Suikertaks tegen overgewicht: waarom het er niet van kwam?

By 5 juli 2020 Uncategorized

Teveel Nederlanders zijn te dik. Waar dat toe kan leiden hebben we onlangs gezien toen het coronavirus zich begon te roeren: negentig procent van alle patienten op de IC waren te dikke mannen, boven de 70 met, dat moet in dit verband worden onderstreept, met onderliggend lijden. Daarmee wordt bedoeld dat die mannen aan andere, ernstige, veelal dodelijke ziektes als kanker, hart- en vaatziektes en diabetes leden.

En dat kwam weer door een ongezonde leefstijl en voedingspatroon. Aangezien het leuwendeel van de Nederlanders zijn boodschappen doet in de supermarkt, kun je ook begrijpen dat de producten die ze daar verkopen er een belangrijke rol bij spelen. Niet alleen, want ook snackbars, tankstations, sportkantines, schoolkantines, etc. verkopen grotendeels junkfood. Daarmee bedoel ik producten met teveel slechte ingrediĆ«nten als geraffineerde suiker, kunstmatige zoetstoffen, etc. Daarom worden deze producten ‘bewerkte’ producten genoemd.

Dat teveel van deze slechte zoetmakers er dus voor zorgen dat teveel Nederlanders te dik en te ziekworden, kan een ieder die zijn gezonde verstand gebruikt, begrijpen en beamen. Daar kunnen we dus alleen iets aan doen als de producenten en verkopers van deze producten eraan mee willen werken om deze stoffen in die producten in te perken. Daarbij gaat het overigens niet alleen om suiker en andere synthetische zoetstoffen, maar ook om geraffineerde zout en andere synthetische ziekmakers zoals ve-tsin. Daarom is het onderzoek wat Follow The Money deed naar waarom er tot nu toe nooit en suikertaks is gekomen, terwijl daar al wel afspraken met de industrie over waren gemaakt, een belangrijke stap naar een gezondere wereld waar het risico van deze welvaartsziektes (inclusief Covid19) aanzienlijk wordt verkleind. Al denk ik dat de gesprekken over een suikertaks eerder als afleiding van die andere zaken te beschowuen is dan dat er echt de wil is om deze producten gezonder te maken.

Waar gaat het over? Minder suiker in alle industriele producten, maar ook om kleinere porties, frisdrank op scholen en het inperken van kindermarketing. Daarover zijn al vanaf 2016 partijen als patientenverenigingen, gezondheidszorg en welzijn, gemeenten, onderwijsinstellingen, als het bedrijfsleven, sociale partners, de overheid en zorgverzekeraars metelkaar over in gesprek. Dat is vreemd! In plaats van dat de overheid (politiek) de veroorzakers van al dat ‘onderliggend lijden (10 miljoen mensen zijn in Nederland chronisch ziek) verplicht om alle slechte stoffen uit hun producten te halen, kwamen die gesprekken niet verder dan een juridisch niet bindend akkoord. Met andere woorden: ondanks alle afspraken over minder zout, minder vet, etc. zijn we in die vier jaar geen steek verder gekomen.

Wie is daar voor verantwoordelijk? Het antwoord is schrijnend en misdadig: de overheid! In de persoon van staatssecretatis Blok die bij de vaccinatie ook al een dubieuze rol speelde en vol trots in Europa verkondigde dat hij, en hij alleen, verantwoordelijk was voor het terugdringen van de oppositie tegen deze ook al dubieuze maatregelen.

Wat daar de gevolgen van kunnen zijn hebben we geweten: meer dan zes duizend doden, en een verpieterde economie. Net als dat de overheid de afgelopen kabinetsperioden er aen de ene kant al voor had gezorgd dat de gezondheidszorg op alle fronten kapotbezuinigd was, zorgde diezelfde overheid er aan de andere kant voor dat de Nederlandse bevolking steeds dikker en steeds ongezonder werd. Zo bezien kan de Nederlandse overheid ervan worden beschuldigd dat er niet alleen zesduizend mensen dood zijn gegaan (zeg maar moord met voorbedachte rade) en dat een veel groter aantal Nederlanders inmiddels rijp is voor de sloop. Met de anderhalve-meter wet die er aan staat te komen, wordt de strop nog verder aangetrokken.

Leave a Reply