Monthly Archives: juli 2020

Voorlopig komt er geen tweede golf

By | Uncategorized | No Comments

Hoewel virologen het zeker weten, de tweede golf gaat er komen, is dat nog maar de vraag. En als ie komt, wanneer dan? Of is hij er al? Om een antwoord op deze vragen te kunnen geven, moeten we eerst weten wat dat is, een tweede golf. Kunnen we met bijvoorbeeld tweehonderd besmettingen het al hebben over een tweede golf?

De RIVM publiceert sinds 1 juli wekelijks (op dinsdag) de coroncijfers: hoeveel nieuwe besmettingen, hoeveel nieuwe patienten op de IC’s en hoeveel mensen zijn er aan Covid19 overleden? Gisteren, dinsdag 28 juli, schreef het RIVM het volgende:

Afgelopen week zijn er 1.329 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn er 342 meer dan het aantal meldingen van vorige week, 795 meer dan van die week daarvoor en 897 meer dan van die week daarvoor. Er zijn in de afgelopen week 23 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 4 meer dan vorige week. Er zijn 9 laboratorium-bevestigde COVID-19  patiënten als overleden gemeld, 2 meer dan in de week er voor.

METEN IS WETEN

Wat betekenen deze cijfers? 1329 lijkt veel, maar als je naar de vorige week kijkt, kun je ook zeggen dat er de afgelopen week, minder besmettingen bij zijn gekomen dan de week er voor. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis terecht is gekomen, is met vier gestegen, dat is een lichte stijging vergeleken met vorige week, maar volgens het AD liggen er in totaal slechts 19 patienten op de IC. En negen mensen zijn aan Covid19 overleden, dat is relatief dan weer een vrij forse stijging.

Dat er sinds 1 juli meer mensen zijn besmet, was te voorspellen. Aangezien het aantal testen de laatste week behoorlik op is geschroefd, is het niet zo gek dat het aantal besmettingen meestijgt. Net als de week er voor, was dat 1%. Het nieuws over meer besmettingen en de reacties daarop, heeft de laatste weken ook de angst voor een tweede golf doen aanwakkeren, dat leidt dan weer tot meer testen, etc. Ook het reproductiegetal – hoeveel andere mensen iemand die besmet is, besmet – ook dat belangrijke cijfer is ongeveer gelijk gebleven.

BEROUWBAARHEID

Maar hoe waardevol is zo’n test? Het klinkt gek, maar dat weten we niet precies. Simpelweg omdat dit virus nieuw is. Bovendien zijn er heel veel tests (honderden) in omloop, slechts een klein deel daarvan wordt gezien als redelijk betrouwbaar. Onder ‘redelijk’ wordt verstaan tussen de 50 en 85%, maar in ieder geval geen 100. Ook dat isgoed verklaarbaar. Net als bij het vaccin, gaat het ontwikkelen van een test vel te snel. Waar het ontwikkelen van een test normaal gesproken jaren kost, is dat nu binnen een maand gepiept. Dat betekent dat als je positief getest bent, je minimaal 15% kans hebt, dat je niet bent besmet.

RISICO NIHIL

Wat zien we verder? Van het aantal mensen dat is getest, valt een aanzienlijk groter deel in de leeftijdscategorie tot 50 dan zeg twee maanden geleden. Is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg, want deze groep is goed beschermd tegen het virus door het immuunsysteem. Je ziet dan ook dat in die categorie maar heel weinig mensen zijn overleden. Deze mensen krijgen doorgaans alleen te maken met milde klachten, en zijn met een paar dagen of een paar weken weeer hersteld. De kans dat het aantal mensen op de IC daarmee hard omhoog zal gaan, is heel klein. Daarmee blijft de kans dat dit zal leiden tot een snelle stijging van het aantal mensen dat er aan overlijdt, uiteraard ook klein (ongeveer 0,0000015%).

Nu het antwoord op de vraag: wanneer spreken we van een tweede golf? Die vraag kan niemand beantwoorden, omdat daar geen officiele defenitie voor is. De virologen spreken van een bosbrand die her en der oplaait, en op andere plekken redelijk onder controle is. Maar aangezien het RIVM, Rutte, de Jonge, de virologen en de ziekenhuismensen het vanaf het begin hebben gehad over de druk op de IC’s als graadmeter, zou je kunnen zeggen dat als het aantal IC-patienten boven (bijvoorbeeld) de zeshonderd komt en razendsnel stijgt (zeg 100 per dag) dan zou je logischerwijs van een tweede golf kunnen spreken. Daar is nog lang geen sprake van.

DOODSBANG

Op dit moment is het virus dan ook niet het grootste gevaar, maar de ANGST voor een tweede golf. Zoals gezegd, niemand weet wat dat is, maar het lijkt erop dat iedereen zich daarbij focust op het stijgende aantal besmettingen, in plaats van op het aantal IC-patienten. Zoals we net zagen zegt dat aantal niet zo veel, maar als we ons alleen gaan focussen op de schijnbare snelle stijging, kan dat wel een gevaar gaan vormen. Want angst, depressie en stress verlammen het immuunsysteem, waardoor de kans op Covin19 stijgt en de angst verder toeneemt. Dan komen we in een vicieuze cirkel van toenemende paniek dat niet alleen meer besmettingen oplevert (omdat het immuunsysteem is verzwakt), maar ook kan leiden tot een stijging van andere (welvaart)ziektes.

Maar zoals ik heb uitgelegd, die angst is – ondanks het voortdurende angstzaaien van het RIVM – op dit moment helemaal nergens voor nodig. Zeker niet voor mensen die niet tot de risicogroep behoren. Maar ook daarboven kun je in principe rustig slapen, want de negen mensen die de afgelopen week dood gingen aan corona is een te verwaarlozen percentage van nog geen 0,00001%. Welterusten!

Een gezonde leefstijl is het beste vaccin

By | Uncategorized | No Comments

Dat Boris Johnson nu juist degene moet zijn die ons erop moet wijzen dat een gezonde leefstijl veel beter werkt tegen corona dan welk vaccin ook. Dat is al erg! Hoewel politici in Nederland beamen dat Covid19 mensen met overgewicht harder raken dan gezonde mensen, kiezen met name VVD en CDA er liever voor om de resultaten af te wachten van het al eerder genoemde Preventieakkoord, dan in te zetten op echte gezondheid.

Waarom het Preventieakkoord op geen enkele manier de gezondheid van de Nederlander zal verbeteren, heb ik in een eerdere blog al aangegeven. Paul Blokhuis moet zich dood schamen dat hij het woord ‘gezondheid’ zelfs maar in zijn mond durft te nemen. Een woordvoerder zegt namens hem dat in het corona-programma ‘Alleen Samen’ al aandacht is voor gezonde voeding en beweging. Ik heb gisteravond echt m’n best gedaan, maar in al die spotjes komt noch het woord ‘gezondheid’, noch het woord ‘beweging’ voor.

Deze woordvoerder voegde daar in het AD vandaag nog aan toe: ‘We zijn constant in gesprek met wetenschappers en ondertekenaars van het Preventieakkoord om te bekijken wat nodig is om onze ambitie van een gezonder Nederland te behalen. En, zoals altijd al is gezegd, als dat niet snel genoeg gaat, kijken we wat daarvoor nog meer nodig is.’ Hij vertelt er niet bij dat dat zogenaamde Preventieakkoord niet bedoeld is voor ons, burgers, maar voor de industrie zelf. Daar liggen immers zijn belangen, niet bij gezonde mensen. Als dankzij de stevige lobby van de voedingsindustrie na de suikertaks zelfs onze laatste strohalm, geen belasting op water, uiteindelijk moest sneuvelen, hoeven we daar geen illusies bij te hebben.

HYDROXYCHLOROQUINE

Hoewel het relatief spotgoedkope medicijn hydroxychloroquine, gecombineerd met het mineraal zink, al op vele plekken in de wereld tot ongelofelijke resultaten heft geleid, wordt het door het RIVM en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge weggezet als een gevaarlijke hype. Ook de Nederlandse huisarts Rob Elens heeft daar 100% resultaat mee behaald. Dat dat middel zeer waarschijnlijk veel beter werkt dan alle andere behandelingen, bewijst ook een Amerikaanse arts die samen met een groot aantal andere artsen onder de naam ‘Artsen In De Frontlinie’ dagelijks corona-patienten bahandelt en geneest. De teller staat inmiddels op driehonderdvijftig patienten die zijn genezen (is eveneens 100%).

