdubbelde, daalde dat aantal licht.

Kunnen mondkapjes daar een positieve rol bj spelen? Vanaf het begin van de crisis heeft het RIVM gezegd dat mondkapjes geen bescherming bieden. Sinds de afgelopen week lijkt de samenleving daar toch anders over te denken: in de nieuws- en praatprogramma’s ging het nergens anders over, en gezien de reacties van daarvoor uitgenodigde mensen, is 100% voor: ‘Als het moet, dan moet het.’ Als dat de algemene argumentatie is, komen we niet zoveel verder. He dan ook, dat geldt niet voor het RIVM, mondkapjes zijn nog steeds taboe, ze zijn overbodig of werken zelfs averechts. Toch heeft het kabinet gister een vraag bij het OMT neergelegd om een onderzoek te starten naar het nut ervan. Als het RIVM dat onderzoek gaat doen, dan duurt het nog wel even voordat we daar een antwoord op krijgen. Maar hoe voorkomen we dan een tweede golf?

Mijn belangrijkste advies: Stop met angstzaaien! Volgens de Hond zou een tweede golf, als die er al komt, pas in het najaar plaatsvinden. Als het aan hem ligt gebeurt dat niet. Dan moeten we wel nu al beginnen alle luchtzuiveringsinstallaties coronproof te maken. Voorlopig lijkt het er niet op dat het kabinet die weg zal gaan.

Hoewel er nog nooit zoveel informatie over virussen in het algemeen, en Het Virus in het bijzonder, lijkt het afschaffen van de heilige drie-eenheid van het RIVM (en kabinet) – kortweg anderhalve meter, handen wassen en niezen in de elleboog – verder weg dan ooit. Op 13 juli heeft het kabinet de corona noodwet, tweede versie ingediend bij de Tweede Kamer. Na het reces zal die beoordelen of de wet voldoet. Zo ja, dan heeft de Eerste Kamer het laatste oordel.

Wat is er zoal veranderd? Om het geheugen op te frissen: ‘buiten’ is de kans op besmetting met Covid19 vrijwel nihil. Dus al die maatregelen, zoals Femke Halsema in Amsterdam heeft uitgevaardigd, zijn niet nodig. De anderhalve meter afstand, het zwaard van Damocles boven ons hoofd, is daar dus ook niet nodig. Verder is inmiddels wel duidelijk dat de besmetting via de mens plaatsvindt, niet via dingen als geld, deurkrukken en armleuningen, dus handen wassen is ook nutteloos, of werkt juist averechts aangezen je de natuurlijke beschermingslaag aan goede bacterien die je echt beschermen, van je huid afwast. Bovendien is het huis ventileren, het coronaproef maken van ventitaliesystemen in bedrijfspanden en stressreductie ook een goede bescherming tegen het virus.

Als het aan mij ligt, zou ik de heidige drie zogenaamde bescermingsregels aanpassen: Ventileer je huis, ga zo veel mogelijk naar buiten, en pak het sociale leven weer op! In eerdere blogs heb ik al duidelijk gemaakt dat een vaccin weggegooid geld is, omdat het niets meer voor onze gezondheid kan doen, dan wat ons immuunsysteem al doet. Omdat 95% van de mensen die aan corona doodgaan, een of meer onderliggend lijden hebben, zal ook daar een vaccin niet helpen. Alleen een landelijke campagne Gezonde Voeding & Gezond Leven zal daar uiteindelijk iets aan kunnen doen.

Samenvattend: het wordt hoog tijd dat:

1. journalisten zich beter gaan informeren en vooraf nadenken over wat hun informatie teweeg kan brengen (positief en negatief).

2. de media ophouden steeds de schuld bij de mensen te leggen die de anderhalvemeter-maatregels steeds meer aan hun laars lappen, terwijl ze zich beter en objectiever kunnen laten informeren. Voorts is mijn advies aan hen: denk vooraf na over de gevolgen die het delen van informatie met name voor de risicogroep tot gevolg kan hebben.

3. In het algemaan: we de oorspronkelijke maatregelen tegen het licht houden en op z’n minst relativeren.

4. de op vliegvelden binnenkomende mensen getemperatuurd worden, zodat mensen met corona-achtige klachten direct onderzocht kunnen worden.

5. het kabinet zelf gaat nadenken, in plaats van blind het RIVM te volgen. Dat het verder het kaf van het koren scheidt, zodat er niet, zoals in maart, een totale lockdown plaatsvindt die de economie helemaal om zeep helpt.

Leave a Reply

Een gezond kind in 7 stappen? Beter en slimmer eten. Boek bestellen