Geloof het ongelofelijke

Ik heb het al vaker geroepen, geloof het ongelofelijke, maar dat was voordat ik op aanraden van mijn goede vriend Peter de laatste film van Michael Moore, Planet Of The Humans, zag. Zojuist! Een eye-opener van de eerste orde. Wat je ziet, overstijgt zelfs het ongelofelijke. Het laat zien hoe de rijksten der aarde in rap tempo onder het mom van ‘groen’ de wereld vernietigen. De stille getuigen van deze nieuwe trend zien we overal om ons heen: stapels in stukken gezaagde bomen. Om er  achter te komen dat die bomen zijn omgezaagd om op een zogenaamd ‘groene’ wijze bij te dragen aan de enorme vraag naar energie, leidt slechts tot een gevoel van stilte, onmacht, wanhoop en woede. Het gaat kennelijk niet om duurzame energie, maar alleen belangen. En de belangrijkste speler is de overheid volgens Moore. Om erachter te komen of deze docu de waarheid spreekt, moet je durven omdenken, wat mij betreft een heel belangrijke vaardigheid die je niet op school geleerd wordt. Maar klopt de informatie in deze docu wel?

Na wat speurwerk stuitte ik op een artikel in de Volkskrant over een biomassa centrale in Diemen. Hoewel zo’n beetje iedereen daar falikant tegen is, gaat deze grootste centrale van Nederland er waarschijnlijk toch komen. Op 8 april dit jaar, middenin de Coronacrisis, gaf de provincie Noord Holland groen licht. Hoewel er, zo wordt steeds meer duidelijk, inmiddels bijna zes duizend mensen zijn gestorven aan het Corona-virus, en steeds meer geleerden concluderen dat ongezonde lucht daar een mogelijke oorzaak van is, mag dit Zweedse bedrijf het gehalte aan stikstof en fijnstof in en om Amsterdam flink opvoeren. Want niet alleen in Diemen, maar ook in Zaandam en Amsterdam verrijzen er dergelijke monsterhoutkachels, in totaal zijn er 372 gepland in Nederland! en is twee derde al in bedrijf. Er is tenslotte haast geboden, want we moeten de milieudoelen van Parijs halen. Want ja, je gelooft het niet, het verstoken van bomen valt onder duurzaam. Want’, zo beloven deze bedrijven, ‘voor elke omgekapte boom wordt een nieuw, jong boompje terug geplaats.’ Nog afgezien van de vraag of dat echt gebeurt, duurt het decennia voordat deze nieuwe bomen evenveel bijdragen als de oude bomen. Tegen de tijd dat deze nieuwe bomen volgroeid zijn is het grootste deel van alle bomen in de wereld waarschijnlijk verstookt.

Subsidie

Hoe kom ik daarbij? Om te beginnen dient er voor zo’n centrale een enorme hoeveelheid hout gekapt worden. Alleen al voor Diemen zijn 18.000 tot 36.000 voetbalvelden nodig, dat is 5x zoveel als alle voetbalvelden in Nederland. Vermenigvuldig dit eens met 372 (alleen voor Nederland). Maar dit gebeurt niet alleen in ons land, dat gebeurt overal ter wereld. Bio massa is namelijk big bussiness. Het is het nieuwe groen! Met een groot verschil: het gaat niet echt om duurzaam (duhhh!!), het gaat om de enorme bedragen aan subsidie die in het vooruitzicht worden gesteld. Want op die manier denkt onze regering snel de klimaatdoelen te kunnen halen. En daar hebben ze best iets voor over. Deze feiten zijn gewoon door iedereen te checken.

Duurzaam

Maar hoe duurzaam is die biomassa nou echt? Hoewel Vattenfall vol houdt dat ze pellets verstoken, blijkt uit alles adat dit een leugentje om bestwil is. Het hout  voor Diemen wordt van ver, bijvoorbeeld vanuit Amerika of Canada, aangevoerd zo blijkt. Dat alleen al maakt deze werkzijze er niet duurzamer op. Maar dat is niet het enige leugentje. Vattenfall (voorheen Nuon) durft ook te beweren dat deze grootste centrale van Nederland niet meer fijnstof uitstoot dan 1 houtkachel. Je moet wel heel dom zijn om dat te geloven, en naief of arrogant om dat te beweren.

Belangen: subsidie

Wat zijn de belangen van Vattenfall? Dit Zweedse bedrijf strijkt alleen al aan subsidie in Nederland van elf miljard euro op. Dat is nog los van het maandelijkse bedrag die de 60.000 huishoudens per maand aan Vattenfall betalen voor gebruikte energie. Dus best interessant. Nu weet ik niet of dit bedrag een jaarlijks bedrag is of uitgestreken moet worden over de twaalf contractjaren. Maar goed belangen.., Fenna Swart voorspelt namens het Comite Schone Lucht dat uiteindelijk 80% uit de subsidiepot naar de omstreden biomassacentrales zal gaan. Dus dat dit bedrijf daar belang bij heeft, is wel zeker. Sterker nog, zonder die subsidie ziet Vattenfall er van af. Het Comité Schone Lucht bekijkt samen met het Nijmeegse Mobilisation of the Environment (Mob) of juridische stappen tegen de beoogde biomassacentrale van Vattenfall in Diemen eenkans hebben. Mob is opgericht door Johan Vollenbroek. Opvallend is ook dat Vattenfall aangeeft van plan is om na 12 jaar met deze manier van energiewinning te stoppen. Gek genoeg is dat precies de periode waarover de subsidie wordt verstrekt. Het bedrijf houdt de mogelijkheid om langer door te gaan open, mede afhankelijk van of deze termijn wordt verlengd. Het heeft er dus alle schijn van dat het Vattenfall niet te doen is om duurzame energie, maar om de enorme subsidiestroom. Wiebes, die maar niet over de brug komt om de huishoudens in Groningen te compenseren voor geleden schade, geeft grif elf miljard uit voor een veel vuilere vorm van energieopwekking dan gas, of zelfs kolen. Het geeft ook aan dat Nederland slechts de schijn opwekt serieus de milieudoelen van Parijs te willen halen.