DE VRAAG STELLEN, IS HEM BEANTWOORDEN

Waarom is de Jonge daar zo stellig in? Het antwoord ligt natuurlijk voor de hand: het groter doel is dat alle mensen op aarde, van baby tot stokoude bejaarden aan het vaccin moeten. Een middel dat onder andere vreemde bestanddelen zal bevatten als kankercellen, deeltjes van een geaborteeerde foetus en nanodeeltjes. Niet omdat dat ons beter zal helpen, maar omdat daarmee verschrikkelijk veel geld kan worden verdiend. Of, zo wordt gesuggereerd, omdat daarmee de overbevolking kan worden bestreden.

Dan blijft de vraag waarom mensen als Rutte en de Jonge in diverse video’s hebben gezegd dat ze nooit hebben getwijfeld aan het vaccin? Waarop baseren ze dat? Ze zeiden het op een moment dat er uberhaupt nog geen vaccin was, een vaccin dat volgens ingewijden aan vrijwel geen enkel protocol voldoet en in een fractie van de daarvoor gebruikelijke tijd, wordt klaargestoomd. Hebben ze voorspellende gaven? Of hebben ze voorkennis? Hoe dan ook, de geruchten die gaan over wat er in dat vaccin zit, doet het ergste vermoeden. Ook in dit geval lijkt het middel veel erger dan de kwaal.

HOEZO PREVENTIE?

Terug naar het Preventie-akkoord, ondanks het tot op een vieze onderbroek na, uitgekleede akoord, hechten de grote partijen (mn VVD) meer aan onderlinge afspraken met partijen die tot nog toe nooit blijk hebben gegeven de intentie te hebben om iets te doen aan overgwicht en obesitas. Ook al benadrukken wetenschappers en collega partijgenoten (SP, Groenlinks, etc.) dat synthetische stoffen in de voedingsproducten de belangrijkste oorzaak zijn van deze epidemie, is het kabinet dus niet van plan daar echt iets aan te doen. Dit staat in schril contact met het belangrijkste uitgangspunt om in deze coronatijd de risicogroep te beschermen, zelfs ten koste van de economie. Het leeuwendeel van de mensen die dood zijn gegaan aan Covid 19 hadden immers overgewicht en onderliggend lijden. De ziektes die samengevat de welvaartsziektes worden genoemd en die veroorzaakt worden door ongezonde voeding met daarin veel te veel geraffineerde suiker, aspartaam en diverse andere, synthetische, chemische zoetstoffen.

CONCLUSIE

Als we op dat preventieakkoord moeten wachten om deze gevaarlijke stoffen uit onze voeding te krijgen, kunnen we lang wachten. Daarvoor heeft de industrie dankzij zijn lobbyisten en vooral de partijdigheid van politici een veel te grote vinger in de pap als het om gezonde, of liever ongezonde voeding gaat. Dus zal een campagne, zoals Boris Johnson in Engeland is gestart om mensen te helpen af te vallen, hier in Nederland niet plaatsvinden. Onder de dekmantel van een zogenaamd Preventieakkoord zal er geen verbod op reclame voor junkfood op televisie en internet komen, evenmin zal het verboden worden, zoals in Engeland wel het geval is, om snoep in het zicht bij de kassa te etaleren, noch zullen onze te dikke mensen beschermd worden door kortingsacties op deze producten te verbieden.

Alsof, zoals in dit akkoord staat, scholen en sportclubs uit zichzelf, gezondere producten gaan verkopen als er geen controle en straf op ‘overtreding’ van die afspraak staat. Dat is een voorspelbare illusie. Omdat ze simpelweg niet willen weten wat gezond is. Dat is niet in hun zakelijke belang. Aangezien alle ongezonde spullen uit de supermarkt komen, en de overheid deze industrie subsidieert en dus steunt, zal het nog veel langer duren voor er uberhaupt een dergelijke overheidscampagne zal komen. En mocht die er komen, dan is het vrijwel uitgesloten dat ons daarin eerlijke en zuivere informatie zal woren gegeven over wat gezond is. Dat ons duidelijk en zonder slinkse omwegen zal worden gemaakt dat producten waar synthetische, chemische stoffen in zitten heel erg ongezond zijn.

Ondanks het feit dat meer dan tien miljoen mensen in Nederland, ik zeg het nog maar eens, chronisch ziek zijn, vele wetenschappers pleiten voor een veel verder gaande gezondheiscampagne en slechts 20% van de supermarktreclame over gezonde voeding gaat, terwijl 80% het doel is, houden CDA en VVD hun poot stijf. Kennelijk kan het hen weinig schelen dat er jaarlijks meer mensen dood gaan aan deze zogenaamde voedingsstoffen, dan dit jaaraan Covid19.

Twintigduizend doden plus door (mee)roken!

By | Uncategorized | No Comments

Tot nu toe zijn volgens de officiele (RIVM)cijfers iets meer dan 6000 mensen overleden aan het cornavirus. Hoewel vele geleerden eraan twijfelen of die 6000 mensen echt aan het coronavirus zijn overleden (of bijvoorbeeld aan kanker, hart- en vaatziektes, etc., zeg maar de welvaartsziektes). Dat aantal komt nog niet in de buurt van het aantal dodelijke slachtoffers van roken. Dat komt op 20.000 rokers en nog enkele duizenden meerokers. Hoe kan het dat dat aantal na alle maatregelen (rookvrije cafe’s en restaurants) nog steeds zo hoog is?

Het antwoord maakt veel duidelijk, of beter bevestigd nogmaals het beeeld dat ik van onze samenleving heb, en al vele malen heb beschreven. Het geeft niet alleen aan dat het belang van het volk schril afsteekt tegen de belangen van de industrie. Het zijn niet alleen de bedrijven die er lustig op los lobbyen, maar ook partijen als VNO-NCW en het MKB hebben een behoorlijke vinger in de pap. 

Deze eeuw zullen wereldwijd een miljard mensen sterven aan de gevolgen van tabak!

Maar de grootste vijand van onze gezondheid is en blijft de politiek. Simpelweg omdat je als politicus daarmee je toekomst fiancieel veilig kunt stellen. Maar misschien wel de belangrijkste voorvechters voor vrije verkop van sigaretten, zijn de de supermarktketens. Daar gaat jaarlijks zo’n twee miljard euro aan deze dodelijke koopwaar over de toonbank. Alleen al door, tegen de wet in, deze producten goed in het zicht te leggen, strijken ze miljoenen extra op. Vooral onze grootste politieke partij, de VVD, is zeer gevoelig voor de invloed van de tabaksindustrie. Zij allen zeggen eigenlijk: ‘Wat kan het mij verrotten dat mensen dood gaan aan sigaretten! Eigen schuld, dikke bult.’

Maar ook de rechtspraak is debet aan het in stand houden van deze legale moordpartij. ‘Het Hof gaf eind 2018 in een artikel 12-procedure toe: ‘Ja, het is een zeer dodelijk en verslavend product, en ja, kinderen zijn onmiskenbaar de doelgroep, met als enig oogmerk geld aan hen te verdienen, maar: helaas is het een legaal product. U bent dus aan het verkeerde loket, en u moet bij de overheid zijn.’ 

Hoewel iedereen weet hoe ongezond roken is, en hoewel heroine (30 doden per jaar) en cocaine (20 doden per jaar) illegaal zijn, kunnen we sigaretten vrijwel op elke straathoek legaal kopen. Dat is een mooi bruggetje naar mijn belangrijkste boodschap en conclusie, dat geldt ook voor dodelijke voedigsproducten en medicijnen. Voor alle drie geldt alleen dat de, dit in tegenstelling tot corona, pas vele jaren later zichtbaar worden, en dat het daardoor minder duidelijk wordt wat de primaire oorzaak ervan is.

Wat dat betreft is deze coronacrisis echt een vreemde eend in de bijt. Waar een half jaar geleden nog de aandeelhouders ten koste van alles uit de wind werden gehouden, laten onze zogenaamde leiders hen nu als een baksteen vallen. Kennelijk zijn er opeens andere belangen in het spel. Belangen die het rechtvaardigen dat talloze bedrijven sterven, tienduizenden werknemers op straat komen te staan. Dat onterechte maatregelen als de anderhalve meter vele oudere (maar ook jongere) mensen de dood in worengejaagd door eenzaamheid, depressie of stress. Zou dat nieuwe belang het vaccin kunnen zijn? Wordt dat misschien wel het ieuwe normaal?

