Waarom wachten tot er een vaccin is, als we nu al ons immuunsysteem kunnen boosten?!

By 14 juni 2020 juni 30th, 2020 Uncategorized

Hoewel Corona of Covid19 bij ons voor de meeste mensen nog maar weinig voorstelt, zitten we nog steeds allemaal in de zogenaamde intelligente lockdown. Hoewel we meer ruimte hebben gekregen, wordt nog steeds door de overheid in nauwe samenwerking met de RIVM bepaalt – en ons dag in dag uit door honderden mediaberichten op ons hart gedrukt – dat we elkaar niet mogen anraken, dat ouderen opgesloten moeten blijven en dat we tig keer per dag onze handen moeten wassen. De grenzen zijn inmiddels wel wat opgerekt, maar nog steeds houdt het RIVM en de overheid stug vast aan de heilige drie-eenheid: anderhalve meter, handen wassen en in je elleboog niezen. Als je dit zo leest, ziet het er maar karig uit. Als je niet beter wist zou je kunnen denken: is dat alles? Moet dat ons tegen zo’n gevaarlijk virus beschermen?

Maar gelukkig is dit niet het enige, er komt namelijk op korte termijn al (eind dit jaar) een vaccin aan dat alle problemen die met dit virus verband houden in een klap oplost: het vaccin! Hoewel voor het gemiddelde medicijn jaren nodig zijn om goedgekeurd te worden, kan het met dit vaccin kennelijk binnen een half jaar lukt. Hoe kan dat?

Simpel, dat kan niet! Waarom niet? Omdat er voor andere virussen (bijvoorbeeld SARS), ondanks hevige pandemie, al of niet uitgebroken, nog steeds geen vaccin is, en voor andere virussen (bijvoorbeeld griep) weliswaar een vaccin is, maar dat werkt maar voor een klein gedeelte van de grieppatienten. Dus waarom zou dit vaccin er binnen een half jaar kunnen zijn en zou dit ook nog eens goed werken? Die kans is heel erg klein. Waarom zouden we daar dan op wachten, zeg maar op onze handen blijven zitten?

We weten allemaal dat er met elk zogenaamd vaccin heel veel geld gemoeid is. We weten ook dat ene Bill Gates een groot deel van zijn met Microsoft verdiende dollars investeert in wereldwijde vaccinatie en nu dus in het vacin voor Covid19. Maar weten we ook dat diezelfde Bill Gates een flinke vinger in de pap heeft bij de WHO (World Health Organisation) en dat hij ons eigen RIVM financieel onderhoudt? Dan weet je het nu!

Waarom zouden we dan wachten op een vaccin dat als het er komt, zeer waarschijnlijk nauwelijks bescherming zal bieden tegen dit vervelende virus? Waarom vertrouwen op een partij die verantwoordelijk is voor meer dan 10 miljoen chronisch zieke mensen, niet in staat is om de zwakken van de sterken te scheiden, zodat de economie gewoon door kan razen, en dat een beschamend imago heeft (Zo wist de toenmalig leider Ab Osterhaus in 2009 minister Ab Klink zo gek te krijgen dat hij miljoenen vaccins bestelde voor een pandemie die niet plaatsvond (in scene was gezet), waardoor al die vaccins zijn doorverocht aan Afrika of in de vuilnisbak belandden? In Nederland stierven er zestig! mensenaan deze (Mexicaanse) griep.

Wie zegt ons dat het deze keer anders gaat? Maar het aller ergste is dat dit vaccin ondanks deze rigoreuze maatregelen, nog veel meer slachtoffers kost. Denk eens aan de duizenden ernstig zieken die niet in het ziekenhuis terechtkonden omdat alle IC’s overvol waren vanwege Covid19-patienten. Maar denk ook eens de bezuinigingen in de zorg, waardoor het toch al bescheiden arsenaal aan apparatuur naar de Covid19-patienten ging, waardoor alle andere ernstig zieke mensen door alle waarschuwigen via de media niet naar het ziekenhuis durfden of simpel weggeweigerd wereden vanwge plaatsgebrek. Vraag je eens af hoeveel levens dat heeft gekost, en nog kost.

Maar waarschijnlijk de allerbelangrijkste oorzaak is dat noch het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu), noch onze overheid uit de kaders heeft durven denken. Want ligt een grootschalige bewustwordingscampagne, in samenwerking met de media, waarin de bevolking wordt uitgelegd wat je er zelf aan kunt doen, niet veel meer voor de hand? Vertel de mensen dat we allemaal een immuunsysteem hebben dat, mits we er goed voor zorgen, ons beschermt tegen alle welvaartsziektes inclusief kanker en het Covin19-virus. Dat daar geen synthetische medicijnen of chemo voor nodig is. Dat alleen al gezonde voeding en een gezonde leefstijl ons immuunsysteem versterkt en sterk houdt. Maar vertel er dan wel bij dat je dan bepaalde dingen beter niet kunt eten of doen; dingen als roken, alcohol drinken, industriele voedingsproducten nuttigen, etc. Kortom, wees eerlijk en integer. En daar zit um de kneep. Onze overheid heeft net als het RIVM belangen, en die liggen niet bij ons maar bij de partijen die heel veel geld aan ons verdienen, terwijl de producten die ze verkopen juist de oorzaak zijn van al die chronisch zieke mensen. Denk aan de voedingsindustrie en de farmaceutische industrie. Daar moeten we het dus niet van hebben. Waarom vertrouwen we dan blind op Rutte en consorten? Vraag je dat ook eens af. Zou het angst kunnen zijn, de angst waar ze de afgelopen maanden kwistig in het rond hebben gestrooid?

Goed, om een lang verhaal kort te maken: vertrouw niet langer op hen, maar vertrouw op jezelf! Versterk je immuunsysteem! Hoe? Dat kun je vinden in mijn boek Chronisch Gezond, Recept voor een Vitaal Leven. En vanaf zeer binnenkort twee keer per week op chronischgezond.nu, Twitter en Instagram.  Op maandag plaats ik een ultrakort (max. 3 minuten), maar o zo efficiente video waarin je simpel toe te passen tips krijgt om je immuunsysteem te versterken. Begin van de week gaat het over voeding en aan het eind van de week over leefstijl. Dan dagen we je bovendien uit een van deze tips de komende week toe te passen. Zo leer je stap voor stap hoe je van chronisch ziek wellicht weer chronisch gezond kunt worden. Dat kost je nog geen zes minuten per week, maar levert je veel meer op dan alle maatregelen en vaccins bij elkaar! Binnenkort meer nieuws.

Leave a Reply