Houtkap:

Het plaatje wordt steeds duidelijker en zwarter: hoewel ons wordt aangeraden de houtkachel zo weinig mogelijk te gebruiken, zullen er op zeer korte termijn bijna vierhonderd centrales gaan draaien. Alleen al voor Diemen zijn 18.000 tot 36.000 voetbalvelden bomen nodig, dat is 5x zoveel als alle voetbalvelden in Nederland. “Massale houtstook is een ecologische ramp”, aldus Vollenbroek. “We vergeten dat Amerikaanse en Baltische bossen branden in onze kolen- en biomassacentrales.”

Media

Het geeft ook nog iets anders weer. Wat je sinds Corona veel meer ziet, is dat de media mensen die anders denken dan zij goed vinden, worden weggezet als ‘complotdenker’. Dit verwijst naar iemand die dingen ter discussie stelt, dingen als 5G en vaccineren, dingen waar veel mensen zich zorgen om maken. Het enige belang dat die zogenaamde complotdenkers hebben, is de gezondheid van zichzelf, maar ook van alle andere levende wezens op aarde. Deze belangen worden kennelijk niet gedeeld door Wiebes en Vattenfall, die hebben zoals we net zagen heel andere belangen. Die van Vattenfall zijn duidelijk, maar wat is het belang van Wiebes? Een vette bonus of een grof betaalde baan?

Michael Moore

Terug naar de docu van Michael Moore, wat is zijn belang? En wat is het belang van de steenrijke investeerders in bio massa? Het belang van Moore lijkt onze gezondheid. Hij wil ons waarschuwen voor wat ons te wachten staat: een verschroeide aarde waarop niet meer te leven valt. En wat zijn dan de belangen van die rijken der aarde?  Hoewel deze mensen zich tot nu toe vooral hebben ontpopt als geld- en machtverzamelaars, waarbij wij en onze gezondheid ondergeschikt waren, doen ze nu net alsof ze geld investeren in bioa massa omdat het juist goed is voor de planeet en daarmee voor onze gezondheid. Toch lijkt het ook hier te gaan om de omgekeerde wereld. Hoe waarschijnlijk is het dat deze mensen opeens 180 graden zijn gedraaid. Wat hen kenmerkt is, dat ze alleen kunnen denken in geld, zou dat nu opeens niet meer zo belangrijk zijn? Dit is op z’n minst twijfelachtig.

Complotdenkers

Dit vermoeden wordt nog eeens versterkt doordat mensen die deze bedrijven ter discussie stellen, nu evenals Moore worden weggezet als leugenaars en nepnieuws-verspreiders. Deze documentaire is volgens hen (en de overheid) verzonnen, beelden zijn gemanipuleerd en, samengevat, deze documentaire brengt nepnieuws en moet daarom verbannen worden van internet. Ik vraag me zelfs af of ze hem hebben gezien.

Topje vande ijsberg

De eerste keer dat ik iets over bio massa hoorde, ging het over zo’n installatie bij Amsterdam. Dat dit bedrijf nog veel mileuvijandiger is dan de op kolen gestookte bedrijven is al schandalig, maar dat, om deze bedrijven draaiende te houden, er bergen en bergen hout nodig zijn, afkomstig van bomen die juist een belanfgrijke rol spelen bij schone lucht. Biomassacentrales putten in de eerste plaats uit lokaal hout. Wat de gemeentes ook beweren dat is de reden dat je overal stapels boomstammen ziet liggen. Maar dit hout is bij lange na niet genoeg, daarom wordt het overgrote deel geimporteerd uit andere landen. En dit gebeurt overal er wereld. Hoewel 16.000 voetbalvelden als heel veel klinkt, is het slechts het topje van de ijsberg. Als dit kan, is wat mij betreft alles mogelijk: ‘5G is een dodelijk wapen’, ‘Corona is door mensen verooorzaakt of zelfs bedacht en bewust in gang gezet’, ‘kanker is al jaren te genezen’, en ga zomaar door. Geloof het maar! Is het misschien zo dat dergelijke taaal wordt gebezigd uit mensen die juist het omplot vormen? Wat groen’ wordt genoemd is in feite gitzwart. Wat wordt er nog meer verzwegen?

De kern

Veel! Want, en nu komen we tot de kern, deze bedrijven en de mensen die er voor werken, liegen en bedriegen altijd! De pluspunten worden genoemd en de minputen verzwegen. Om zoveel mogelijk geld te verzamelen gaan ze, dat is inmiddels wel gebleken, over lijken. Dat geldt mogelijk ook voor biomassa. Mijn advies: Denk na, follow the money! Daar ligt veelal de waarheid. En kom in actie!

 

Leave a Reply

Een gezond kind in 7 stappen? Beter en slimmer eten. Boek bestellen