Deze tekst komt deels uit het boek ‘Parasiet der Kwetsbaren’, dat op 16 juli bij uitgeverij Pluim verscheen. Auteur Wanda de Kanter is longarts in het Antoni van Leeuwenhoek en activist tegen de tabaksindustrie. Ze zet in op rookpreventie en levert juridische strijd. 

Is de coronapandemie in scene gezet?

By | Uncategorized | No Comments

Beste lezer, er is me gisteren iets overkomen waar ik een dag later nog steeds niet van bekomen ben. Ik ga proberen meer duidelijkheid te scheppen in de huidige corona-situatie, hopenlijk zonder het risico voor complottheoreticus te worden versleten of voor compleet gestoord te worden uitgemaakt. Om antwoorden te krijgen, moet je vragen durven te stellen. Daar zal ik me in deze blog dus toe roberen te beperken. Denk met me mee…, als je durft.

Vanaf het begin van de Corona-crisis heb ik al vragen waarop ik het antwoord niet durfde te geven. Als we de gegevens van de griepgolf van 17/18 vergelijken met de huidige Covid19-situatie blijkt dat aan de ene kant alle cijfers die gaan over degriepgolf (besmettingen, IC-opnames en sterfte) tot nu toe (beduidend) hoger zijn dan die iets zeggen over Covid19, behalve de cijfers van faillisementen, werklozen, depressies en zelfmoord. Waarom gaat de economie ten onder aan de gevolgen van, voor veruit de meeste mensen, niets meer dan een milde griep?

Dat is vraag 1. Vraag 2 is: hoe kan het dat ondanks dat, Covid19 in vrijwel alle landen, met een haast militaire precisie, op vrijwel excact dezelfde wijze wordt bestreden: gepaste afstand, handen wassen en niezen in de elleboog? Dit is nog nooit in de geschiedenis vertoond. Maar er zijn meer vragen: hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat een vaccin door alle betrokkenen (de Jonge, Rutte, de RIVM) gezien wordt als de enige mogelijke oplossing? En hoe kan het dat dit vaccin, zoals het zich laat aanzien, bedoeld is voor alle wereldburgers, van pasgeboren baby’s tot en met de oudst levende, terwijl het aantal dodelijke slachtoffers van dit virus tot 65 jaar slechts 355 bedraagt? De bijbehorende vraag is: zijn die msen wel dood gegaan aan Covid19, of is het mogelijk dat er een andere oorzaak was, bijvoorbeeld griep, kanker, diabetes of een hart- en vaatziekte?

Verder wil ik heel graag weten wat er in het vaccin zit en wat de mogelijke gevolgen of bijwerkingen zijn, dus is mijn vraag is dat duidelijk? Het antwoord is overigens nee. Daarop heeft de WHO vanaf het begin af aan – 1952 werd het eerste vaccin ontwikkeld – en ook de Jonge en Rutten tot nu toe, geen antwoord gegeven. Wel weten we dat bedrijven die zich met vaccins bezighouden aan geen enkel protocol hoeven te houden. Bovendien zijn ze niet aansprakelijk voor eventuele vaccinschade. Volgende vraag: waarom is dat?

Goed, gister dus, zag ik een video waarin Carrie Madej, een Nieuw Zeelandse arts die werkzaam is in Amerika, het antwoord geeft. Ik waarschuw je alvast, dit is vast niet het antwoord wat je wil horen. Zie het als een waarschuwing. Een schot voor de boeg: ‘Onderzoeken worden versneld uitgevoerd, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde onderzoeken, de gouden standaard in het geneeskundig onderzoek, worden overgeslagen. Kortom: deze bedrijven volgen geen enkel wetenschappelijk protocol dat ervoor moet zorgen dat dit vaccin veilig is en dat het werkt.’

Al zoekende stuitte ik op een video van een andere, zeer gerespecteerde Amerikaanse arts, Andrew Kaufman. Hij concludeert dat corona helemaal geen virus is,maar econes, een verdedigingmsechanisme tegen ziekteverwekkers in de cel. Ook die video kun je bekijken. Deze arts bekeek ook de Amerkaanse cijfers van over- en ondersterfte en kwam tot de cnclusie dat er dit jaar ondanks al de coronadoden geen enkele oversterfte is, vergeleken met vorig jaar, dat er zelfs een ondersterfte is van 0,2%. Als dat zo is – en dat kun je gewoon zelf checken – hoe verklaren we dan al die coronadoden? Of hebben we hier te maken met hetzelfde aantal doden ten gevolge van ongeveer dezelfde ziektes en aandoeningen als andere jaren?

Samenvattend: Stel nu dat deze vragen allemaal eerlijk beantwoord zouden worden, zou het dan zo kunnen zijn dat we moeten constateren dat we geheel onterecht en onnodig is deze catostrofale situatie zijn terechtgekomen? Kan het zijn dat corona of Covid19 een verzamelnaam is van een aantal griepvirussen waaronder corona, of zelfs van wat ze onderliggend lijden noemen, dodelijke ziektes als kanker? Kan het zijn dat degenen die bepalen wat we in deze coronatijd moeten doen, hun huiswerk niet goed hebben gedaan? Dat als ze dat wel hadden gedaan, ze voldoende informatie hadden kunnen vinden om deze zogenaamde crisis niet anders te behandelen dan dit jaarlijks terugkerende griepvirus? Dat ze dan zouden hebben gezien dat al die ophef helemaal niet nodig was, omdat oudere mensen nu eenmaal doodgaan aan de griep, omdat hun immuunsysteem niet langer tegen dat virus is opgewassen? Kan het dus ook zo zijn dat we met z’n allen misschien niet toevallig in deze catostrofale situatie zijn terecht gekomen? Dat die is gecreerd om ons rijp te maken voor een even catostrofaal vaccin dat er bijvoorbeeld voor zorgt dat het aantal mensen op aarde, zoals Bill Gates in zijn video’s al zo’n beetje voorspelde, drastisch wordt verminderd? Allemaal vragen die de komende tijd beantwoord zullen worden. Of we daar blij mee moeten zijn, waag ik ten zeerste te betwijfelen.

De Tweede Golf?

By | Uncategorized | No Comments

Vandaag, zaterdag 25 juli, hoefde ik de krant (AD) niet open te slaan om te weten hoe laat het is. Het offensief om een tweede golf te forceren is begonnen. Op de voorpagina stond een artikel van Marion Koopmans, viroloog van beroep, en lid van het Outbreak Managing Team, waarin de subkop is: ‘Mondkapjes niet afdoende tegen Tweede Golf.’ Het staat bol van de angstprikkels. Waarom? Gaat de tweede golf er komen? En wat voor tweede golf zal dat zijn?

Is dat misschien ook de reden dat deze instelling sinds 1 juli ons niet meer per dag, maar per week informeert over de ontwikkelingen rond corona? Hoe dan ook, de paniek is nergens voor nodig vindt Maurice de Hond, en de tweede golf is nog heel ver weg. Het is waar dat in de afgelopen week het aantal besmettingen bijna twee keer zo hoog was als de week er voor. Het is ook waar dat dat vervelend is, maar vooralsnog niet meer dan dat. Al zal er volgens Maurice de Hond wel een tweede golf komen, maar dan van faillisementen, werklozen, en eenzame en gedeprimeerde mensen.

Aangezien de GGD de laatste weken steeds meer is gaan testen, en dat verhalen als deze mensen steeds banger maken, zodat ze zich eerder laten testen, is het logisch dat het aantal geregistreerde besmettingen stijgt. Bovendien, zegt de Hond, zijn er in verhouding veel meer jongeren getest dan ouderen, en deze groep zal daar naar verhouding veel minder van merken omdat hun immuunsysteem hen daartegenbeschermt. Slechts in een heel enkel geval komen die mensen op de IC terecht. Gezien het aantal mensen dat in de doelgroep tot 65 jaar aan Corona is overleden (Nog geen 400, 1 : 0,0025), hoeven we ons voorlopig gen zorgen te maken. Hoewel?

Het aantal mensen op de IC was tot nu toe de voornaamste graadmeter voor het RIVM om te kunnen spreken van een noodsituatie. Nu kan dat bij de RIVM, maar ook in de samenleving bijna per dag veranderen, maar ook wat dat betreft kunnen we rustig gaan slapen: op 8 juli daalde het aantal corona-patienten op de IC’s van 103 naar 94, en zelfs de week dat het aantal besmettingen bijna verdubbelde, daalde dat aantal licht.

Kunnen mondkapjes daar een positieve rol bj spelen? Vanaf het begin van de crisis heeft het RIVM gezegd dat mondkapjes geen bescherming bieden. Sinds de afgelopen week lijkt de samenleving daar toch anders over te denken: in de nieuws- en praatprogramma’s ging het nergens anders over, en gezien de reacties van daarvoor uitgenodigde mensen, is 100% voor: ‘Als het moet, dan moet het.’ Als dat de algemene argumentatie is, komen we niet zoveel verder. He dan ook, dat geldt niet voor het RIVM, mondkapjes zijn nog steeds taboe, ze zijn overbodig of werken zelfs averechts. Toch heeft het kabinet gister een vraag bij het OMT neergelegd om een onderzoek te starten naar het nut ervan. Als het RIVM dat onderzoek gaat doen, dan duurt het nog wel even voordat we daar een antwoord op krijgen. Maar hoe voorkomen we dan een tweede golf?

Mijn belangrijkste advies: Stop met angstzaaien! Volgens de Hond zou een tweede golf, als die er al komt, pas in het najaar plaatsvinden. Als het aan hem ligt gebeurt dat niet. Dan moeten we wel nu al beginnen alle luchtzuiveringsinstallaties coronproof te maken. Voorlopig lijkt het er niet op dat het kabinet die weg zal gaan.

Hoewel er nog nooit zoveel informatie over virussen in het algemeen, en Het Virus in het bijzonder, lijkt het afschaffen van de heilige drie-eenheid van het RIVM (en kabinet) – kortweg anderhalve meter, handen wassen en niezen in de elleboog – verder weg dan ooit. Op 13 juli heeft het kabinet de corona noodwet, tweede versie ingediend bij de Tweede Kamer. Na het reces zal die beoordelen of de wet voldoet. Zo ja, dan heeft de Eerste Kamer het laatste oordel.

Wat is er zoal veranderd? Om het geheugen op te frissen: ‘buiten’ is de kans op besmetting met Covid19 vrijwel nihil. Dus al die maatregelen, zoals Femke Halsema in Amsterdam heeft uitgevaardigd, zijn niet nodig. De anderhalve meter afstand, het zwaard van Damocles boven ons hoofd, is daar dus ook niet nodig. Verder is inmiddels wel duidelijk dat de besmetting via de mens plaatsvindt, niet via dingen als geld, deurkrukken en armleuningen, dus handen wassen is ook nutteloos, of werkt juist averechts aangezen je de natuurlijke beschermingslaag aan goede bacterien die je echt beschermen, van je huid afwast. Bovendien is het huis ventileren, het coronaproef maken van ventitaliesystemen in bedrijfspanden en stressreductie ook een goede bescherming tegen het virus.

Als het aan mij ligt, zou ik de heidige drie zogenaamde bescermingsregels aanpassen: Ventileer je huis, ga zo veel mogelijk naar buiten, en pak het sociale leven weer op! In eerdere blogs heb ik al duidelijk gemaakt dat een vaccin weggegooid geld is, omdat het niets meer voor onze gezondheid kan doen, dan wat ons immuunsysteem al doet. Omdat 95% van de mensen die aan corona doodgaan, een of meer onderliggend lijden hebben, zal ook daar een vaccin niet helpen. Alleen een landelijke campagne Gezonde Voeding & Gezond Leven zal daar uiteindelijk iets aan kunnen doen.

Samenvattend: het wordt hoog tijd dat:

1. journalisten zich beter gaan informeren en vooraf nadenken over wat hun informatie teweeg kan brengen (positief en negatief).

2. de media ophouden steeds de schuld bij de mensen te leggen die de anderhalvemeter-maatregels steeds meer aan hun laars lappen, terwijl ze zich beter en objectiever kunnen laten informeren. Voorts is mijn advies aan hen: denk vooraf na over de gevolgen die het delen van informatie met name voor de risicogroep tot gevolg kan hebben.

3. In het algemaan: we de oorspronkelijke maatregelen tegen het licht houden en op z’n minst relativeren.

4. de op vliegvelden binnenkomende mensen getemperatuurd worden, zodat mensen met corona-achtige klachten direct onderzocht kunnen worden.

5. het kabinet zelf gaat nadenken, in plaats van blind het RIVM te volgen. Dat het verder het kaf van het koren scheidt, zodat er niet, zoals in maart, een totale lockdown plaatsvindt die de economie helemaal om zeep helpt.

Wat kunnen we leren van de coronacrisis?

By | Uncategorized | No Comments

Van het begin af aan was het duidelijk wat we moesten doen om de coronacrisis te boven te komen: anderhalve meter, niezen in de elleboog en handen wassen. Het RIVM had de regie en Rutte speelde de hoofdrol in deze klucht, met als stand-in de media. Net als in vrijwel alle andere wereldlanden hield zo’n beetje iedereen in Nederland zich braaf aan deze regels. Dat is opvallend omdat Rutte ons nauwelijks had uitgelegd waarom dat moest. Maar hoe is dat nu?

Gister zag en hoorde ik Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Ze vertelde over de nieuwe maatregelen die ze in Amsterdam had doorgevoerd. ‘Maar’, zei ze, ‘dat is niet een alternatief voor de anderhalve meter, maar een aanvulling.’ Dat benadruke ze nog een paar keer. Dit is dezelfde dame die een aantal maanden geleden nog een betoging waaraan 5000 mensen aan mee deden door liet gaan. Dat was de eerste keer dat er enig bewijs was voor het feit dat er buiten niet besmet kan worden. Dat werd later als redelijk vaststaand aangenomen. Kennelijk is ze dat al lang vergeten, of is ze tot de orde gebracht.

Wie gingen er dood?

Sinds het begin van de coronacrisis is er veel gebeurd en bekend geworden. Zo is het inmiddels duidelijk dat buiten vrijwel niemand besmet wordt, dat kinderen tot achttien jaar geen gevaar lopen, dat de anderhalve meter heeft geleid tot een ongekende kaalslag in de economie; het aantal werklozen steeg schrikbarend, terwijl het aantal bedrijven even schrikbarend daalde en het ergste, zo wordt voorspeld, nog moet komen.

Het aantal mensen dat buiten de dodelijke coronaslachtoffers kwam te overlijden als gevolg van de gevolgen van corona is onbekend, maar waarschijnlijk hoger dan het aantal coronaslachtoffers. Dan heb ik het vooral over de groep mensen die eigenlijk beschermd zouden moeten worden: eenzame mensen, depressieve mensen, mensen die zelfmoord pleegden, mensen die niet behandeld konden worden omdat de ziekenhuizen hen niet toelieten vanwege al die coronapatienten, mensen met onderliggend lijden, bijvoorbeeld kanker of hart- en vaatziektes, etc.

OORZAKEN

De bezuinigingen die de achtereenvolgende kabinetten Rutte in de gezondheidszorg hadden doorgevoerd leidden ertoe dat toen het coronavirus zijn werk deed, er van alles tekort was (apparatuur, bedden, personeel, etc.). Omdat Rutte blind vertrouwde op een partij die niet in staat was deze crisis te beteugelen. Mensen in bejaarden- en verpleegtehuizen gingen bij bosjes dood (Het devies was: binnenblijven! Terwijl ze eigenijk hadden moeten zeggen: ‘Ga naar buiten, zet de ramen open). Ook het personeel had het zwaar (was onbeschermd, want er was een chronisch gebrek aan beschermde kleding en mondkapjes, die lagen allemaal in het ziekenhuis waar coronapatienten werden verpleegd). Verder besloot men geen testen en mondkapjes aan te schaffen, want die hielpen volgens het RIVM niet. Tot hoeveel ellende heeft dat wel niet geleid. Mensen die uit eenzaamheid stierven.

INTELLIGENTE LOCKDOWN

De intelligente lockdown bleek toch niet zo heel intelligent, want die gold voor iedereen, of je nu in Brabant (waar een golf van corona plaatsvond), of in het Noorden woonde (waar vrijwel niets aan de hand was). Overal gingen bedrijven plat en werden mensen ontslagen. Gelukkig had minister van financiën, Hoekstra, ergens nog een potje van 90 miljard liggen en kon de schade enigszins beperkt worden. Dan heb ik het alleen nog over de financiele problemen, tot hoeveel mentale en lichamelijk ellende heeft dat niet geleid? Hoeveel mensen hebben een einde aan hun even gemaakt, omdat ze geen toekomst meer zagen.

PRINS HUGO

Goed, toen was het tijd voor de minute of fame. Hij smeedde een verdrag met Italie, Duisland en Frankrijk en bestelde op eigen houtje zo’n 60.000 vaccins bij een bedrijf dat sinds 2002 meer dan een miljard aan boetes opgelegd heeft gekregen. Dat zijn ongeveer 5 vaccins per Nederlander, van pas geboren baby’s tot stokoude mensen. Niemand weet wat er in het vaccin zit, wat voor bijwerkingen het heeft, maar gezien het aantal moet iedereen er aan geloven. Of zal het merendeel van deze vaccins, net as in 2009 gebeurde, wordendoorverkocht aan arme landen in Afrika.

Hij bedacht verder een (nood)wet waarbij hij zichzelf alle macht over corona toebedeelde, zelfs de Tweede Kamer en Rutte kunnen hem niet tegenhouden. Deze wet duurt weliswaar slechts drie maanden, maar kan telkens met drie maanden worden verlengd. Hugo de Jonge is qua corona de nieuwe hoofdrolspeler.

MONDKAPJES, JA OF NEE?

Hoewel het RIVM vanaf het begin heeft gezegd dat mondkapjes overbodig waren, zelfs dat deze het probleem alleen maar zouden verergeren – dat tot nu toe nog steeds volhoudt – staat de media bol van de mensen die roepen dat we over moeten gaan tot mondkapjes. Zelfs minister Grapperhaus houdt tot nog toe vol dat mondkapjes ons niet zullen helpen. Toch voel je de bui al hangen: binnenkort worden we verplicht om bijvoorbeeld in restaurants mondkapjes te dragen. Niet dat ik deze maatregel veroordeel, maar ik begrijp die plotselinge omslag die niet van het RIVM, Rutte of zelfs de Jonge afkomstig is, niet. Waar komt die opeens vandaan?

COMPLOTDENKERS

Mijn punt is, de coronacrisis is vanaf het begin af aan een zootje geweest. De anderhalve meter, het niezen in de elleboog en ook het handen wassen is nergens op gebaseerd, dat was een schot in het duister. Begrijpelijk, want toen wisten we nog niets. Maar toen er andere informatie kwam die daar niet mee strookte, bleef het RIVM bij zijn standpunt dat Rutte blind volgde. Goed voorbeeld doet volgen: iedereen – met enige lichte dwang (boetes, boa’s) – hield zich aan deze regels. En in de media zag en hoorde je vrijwel alleen medestanders, de critici werden weggezet als complotdenker. Die strategie werkte, want wie wil nu bij complotdenkers horen?

ALTERNATIEVEN

Maar wat ik het aller ergste vindt is dat er gedurende deze coronatijd geen woord is gezegd over de kracht van gezondheid in het algemeen. Dat gezonde voeding en een gezonde levensstijl ons immuunsysteem versterken, dat we daardoor niet snel ziek zullen worden. Het stoort me mateloos dat ze ons niets hebben verteld over wat gezond is en wat niet. Dat we, als we allemaal chronisch gezond zouden zijn (in plaats van chronissch ziek, zoals nu), helemaal geen vaccins nodig zulen hebben, dat dan de IC’s nooit overvol zullen raken, omdat er dan veel minder te dikke mensen met onderliggend lijden zullen zijn. Dat er dan, samenvattend, geen coronacrisis zou bestaan.

CONCLUSIE

Wat deze coronatijd vooral heeft blootgelegd is dat wij, het volk, helemaal niets te vertellen hebben. De volksvertegenwoordigers die wij daarvoor hebben gekozen, laten liever hun oren hangen naar het bedrijfsleven die hele andere belangen hebben dan wij. Die gaan voor spotgoedkope grondstoffen en producten, waarmee ze zoveel mogelijk winst kunnen maken, zodat ze hun aandeelhouders tevreden kunnen houden. Dat gaat nu eenmaal niet samen met gezonde voeding, en al helemaal niet met medicijnen die ons beter maken als we ziek zijn. We zullen voor onszelf moeten leren zorgen. Dat is volgens mij de belangrijkste boodschap!

Minder suiker, meer aspartaam

By | Uncategorized | No Comments

Al in 2017 bleek dat er, ondanks herhaaldelijke afspraken daarover, de vijf jaar daarvoor niets was veranderd: er zit nog evenveel suiker in de producten die de voedingsindustrie aanbiedt. Hetzelfde geldt voor vet en zout. Dit bewijst nog maar eens te meer dat de voedingsindustrie niet te vertrouwen is en jaar na jaar tijd koopt om zo lang mogelijk op dezelfde sluwe manier door te kunnen gaan.

Natuurlijk tot zover niets nieuws onder de zon. Daarom ondernam staatssecretaris Blokhuis, die naar eigen zeggen er eigenhandig voor gezorgd heeft dat de vaccinatiegraad in Nederland omhoog is gegaan, een nieuwe poging. Eind 2018, na verschillende keren uitstel, ondertekende Blokhuis samen met zeventig organisaties alsnog het zogenaamde Nationale Preventieakkoord. De blijdschap over deze overwinning, die eigenlijk toch al geen overwinning was, was echter van korte duur. Hoe kan dat? En waarom was het sowieso geen overwinning?

Om met het eerste te beginnen: de suikertaks om drie dingen: (1) producten waar geen suiker meer inzit zouden goedkoper worden, daaronder vielen ook (2) producten die geen suiker en calorieen bevatten, (maar wel suikervervangers zoals aspartaam), en (3) producten waar wel (en veel) suiker in zit, zouden een stuk duurder worden. Op het eerste gezicht goede maatregelen om overgewicht, maar ook andere ziektes en kwalen die met (geraffineerde) suiker te maken hebben, tegen te gaan, en zo tegelijk iets te doen aan de uit de hand lopende zorgkosten.

Maar ja, de omgekeerde wereld he? Producten zonder calorieen (maar met suikervervangers) zorgen voor nog meer gewichtstoename dan producten waar de suiker nog gewoon in zit. Toch worden producenten van deze producten beloont met een verlaging van de belasting. Dus hoe je het ook wendt of keert, het was sowieso een akkoord geweest waar mensen die kampen met overgewicht helemaal niets aan hadden gehad.

Dat onze zogenaamde democratie meer oog heeft voor de belangen van het bedrijfsleven, dan voor onze belangen, blijkt maar weer eens als er uiteindelijk helemaal niets van dit akkoord terechtkwam. Dankzij deze belangen, maar ook dankzij knap lobby-werk werd het akkoord stukje bij beetje uitgekleed. De vraag blijft natuurlijk: wat hebben de politici (met name van de VVD) daaraan over gehouden?

‘Verschillende opties passeren de revue’, zo staat in een artikel van Follow The Money. ‘De eerste is om alle dranken zonder suiker vrij te stellen en de accijnzen op fris te verdrievoudigen. De tweede optie volgt het systeem van het Verenigd Koninkrijk. Dat hanteert twee belastingschijven: een tarief voor dranken met 5 tot 8 gram suiker per 100 ml, en een tarief voor dranken daarboven, zoals cola en energiedrankjes. In het tweede gesprek, op 15, juni gaan ze de diepte in. Wat moet er gebeuren met suikervrije, kunstmatig gezoete dranken? Moeten die ook vrijgesteld worden, of moet de vrijstelling zich beperken tot water? En in welke categorie valt water met een smaakje?’

‘In de concepttekst van 5 september 2018 staan onder het kopje Minder Calorieën dan ook twee maatregelen. Allereerst belooft de sector om tot 2020 aanvullende afspraken te maken om het aantal calorieën van frisdranken, koek, snoep en suikerhoudende dranken te verlagen. De tweede maatregel gaat over de inzet van de rijksoverheid: die zal ‘zelfstandig fiscale maatregelen nemen om deze beweging vanuit de sector verder te ondersteunen. Dit wordt gedaan door op budgetneutrale wijze water(s) en suikervrije dranken vrij te stellen van verbruiksbelasting en hiermee een verschuiving te stimuleren van het drinken van suikerhoudende dranken naar waters en suikervrije dranken.’

De maatregel die Blokhuis voorstelt, gaat minder ver dan een echte suikertaks: suikervrije dranken worden 8 cent per liter goedkoper, die met suiker 4 cent duurder. (Bij een echte suikertaks, zoals bijvoorbeeld het VK die hanteert, zouden dranken met meer dan 8 gram suiker per liter (zoals cola) 26 cent per liter duurder worden.)’

Vanaf dat moment komt de lobby in het geweer, en met succes. Toen zelfs het belastingvoordeel op bronwater sneuvelde, bleef alleen de ‘belofte’ van de sector over om tot 2020 aanvullende afspraken te maken over het aantal calorieen van frisdranken, koek, snoep en suikerhoudende dranken te verlagen. Daarmee slaat de sector twee vliegen in een klap: (1) het bedrijfsleven, gesteund door de overkoepelende (Centraal Bureau Lvensmiddelenhandel, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, de werkgeversorganisatie VNO-NCW en de VVD) houdt de regie, en 2) ze geven niets toe, de calorievrije dranken zijn sowieso een belangrijke cashcow. Dat er nog slechtere stoffen dan suiker daarvoor in de plaats zijn gekomen, doet net ter zake.

Met andere woorden, we zijn nu tien jaar verder en dankzij ons systeem blijven de partijen die ons ongezonde voeding leveren, voeding waar we gezien het enorme aantal chronisch zieken in ons land, massaal ziek van worden de baas. De politiek legt ze geenstrobreed in de weg. Ze maken afspraken, die ze vervolgens niet nakomen, waarop ze weer nieuwe afspraken maken die ze wederom niet nakomen. In vakjargon heet dat ‘tijd kopen’. Voor je het weet ben je zo weer tien jaar verder. Het resultaat: ze halen gewoon die dertig procent suiker uit het product en vervangen het door een nog slechtere stof (zoals aspartaam) of een van de vele andere nepzoete alternatieven. Slim bedacht, maar oliedom van Blokhuis. Zo gaat het namelijk al jaren en elke keer trapt de politiek er weer in. Of was dat hele zogenaamde Nationale Preventieakkoord er slechts voor de schijn, om goede sier mee te maken, en gaat Blokhuis er uiteindelijk met een vette bonus of een goed betaalde baan vandoor?

Een ding is zeker, de regels zijn zo uitgerekt dat de politiek kennelijk niet opgewassen is tegen de voedingsindustrie, of gewoon te dom is omde sluwe trucs van deze partij te doorzien. Het gevolg is dat het weer tien jaar duurt voordat de afspraken over zout, zoet en vet hoeven te worden nagekomen. Ik durf er heel wat onder te verwedden dat er dan ook weer niets van is terechtgekomen. Wie het laatst lacht, lacht het hardst. Rara wie zal dat zijn?

Het lek komt langzaam boven.

By | Uncategorized | No Comments

Hoewel Hugo de Jonge altijd heeft beweerd dat hij nooit heeft getwijfeld aan het vaccin als enige oplossing voor de coronocrisis, vraag ik me af of hij, bijna een week na het ondertekenen van het contract met het Engels/Zeedse farmaceutische bedrijf AstraZeneca, niet af en toe zwetend wakker wordt. Want stukje bij beetje wordt duidelijk hoe de hazen lopen (en wie de hazen zijn).

Het contract behelst een gezamenlijke aankoop van naar schatting 300 miljoen vaccins door Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italie voor 750 miljoen euro. Deze cijfers zouden nog een stuk hoger zijn geweest als Europa daar niet een stokje voor zou hebben gestoken. Het bedrijf verkoopt een nog niet uitgetest vaccin tegen een kostprijs van naar schatting, tussen de 2 en 3 euro per vaccin.

Hoewel het bedrijf laat weten het vaccin zonder winstoogmerk te verkopen, kun je op je klompen aanvoelen dat er een addertje n der het gras zit. Dat klopt, dat wil zeggen niet een addertje, maar een teil vol. Als het vaccin eenmaal eeen plekje heeft veroverd in het Rijksvaccinatieprogramma (en dat is vast al helemaal geregeld met Hugo de Jonge) zal het zo rond de dertig euro per vaccin gaan kosten. Bovendien zal het niet bij deze zes landen (dit ene virus) blijven. Kortom AstraZeneca doet goede zaken. Dat wil zeggen, als het vaccin er komt. Tot nu toe is het vaccin alleen getest op apen en kinderen. Dat belooft nog niet veel goeds. Daarover zo meer.

De Jonge daarover: “Heel belangrijk dat we vandaag deze stap kunnen zetten. Een vaccin is cruciaal in de strijd tegen het virus. Totdat het vaccin er is, zal het virus onder ons zijn en zal het de kop opsteken. Aan een vaccin wordt dan ook met man en macht gewerkt. Wij willen daarbij samenwerken en wedden op meerdere paarden tegelijk, omdat je van tevoren niet weet wie de race gaat winnen.” 

Cruciaal dus voor ons om uit de anderhalve meter-maatschappij te komen. Dat is de trigger. Maar is dat wel zo? Gaat dat ook echt gebeuren? Dat ik grote twijfels heb of dat zo is, heb ik al duidelijk gemaakt in eerdere blogs en die twijfels zijn alleen maar groter geworden. Het gaat hier in ieder geval niet om ons belang, maar om het belang van dit bedrijf en natuurlijk dat van Hugo de Jonge zelf.

AstraZeneca zelf is wel hoopvol gestemd. In een gesprek met RTL 4 beaamde Ruud Dobber, de topman van de Nederlandse tak van het bedrijf dat het vaccin al getest is op apen. Dat mag dan hoopvol voor hem zijn gezien de verwachte inkomsten, maar allerminst voor ons. Bij eerdere vaccins van de familie Corona (Sars en Mers) bleek dat vaccins die tijdens dierexperimenten waren goedgekeurd voor mensen desastreus uitpakten. Gevaccineerden die daarna werden blootgesteld aan het natuurlijke virus kregen een gevaarlijke overreactie van het immuunsysteem. Ook niet rustgevend is dat het onderzoek op mensen, dat normaal gesproken jaren in beslag zou moeten nemen, nu in een paar maanden uitgevoerd gaat woren.

Astra Zeneca is overigens niet het enige bedrijf dat enorme bedragen aan subsidie heeft ontvangen. De New York Times schreef begin juni: “Moderna, Johnson & Johnson en de Oxford-AstraZeneca groep hebben al een totaal van 2,2 miljard dollar aan financiering ontvangen. Hun selectie als finalisten, samen met Merck en Pfizer, zal alle vijf de bedrijven toegang geven tot extra overheidsgeld, hulp bij het uitvoeren van klinische proeven en financiële en logistieke ondersteuning. Meer financiering zal waarschijnlijk binnenkort worden aangekondigd.” Verder blijkt uit het eigen persbericht dat er nog een partij betrokken is bij deze megadeal. “Ook is er een overkomst gesloten met het Serum Institute in India voor de levering van nog eens één miljard doses van het vaccin, voornamelijk voor lage- en middeninkomenslanden. De totale productiecapaciteit bedraagt momenteel meer dan twee miljard doses.”Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Als het vaccin eenmaal is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, zal de prijs van het vaccin naar verwachting vertienvoudigen.

VRAGEN, VRAGEN, VRAGEN?

Maar wat is het voor een bedrijf? En hoe kan het dat Hugo de Jonge dit in zijn eentje heeft kunnen regelen? Dat er kennelijk geen kamervragen zijn gesteld? Om maar meteen met de deur in huis te vallen Astra Zeneca is een frauduleus bedrijf met een enorm strafblad. Volgens vaccinwijzer: ‘In een document van de ‘Pharmaceutical Integrety Coalition’ staan 58 pagina’s met rechtszaken die gevoerd zijn tegen AstraZeneca. En velen daarvan heeft AstraZeneca verloren. Volgens ‘Violationtracker’ zijn de betaalde boetes die deze multinational heeft moeten betalen sinds het jaar 2000 opgelopen tot $1.148.775.284.

Niet alleen is de vraag gerechtvaardigd: wie weten hier van? Zijn er geen Tweede Kamerleden die zich hierin hebben verdiept? Weet de Jonge zelf wel in wat voor een wespennest hij zich heeft begeven, of krijgt hij daar juist een kick van? Heeft niemand vragen gesteld bij een deal van 185 miljoen euro aan belastinggeld voor een vaccin dat ontwikkeld wordt door een bedrijf dat niet bepaald te boek staat als betrouwbaar en de belangrijkste testfases nog moeten komen. Geeft het feit dat Europa een stokje heeft gestoken voor een uitbreiding van deze deal niet te denken? En, zoals ik al eerder ter discussie heb gesteld: heeft een viraal vaccin überhaupt zin? Virussen muteren (veranderen) constant. En tegen de tijd dat het klaar is, hebben we waarschijnlijk al te maken met een nieuwe variant. Bovendien is het middel waarschijnlijk veel erger dan de kwaal: sommige coronavaccins worden gekweekt op cellijnen van geaborteerde foetussen. En, wellicht nog erger, de vaccins bevatten naar alle waarschijnlijkheid nanodeeltjes, daarmee kan iemand die gevaccineerd is levenslang gevolgd worden.

TOT SLOT..

Op 22 mei berichtte de Universiteit van Oxford dat zij is begonnen met het testen van COVID-19 vaccins op kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Dit betekent kennelijk dat men ook kinderen wil gaan vaccineren met het nieuwe COVID-vaccin. Terwijl zelfs het RIVM heeft aangegeven dat het virus voor kinderen tot achttien jaar onschadelijkk is. In Nederland is er geen enkel kind aan overleden. De ziekte is niet gevaarlijk voor hen, maar het vaccin waarschijnlijk wel. Zij lopen het risico op genetische veranderingen door het eerdergenoemde ‘insertionele mutagenese’ – het risico dat foetaal menselijk DNA wordt opgenomen in het DNA van het kind en mutaties (genetische afwijkingen) veroorzaakt.

Dit coronavaccin wordt gekweekt op de cellijn HEK-293 afkomstig van de foetus van een ongeboren meisje in Nederland (1972):

“HEK-293 is oorspronkelijk afkomstig van nierweefsel van een meisje dat in 1972 in Nederland werd geaborteerd en dat later in 1973 werd ontwikkeld tot een cellijn in een laboratorium.” – Population Research Institute

SAMENVATTEND

foetus

Omdat het vaccin heel snel in gebruik genomen moet worden – vanwege economische druk, om er voor te zorgen dat mensen niet meer weten dan nodig is en vanwege de nieuwe DNA-technologieën die gebruikt worden voor de productie en toediening van het COVID-19 vaccin. Dit laatste kan leiden tot auto-immuunziektes – wordt het risico op een onveilig vaccin alleen maar groter. De vroegtijdige deal stelt de winsten veilig, maar niet de veiligheid voor de bevolking.

BILL GATES

Dat Bill Gates bij dit hele zeer bedenkeijke verhaal betrokken is, wordt ook steeds duidelijker. De geruchten gingen al dat zijn Microsoft ook bezig is met het ontwikkelen van een vaccin waarin, inderdaad, nanodeeltjes zijn verwerkt. Dat hij nu de handen ineen geslagen heeft met, onder andere, dit frauduleuze bedrijf wordt steeds duidelijker.

September 2017:  “Gates Foundation investeert $ 40 miljoen in het Britse immunotherapiebedrijf AstraZeneca” – Market Screener.

Op 6 mei 2020“AstraZeneca zal 2 miljard doses van het Oxford-coronavirusvaccin ontwikkelen na een deal van $ 750 miljoen met liefdadigheidsinstellingen ondersteund door de Bill and Melinda Gates Foundation” – Business Insider

In de leiding van Microsoft zitten CEO’s van diverse grote farmaceutische bedrijven, onder andere AstraZeneca.

Wordt vervolgd….

Breaking (old) news!

By | Uncategorized | No Comments

De huidige regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de reguliere landbouw stammen uit, schrik niet, 1952! Deze regels zijn gefundeerd op twee basisregels: (1) een maximum toelaatbare hoeveelheid gif op groente, fruit en bollen. (2) Geen maximum toelaatbare soorten gif. Sinds die tijd – bijna zeventig jaar – is dat aantal astronomisch gestegen en zijn de regels ongewijzigd. Hoe dat kan, lees je hier.

Volgens de laatste cijfers van het CBS over 2016 gebruikte de landbouw dat jaar 5,7 miljoen kilogram aan chemische gewasbescherming. Daarvan komt 2,8 miljoen kilogram voor rekening van schimmels en bacterien (bijna 3 procent minder dan in 2012), onkruidbestrijding en loofdoding nam bijna 1,5 miljoen kilogram voor zijn rekening (ruim 15 procent minder dan in 2012), en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen ter bestrijding van insecten en mijten daalde met 26 procent, tot 96 duizend kilogram werkzame stof in 2016. Wel steeg het gebruik van chemische middelen voor overige gewasbeschermingsdoelen zoals slakkenbestrijding, plantengroeiregulatie en kiemremming en andere vormen van gewasbescherming. Dit laatste betreft vooral het gebruik van minerale olie tegen de overdracht van virussen en het gebruik van fosthiazaat om aaltjes te bestrijden.

Maar nu, midden in de coronacrisis, lijkt er toch iets te rommelen. Zo vond ik in de krochten van het wereldnieuws een berichtje dat de Gezondheidsraad van plan is iets aan dit onrecht te doen. Hoewel de biologische landbouw al decennia lang aantoont dat het helemaal niet zo moeilijk is om schoon te telen, dat het eigenlijk een grof schandaal is dat burgers die in de supermarkt hun boodschappen doen zonder het te weten groente en fruit in hun tas stoppen waarop soms wel tientallen bestrijdingsmiddelen kleven die er niet af te wassen zijn, lijkt niet alleen de Gezondheidsraad, maar ook minister van landbouw Carola Schouten van deze kankerverwekkende stoffen af te willen.

De Volkskrant schreef daar eind juni het volgende over: ‘Het Vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden geeft richting  aan een discussie die al jaren voortsleept. Omwonenden van veelbespoten percelen − zoals lelievelden − maken zich zorgen over hun gezondheid, terwijl boerenbelangenorganisaties erop wijzen dat keihard bewijs voor de risico’s in Nederland nooit is gevonden. De raad schept nu duidelijkheid in dit onbesliste debat: in afwachting van verder onderzoek moet ‘streven naar een zo laag mogelijke blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen het uitgangspunt’ zijn.’ 

Toe maar, daar zal deze sector wel een paar nachtjes van wakker liggen. ‘In afwachting van meer onderzoek’ ‘streven we er naar’ ‘een zo laag mogelijk’.. Dat zijn nog eens doortastende maatregelen. Dit artikel legt duidelijk uit waarom dat zo is: de boeren willen niet en wijzen alsmaar op gebrek aan duidelijkheid: ‘er is geen bewijs dat er enig verband is tussen ziektes als Parkinson en kanker en het gebruik van deze middelen. Elke keer is het verweer: er moet eeerst meer onderzoek woren gedaan..’

Er wordt, zoals dat heet, tijd gekocht. Om ongestoord door te kunnen gaan met het bespuiten van voedingsmiddelen met gifstoffen, blijkt dit een probaat middel. Dat dit mede een orzaak is van de meer dan 10 miljoen chronisch zieke mensen, lijkt voor de hand te liggen maar deert deze industriele tak niet. Maar nu is de Gezondheidsraad en minister Schouten het eindelijk zat: In 2030 mag er ‘nog maar’ een kwart! minder gif gespoten worden (Gezondheidsraad), ‘moet het gif tot een minimum beperkt worden’ (Carola Schouten). De vlag kan uit. Duidelijker en krachtiger kan het niet gezegd worden. Gezien de beproefde tactiek van het tijd kopen, en de ‘doortastende manier waarop onze overheid de afgelopen zeventig jaar te werk zijn gegaan, voorspel ik dat daar niets van terecht gaat komen. De vraag is maar of ik dat nog mee zal maken.

Een voorzichtig bewijs dat we van Carola Schouten weinig hoeven te verwachten, is echter dat ze in wil stemmen met het mede door de farmaceutische industrie zelf ontwikkelde rekensysteem waarbij de toegestane bijensterfte vanwege bestrijdingsmiddelen van 8% wordt opgehoogd naar 26%. Het is dat Follow the money daar achter kwam, anders had Schouten het lekker onder de pet gehouden. Maar waarom dat percentage? Omdat die 8% allang is achterhaald, tegenwoordig sterft er tussen de 20% en 30% sowieso. Door af te spreken dat er 26% mag sterven, voorkom je gedoe. Zo werkt dat in die landbouwkringen.

NB Het gekke is, ik heb echt uren gezocht naar video’s over ‘de gevaren van pesticides’, ‘hoeveel pesticides beatten groente en fruit’, etc. en ik heb geen enkele video kunnen vinden. Maar toen ik op de website van foodwatch ‘pesticides’ in tikte, kwam ik voldoende artikelen tegen die de gevaren en de manier van werken van de farmaceutische industrieen aan het licht brachten.

Vaccin volkomen overbodig

By | Uncategorized | No Comments

Christine Eskes, fractievoorzitter van het CDA in Rotterdam: ‘Hugo legt zich nooit neer bij ‘het is wat het is’, en mensen die hem werken roemen zijn grote inhoudelijke kennis. Naast rechterhand van Rutte, minister van Volksgezondheid is hij nu ook gekozen tot partijleider van het CDA. What’s next? CEO bij een farmaceutische industrie?

Ik geloof de mensen die met hem werken en Christine Eskes, maar toch gaat dat niet op (of juist wel) voor de belangrijkste taak die hij heeft: ons door de coronacrisis leiden. Zoals al eerder gemeld: Hugo de Jonge gelooft heilig in het stokpaardje van het RIVM, Het vaccin. Daar gaat hij ondanks een gebrek aan inhoudelijke kennis (er is immers nog geen werkend vaccin, en het is nog lang niet zeker dat het er op termijn komt) toch met gestrekt been in: hij weet het 100% zeker, het vaccin haalt ons uit de crisis. Geheel ten onrechte zoals zal blijken.

Als minister van Volksgezondheid dien je je burgers te beschermen, en dat gaat niet lukken met een vaccin, zeker niet als het onder grote tijsdruk in een fractie van de 15 tot 20 jaar die er voor staat om een vaccin te ontwikkelen en te testen voor het op de markt gebracht mag worden, moet gebeuren. Hoewel de spelregels in dit speciale geval behoorlijk zijn opgerekt. Maar is dat echt in ons voordeel?

Het zal je kind maar wezen.

Inmiddels worden er dan ook grote stappen gezet. Zo heeft een Amerikaans bedrijf 55.000 mensen tot 55 jaar getest. Het zal geen verrassing zijn, maar het vaccin testte positief en zonder bijwerkingen. Waarom het geen verrassing is dat het positief testte, leg ik zo uit. Dat het geen bijwerkingen kent, is behoorlijk voorbarig. Juist het vinden van die bijwerkingen kost tijd. Om een voorbeeld te geven van wat het risico is als je dat niet goed test een vaccin dat zwangere vrouwen in de tachtiger jaren toegediend kregen om misselijkheid tegen te gaan. Het vaccin bereikte het doel, de vrouwen waren niet meer misselijk, maar een van de bijwerkingen was dat tienduizenden kinderen dood, of zwaar gehandicapt – misten een been, een oor, twee armpjes, etc. – ter wereld kwamen. Het bedrijf wist dat heel lang onder de pet te houden, maar gaf later toe dat er ‘iets fout was gegaan’, en bood schoorvoetend zijn excuses daarvoor aan. Het zal je kind maar wezen.

Terug naar het coronavirus, daar zijn miljarden mee gemoeid. Hugo de Jonge koopt her en der miljoenen vaccins terwijl er absoluut geen zekerheid is dat het werkt. Het is in ieder geval een hele uitdaging; het virus muteert veel sneller dan bijvoorbeeld het griepvirus, voor andere corona-achtige virussen is nog steeds geen vaccin gevonden en bovendien bestaan er honderden stammen van. Bovendien is het de vraag of het ethisch verantwoord is om een virus dat is gebaseerd op geaborteerde babies bij kleine levende babies in te spuiten. Ik ga er van uit dat de Jonge dat niet weet, want het lijkt mij niet te verenigen met zijn geloof.

Hoezo een vaccin?!

Maar de belangrijkste reden om uberhaupt niet aan zo’n vaccin te beginnen, is dat het totaal overbodig is. Ik zal uitleggen waarom. Als je 40 bent, heb je niets te vrezen; je wordt misschien ziek, hebt in verreweg de meeste gevallen slechts milde klachten, maar gaat er vrijwel zeker niet dood aan. Tot 65 heb je ook weinig te vrezen: in total gingen er tot 65 jaar slechts 335 mensen dood aan corona. En tot 70 in totaal 637. Dat is een kans van 1 : 26000. Daarboven wordt de kans snel groter, maar nooit meer dan (afgerond) 1 : 2800.

Om een goed beeld te krijgen over de echte risico’s is het goed te weten dat 95% van de dodelijke slachtoffers (veel) te dik was en minstens een chronische ziekte onder de leden had (het zogenaamde ‘onderliggend lijden’) als kanker, diabetes of een hart- of vaatziekte. Als je dat meerekent wordt de kans om aan corona te sterven als je dat niet hebt steeds kleiner.

Immuunsysteem, dat is het vaccin

Wat is hier de clou? We hebben allemaal een immuunsysteem. Dat bestaat uit twee ‘onderdelen’. Het eerste, het aangeboren immuunsysteem reageert razendsnel op gevaarlijke indringers en maakt 99% af. Mocht er toch eentje doorglippen hebben we nog een tweede ‘opvangnet’ om het laatste vuile werk te doen. Kortom: verreweg de meesten van ons worden weliswaar (een beetje) ziek, maar zijn er snel weer bovenop. Maar omdat dit immuunsysteem naarmate we ouder worden (boven de 50) zwakker wordt, worden we vanaf 65 a 70 jaar vatbaarder voor een virus als Covid19. Toch, zoals we net zagen, gaat 95% van deze groep niet dood aan corona omdat ze niet lijden aan overgewicht en geen onderliggend lijden hebben. Slechts 300 mensen gaan er aan dood zonder het onderliggende lijden (kans van 1 : 60.000). De rest heeft dat wel en gaat ook niet aan corona dood, maar daarbij geeft hetvirus wel het laatste zetje.

Vaccin, wie worden er rijk van?

Goed, het vaccin. Als je weet dat je mensen tot 50 jaar sowieso heel weinig te vrezen hebben als je weet dat tot 70 de kans 1 : 26000 als je onderliggend lijden hebt en als je weet dat bij mensen boven de 70 jaar de kans met onderliggend lijden 1 : 2800 is en zonder een kans van 1 : 60.000. Dan kan je vaststellen dat het vaccin tot 50/55 jaar absoluut overbodig is. Daarom is het testen van het vaccin op mensen van die leeftijd een farce, of je nu wel vaccineert of niet, in alle gevallen gebeurt er niets, tenzij het vaccin bijwerkingen kent. Maar ook daarboven zal het vaccin ons niet helpen: vanwege de mutatie en de stammen, is het schieten met hagel, en de mensen met onderliggend lijden zullen dus in vrijwel even grote getalen sterven door Covid 19 als nu.

Dan heb ik eventuele bijwerkingen, de onethische samenstelling, de enorme winsten die de farmaceutische bedrijven gaan maken en de razendsnelle stijging van de waarde van de aandelen nog niet eens meegeteld. Evenals de reden waarom de Jonge, dit allemaal wetende, toch onstuitbaar voor miljarden vaccins inslaat die nog niet eens gemaakt zijn. Heeft hij misschien een vooruitziende blik en alvast een setje aandelen aangeschaft? Of heeft hij een baan als CEO of bonus bij diezelfde bedrijven aangeboden gekregen voor bewezen diensten?

Als laatste: is dan een campagne die oproept tot een gezondere leefstijl niet een veel beter alternatief dan een vaccin; het bespaart heel veel geld, is eerlijker en ethischer en zorgt niet alleen voor meer weerstand tegen het virus, maar zorgt er ook nog eens voor dat we minder dik en minder ziek zullen worden. Nog een klein feitje: het is 130 jaar geleden dat de laatste uitbraak van corona plaatsvond. Wat zegt dat over het nut van een vaccin nu?

Een gezond kind in 7 stappen? Beter en slimmer eten. Boek bestellen